Søndag
06
juli
2014
18:22
bflyens bilde

Ladestasjon for elbil ved Ringebu skysstasjon

Den nye hurtigladestasjonen for El-biler på Ringebu skysstasjon er ferdig asfaltert og i full drift:

DSC 0434

Det er to uttak, det store er knyttet til Grønn kontakt, det andre er et enkelt uttak:

DSC 0437

En kan også lade med app:

DSC 0441

Fredag
04
juli
2014
23:25
bflyens bilde

40 Mbit/s mobilt bredbånd via NetCom

Testing via en CPE B593 Huawei mobil bredbåndsruter koblet via NetCom gir 40 Mbit/s:

Bbk resultat

Dette er mer enn vi har på fiber hjemme. 

Med Telenor får vi 10% av dette, rundt 4 Mbit/s selv om Galaxy Note 10.1 viser 4G.

Søndag
29
juni
2014
16:47
bflyens bilde

Øvre Tann vannverk: tom vannkilde

Etter tips fant vi kilden til "Øvre Tann vannverk":

DSC 0166

Kilden dekker kraner på teigen til Knut Kaurstad/Øvre Tromsnes på begge sider av Annorsetervegen øverst på Tann, blant annet pumpe ved Roligheten. Kilden ligger ca 800 meter innenfor øverste kran i Heiavegen.

Lørdag
28
juni
2014
22:21
bflyens bilde

Gratis vedsanking

Tore Korsletten spør:
Er det noen av hyttefolket som har lyst på gratis ved?

IMG 4142

Lørdag
28
juni
2014
17:35
bflyens bilde

Årsmøte for 2013

NewImage

Årsmøte med påfølgende matservering og sosialt samvær blir lørdag 2. august 2014 klokken 18:00

Sted: Sygard Romsåssætra på Stortann.

Agenda

1. Godkjenning av innkallingen

2. Valg av møteleder og referent

3. Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen

4. Årsberetning

5. Regnskap 2013 og revisorrapport

6. Løypekjøring: forslag til ny avtale

7. Budsjett 2015

  • herunder fastsettelse av kontingent

8. Valg

9. Bomavgift: forslag til innspill fra Kjell S Gulaker

10. Annet

Saker som under Annet må fremmes til styret innen 15. juli.

Arrangementdato: 
2. August 2014 - 18:00 - 21:30
Lørdag
28
juni
2014
17:11
bflyens bilde

Løypekjøring: forslag til ny avtale

Fremtidig løsning for løypekjøring etter at Arne Syverud hadde signalisert at han ønsket å gi seg med kjøringen etter å ha hatt ansvaret i 10 år. Økonomien i virksomheten var dårlig og gav ham knapt inntekt når driftskostnadene var dekket. Utmarkslaget har ansvaret og har arbeidet med ulike løsninger. De er kommet frem til en forlenget avtale med Arne Syverud på fem år, men den medfører økte kostnader.

Utmarkslaget har lagt frem følgende regnskap for sesongen 2013-14:

2014 06 28 17 00 58 

Lørdag
28
juni
2014
16:20
bflyens bilde

Årsmelding for 2013-2014

ÅRSMELDING TANN-ANNORSETER HYTTEVEL 2013-2014

 DSC 8818

Årsmøtet for 2012 ble avholdt på Sygard Romsåssætra 18. august 2013.
Det var 12 stemmeberettigede til stede, noe færre en vanlig på grunn av ras.

Hyttevellet har 111 medlemmer per 28. juni.

Valgt styret består av:

Lørdag
28
juni
2014
15:25
bflyens bilde

Boring etter vann i september

I september vil det være borerigg fra Gudbrandsdal Brønnboring på setra. Thomas og Trygve var på befaring fredag 27/6 på Stortann:

IMG 4120

Andre som trenger boring kan melde seg, det koster mindre når en bringer en rigg til flere brønner. I sesongen er det ikke lett å få tak i kontaktpersoner siden de borer brønner, det lønner seg å være tidlig ute.

Søndag
25
mai
2014
15:47
bflyens bilde

Flom i Lågen

NewImage

Tromsa holder på å renne over E6 nord for avkjøring Fåvang sentrum: Foto: Ringebu kommune

Nivået i Lågen har nå steget så mye at det fra søndag 25.05.2014 kl. 01.30 arbeides med å tilrettelegge for flomvoll på E6 ved Fåvang.

Trafikken på E6 går tilnærmet som normalt mens denne tilretteleggingen foregår. Mesta dirrigerer trafikken forbi stedet. Ringebu kommune har ansatte på stedet hele natten

Direkteoverføring av brua over Tromsa:

NewImage

Søndag
20
april
2014
18:35
bflyens bilde

Føremelding 20. april og endringer i løypepreparering

Føremelding: klart, 13 grader. 1 meter snø.  Hele løypenettet er kjørt opp, strålende forhold.

Ut sesongen kan en følge Arne Syveruds traktor på  http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

Deretter er det uklart hva som skjer videre med løypepreparering. Løypebas Arne har gitt beskjed til årsmøtet i Brekkom Utmarkslag at han ikke fortsetter å preparere løyper i sesongen 2014/15 på grunn av for mye helgearbeid. Ingen andre har meldt at de ønsker å overta jobben. Utmarkslaget og hyttevelet jobber med videre løsning, det eneste som er klart at det vil bli langt dyrere å preparere løypene med den høye standard som Arne har etablert gjennom 10 år med traktorpreparering. Ny løsning vil mest sannsynlig medføre at det blir preparert sjeldnere.

DSC 9672

DSC 9673

Syndiker innhold