Søndag
30
november
2014
08:42
bflyens bilde

Føremelding 30. november 2014

Føremelding: overskyet, -5 grader. 30 cm snødybde. Det er kjørt opp opp løype på Saubuvegen fra Vesletannvegen, parkeringsmulighet i krysset Saubuvegen/Vesletannvegen. Topp forhold. Det er ikke nok snø til å kjøre opp resten av løypenettet. Dette ligger ikke inne på Skisporet.

Videre preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på  http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1265

Lørdag
29
november
2014
10:39
bflyens bilde

Føremelding 29. november 2014

Føremelding: overskyet, -4 grader. 30 cm snødybde. Det er kjørt opp opp løype på Saubuvegen fra Vesletannvegen. Det er ikke nok snø til å kjøre opp resten av løypenettet. Dette ligger ikke inne på Skisporet.

Videre preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på  http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1260

Søndag
23
november
2014
10:46
bflyens bilde

Føremelding 23. november 2014

Føremelding: snøvær, -2 grader. 5 cm snødybde. Ingen løyper kjørt opp.

En følge Arne Syveruds traktor på  http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1221

Fredag
07
november
2014
17:29
bflyens bilde

Slik får du ferdigattest eller brukstillatelse på hytta

Fra Ringebu kommunes webside:

Kvitfjell sett fra Geilseter

Alle tiltak omsøkt etter plan- og bygningsloven (pbl.), skal avsluttes skriftlig når de er ferdig utført. Det er forskjellige måter å avslutte tiltak på, alt etter måten tiltaket er behandlet på og loven som gjaldt når saken ble behandlet.

Fredag
07
november
2014
17:23
bflyens bilde

Friisvegen vinterstengt

Friisvegen stengt 05 11 14 2

Statens vegvesen melder at Friisvegen er stengt for vinteren fra 4. november 2014. På Øksendalen var det i dag 5 cm snø, mens det videre østover har kommet noe mer, 10-15 cm. 

Torsdag
23
oktober
2014
09:50
bflyens bilde

Føremelding 23. oktober 2014

Føremelding: snøvær, -1 grad. 10 cm nysnø. Ingen løyper kjørt opp.

En følge Arne Syveruds traktor på  http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

Ny avtale om løypepreparering er inngått slik at det blir traktorpreparering sesongen 2014/15. 

DSC 1143

Swix Sport AS har inngått avtale med majorit­seierne i Jacilla AS, eiersel­skapet til nettpor­talen www. skisporet.no, om kjøp av 54,95 % av aksjene i sel­skapet. Avtalen vil være effek­tiv fra 20 okto­ber 2014. Skisporet.no vil dermed inngå i Swix sin omfat­tende nettsat­sning for å kunne tilby lan­grennskun­den flere og bedre ”ski tips” på nett og mobil. Les mer

Søndag
19
oktober
2014
21:55
bflyens bilde

Adressenummerskilt utsendt

I Heiavegen har nå fått tilsendt adressenummerskilt:

DSC 1119

Det betyr at de fleste burde få nummerskilt før jul.

Fredag
17
oktober
2014
15:42
bflyens bilde

Tann-Annorsetervegen stengt 20/10 fra kl 9

På grunn av gravearbeid er Tann-Annorsetervegen stengt 20/10 fra kl 9 og et stykke ut på dagen.

DSC 0201

Stenging skyldes gravearbeid i Breidalen i forbindelse med utbedring av veien. Ansvarlig entreprenør er Jo Terje Bakke.

Omkjøring må skje via Vesletann Baklivegen eller Goppollvegen mens veien er stengt.

Fredag
17
oktober
2014
13:26
bflyens bilde

Oppsett av skigard

I følge de nye gjerdebestemmelsene kan en sett opp 70 løpemeter med gjerde:

DSC 1078

Tre uker før en starter arbeidet må en sende målsatt situasjonskart til Ringebu kommune. En kan sjekke om det er mottatt ved å søke i Ringebu kommunes postjournal, Det er ikke søknad, bare et varsel. En må også varsle naboer

Har en ikke hørt noe på tre uker kan en starte arbeidet:

DSC 1083

Etter samtale med brøyteansvarlig Jo Terje Bakke valgte vi fire meter grindåpning.

Onsdag
15
oktober
2014
07:38
bflyens bilde

Boring av 13 brønner på Tann-Annorseter

Gudbrandsdal Brønnboring starter i dag arbeidet med å bore 13 brønner på Tann-Annorseter.

Første hull er ferdig: En traff fjell etter 3 meter og det ble funnet vann på 23m, 36m og 43m. Til sammen 750 liter time, en enebolig bruker 150 liter per døgn:

DSC 1103

I det første hullet var det så mye vann at det steg opp 43 meter og vi måtte drenere av vannet som kom opp:

DSC 1115

Ferdig planert med isolert kum:

DSC 1133

Syndiker innhold