Regnskap 2017

Resultat 

NR

Kontonavn

Resultat

Budsjett

3101

Grasrotandel

    1694,10

   1500,00

3102

Bidr. Løypepreparering

      956,75

   2000,00

3200

Medlemskontingent

  82400,00

 84800,00

 

Sum Driftsinntekter

 85050,85

 88300,00

8050

Renteinntekt

        69,71

          0,00

 

 

 

 

6420

Leie Regnskapssystem

    2500,50

     4000,00

6421

Leie Websystem

    2484,49

     1300,00

6522

Datautstyr /programvare

          0,00

       600,00

6560

Årsmøte

    2450,00

   1000,00

6564

Utgifter Påskerenn

    2000,00

   1000,00

6705

Regnskapsføring

  20000,00

20000,00

6800

Kontorrekvisita

      380,00

     400,00

6810

Toner og kopipapir

      622,90

     500,00

6860

Møter,oppdat.

      800,00

 

6940

Porto

    1248,00

   1000,00

7090

Løypepreparering

  45000,00

 57000,00

7095

Utbet. Løypebidrag

      956,75

          0,00

7770

Bank og kortgebyr

    1395,75

   2000,00

 

Driftskostnad

 79838,39

88800,00

 

 

 

 

 

Periodens resultat

+  5282,17

    -500,00

 Balanse

Balanse for Tann-Annorseter Hyttevel.

Pr. 31.12.2017

Saldo pr 01.01.2017                     kr. 40,449,22

Overskudd pr. 31.12.2017          kr.    5,282,17

Saldo på konto pr31-12-2017     kr.  45,288,14

Continue reading

Årsberetning 2017/18

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2017/2018.

Årsmøtet 2016/2017 ble avholdt på Sygard Romsås 5. agust kl.17.

Det var 26 fremmøtte, hvorav 22 stemmeberettigede.

Det er 120 hytteeiendommer og 113 potensielle medlemmer på setra. Hyttevellet har 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke hadde betalt kontingent forrige år.

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2016/2017. 

Årsmelding ble fremlagt og vedtatt

Referent og protokollfører: Egil Flyen

Til å underskrive protokollen ble valgt Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen

Valg av styre.

Ny leder ( 2 år ) : Harald Krokstrand

Styremedlem ( 2 år ): Christian Fossum 

Styremedlem ( ikke på valg ): Arnfinn Roel 

Kasserer ( 2 år ): Else H. Borgen

Webansvarlig ( 2 år ): Bent Flyen.

Funksjonen "sekretær" utgår.

Utmarkslagets representanter er: Thomas Ødegård  og Frode Fjellstad 

Valg av revisor: Lars Mytting

Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap med revisorrapport og Budsjett ble framlagt og godkjent uten merknader

Møter.

Styret har hatt 3 møter og behandlet følgende hovedsaker:

- Økonomi

- Løypekjøring; herunder opprettelse og tilslutning til felles løypekommite med Brekkom Utmarkslag

- Utlysing for ny brøyteavtale i samarbeide med BU; Jo Terje Bakken fornyer ikke sin avtale. Vurdering av bruk av et elektronisk brøytesystem.

- Arrangement av årets påskeskirenn.

- Avløpsproblematikk

- Opprettelse av veilag

Påskeskirennet.

Rennet ble arrangert påskeaften, 31. mars. Det var vanskelige snø- og  løypeforhold pga store snømengder, men det lyktes å lage snøscooterpreparert løype på Hillstadjordet. Været var godt og rennet hadde stort publikumsoppmøte.

83 deltagere i 2 ulike løypealternativer

Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg, rigget dette og sto for spikerrollen.

Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet, måneskinnstur utgikk pga vanskelige snøforhold.

Fjellvang Ungdomslag sto for servering av drikke og div. salg av mat og drikke.

Tann-Annorseter hyttevel 3/7-2018

Harald Krokstrand

Continue reading

Revisjonsberetning 2017

Revisjon

2018-06-30_23-25-16.png

Continue reading

Budsjett 2019

Forslag til Budsjett for 2019

 • 106 medlemmer
 • Medlemskontigent 800 kroner
Continue reading

Regnskap løypepreparering

Løypekjøringa vinteren  -17 / -18

Vi har ikke fått tilskuddet fra Ringebu kommune enda. Søknadsfristen er ikke før den 1. juli, så det kan ta noe tid. De to siste åra har vi fått ca. kr 23.000,-  og regner med å få det i år også.

Oversikta så langt blir da slik :

Oppkjøring av skiløyper – Arne S.                                                                kr   155.125,-

Avgift til «Skisporet. no»                                                                               kr       5.585,-  

Innbetalt til B.U. – løypekonto                      kr    7.807,-

Innbetalt til Hyttevellet vips                         kr     5.138,-

Frivillige trekk B.U.                                          kr   20.316,-

Tilskudd R. kommune ??                               kr    23.000,-

                                                                      ---------------------------------------------------------------

                                                                        kr    56.261,-                            kr  160.710,-

Underskudd                                                    kr 104.449,-

                                          

Hilsen fra

Jon Borgedal  ( kasserer i B.U. )

Continue reading

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

 

 1. Lagets navn.

       Tann – Annorseter løypkomite.

 

 1. Formål.

Formålet til løypekomiten er et samarbeidsprosjekt for å sikre gode skiløyper til brukere av løypenettet i BU sitt område. komiten er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

Løypekomiten har ansvar for  tilrettelegging av løypenettet , inngå kontrakt med løypekjører og skaffe reklame/sponsor inntekter og søke om tilskudd fra kommunen evt. andre.

 

 1. Løypekomiten skal bestå av et styre på 4 personer, 2 stk, fra Tann-Annorseter hyttevel og 2 stk. fra Brekkom utmarkslag heretter kalt BU. For kontiunitet i styret velges ene styremedlemmet for et år ved oppstart. Vervene velges for 2 år. Lederen velges av styret i løypekomiten. Ved uenighet om lederverv avgjøres dette ved loddtrekkning. Styret er besluttningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede, leder kan bruke dobbeltstemme.

 

 1. Endring av løypetrase må godkjennes av BU.

 

 1. Regnskap skal føres over BU sin løypekonto,og føres av kasserer i BU. Kasserer trenger ikke å sitte i styret i løypekomiten. Resultat og balanse fremlegges til styret i løypekomiten ved behov. Ved underskudd i komiten dekkes dette av hyttevellet og BU med 50/50.

 

 1. Bus avtale med løypekjører videreføres til en av partene sier opp avtalen.

 

 1. Styret i løypekomiten kan kalle inn hyttevellets styre og BU sitt styre ved saker der dette kreves.

 

 1. Evaluering og budsjett legges frem for styrene.

 

 1. Oppløsning/ vedtektsendringer.

Ved oppløsning av komiten kan ikke hyttevellet eller BU kreve noe økonomisk refundert. Oppløsning/utmelding i komiten må godkjennes av årsmøte i de respektive lag. Vedtektsendringer må godkjennes av styrene i hyttevellet og BU.

Continue reading

Påskeskirenn 2018

Påskeskirennet 2018 gitt i snøscooterpreparete løyper på grunn av store snømendger. 83 deltakere stilte til start.

 

DSC_0779.jpeg

DSC_0786.jpeg

DSC_0776.jpeg

DSC_0783.jpeg

DSC_0789.jpeg

IMG_6892.JPG

IMG_6898.JPG

IMG_6902.JPG

Continue reading

Nye løypskilt

Utmarkslaget har sammen med Fåvang Øst og Vekkom satt opp nye løypeskilt i alle løypekryss støttet av turskiltprosjektet

IMG_6855.JPG

 

IMG_6865.JPG

IMG_6856.JPG

Det er svært bra forhold denne påsken.

IMG_6863.JPG

Continue reading

Føremelding 25. mars 2018

0 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. Drømmeforhold, hele løypenettet er kjørt opp. Løypepreparering er dyrt, bidra gjerne til Vipps konto 11062 Tann-Annorseter løypebidrag, alle bidrag går uavkortet til Brekkom Utmarkslag som er ansvarlig for prepareringen med traktor.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no

IMG_6850.jpg

IMG_6848.JPG

Continue reading

Føremelding 15. februar 2018

-3 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. På grunn av store snømegder sliter vi med å preparere over Høgåsen og Trollløypa. Lørdag blir det preparert til Saltbjørka på Saubuvegen, Gapahuken under Høgåsen og brua over Røya. Planen var å hente inn preppemaskin fra Fåvang Østfjell på lørdag men på grunn av store snømengder der er denne ikke ledig før mandag. Da blir det preparert over Høgåsen og fra Saltbjørka over Høgåsbekken til Røytjønnvegen.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no blir oppdatert i morgen:

Skjermbilde 2018-02-16 kl. 21.00.31.png

Continue reading

Føremelding 20. januar 2018

-7 grader, totalt 80 cm snø på Stortann, overskyet. Det meste av løypenettet er preparert

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no.

Skjermbilde 2018-01-20 kl. 19.28.12.png

 

DSC_0635_2.jpg

 

Continue reading

Oppdatert løypeinformasjon

Løypekartet har blitt oppdatert med lokal informasjon:

https://skisporet.no/setView/61.498/10.4/14.01/norges_grunnkart
2017-12-28_19-57-07.png

skisporet.no tilbyr 17 forskjellig informasjon, de relevante for området er nå brukt ute i løypenettet.

Det er også satt opp ny oppslagstavle i løypekrysset  på Annorseter:

IMG_6720.JPG

 

Continue reading

Føremelding 27. desember 2017: 60 cm snø

-4 grader, totalt 60 cm snø på Stortann, overskyet. Løyper fra Stortann til Høgåsen er kjørt opp, traktor er ute nå.

Tann-Annolseterveien og sideveier der det er folk på hytter er brøytet, skal en opp før torsdag bør en si fra til Jo Terje.

2017-12-27_11-19-38.png

Det er veldig stor pågang på skisporet.no, support jobber med saken, siden kommer opp blank. Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening kommer på skisporet.no.

DSC_0614.JPG

DSC_0617.JPG

DSC_0616.JPG

 

Continue reading

Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2018:

 • Alle passeringer inkludert påsken betalt med Bankaxept eller kredittkort: 60 kroner
 • Årskort med påsken med eget kort: 1500 kroner. Det sendes ikke ut faktura så eiere av årskort må betale avgift innen 15. desember for at årskort skal være gyldig fra 1. januar.
Ved ukjøring åpnes bommen automatisk når en kjører mot den.

Kjøring ut er inkludert på følgende veier for alle korttyper:

 • Østfjellvegen (betaling kontant eller VIPPS ved innkjøring i Øyer kommune)
 • Baklivegen
 • Goppollvegen
 • Veslesetervegen (betaling kontant ved innkjøring i Øyer kommune)
Årskort

Årskort gjelder for den bilen som har passert bommen, en trenger ikke melde inn bilnummer.

IMG 5706

Passering skjer ved å holde årskortet opp mot kortleseren. Noen får det til uten å åpne lokket, andre er avhengig av å holde kort helt inntil kredittkortleser. Leseren gir fra seg en lyd og etter noen sekunder åpner bommen.

Betales til bankgiro 2100.07.08167, oppgi at det er årskort. Levering per brevpost, dette kan ta et par uker.

Vegselskapet Tann-Annolsetervegen er en del av Brekkom utmarkslag.

Kontaktperson for betaling:
Jon Borgedal
Tlf 907 38 637 
E-post: jgbor krøllalfa online.no

Nestleder / veg / løypeansvarlig
Frode Fjellstad
Tlf 419 15 097
E-post:  f-fjells krøllalfa online.no

Continue reading

Føremelding 12. november 2017

-2 grader, totalt 15cm snø på Stortann, sol. Saubuvegen er preparert men etter preparering har det blitt kjørt med traktor+henger til Saltbjørka for å sette opp nytt løypeskilt. Det betyr at sporene er dårlig frem til neste snøfall med unntak av Saltbjørka-Allmeningsgrensa.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no er ikke satt i drift enda, det kommer når en kan kjøre opp en større del av løypenettet.

IMG_6560.JPG

IMG_6569.JPG

IMG_6572.JPG

Continue reading