Føremelding 9. april 2017

Føremelding: pent, +6 grader. 58 cm snødybde, vått, skaren bærer kun på morgenen. Veiene er våte og bløte opp fra Breidalen.

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Setrene til Høgåsbekken er kjørt opp søndag kveld, bra forhold.

DSC 0145

DSC 0144

 

Continue reading
0 Comments

Føremelding 12. mars 2017

Føremelding: overskyet, tåke, -1 grad. 83 cm snødybde, 3 cm nysnø, løypenettet blir ikke kjørt opp

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag selv om det ser ut som mangler et stykke på Saubuvegen inn til Saltbjørka. Vi holder på å legge inn lysløypa i Brekkom

DSC 0003
 
 
DSC 0004
 
DSC 0005
Continue reading
0 Comments

Føremelding 11. mars 2017

Føremelding: pent, -1 grader. 80 cm snødybde, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag, fantastiske forhold.

DSC 0086 

DSC 0084

DSC 0080

Continue reading

Fåvangkroa i uke 8

 

Continue reading

Tesla Destination Charging på Spidsbergseter Resort Rondane

Tesla Destination Charging på Spidsbergseter Resort Rondane

Etter å ha tipset Spidsbergseter Resort Rondane har nå Sindre Spidsberg etablert fire Tesla destination charging ladepunkt rett ved fjellovergangen på Venabygdsfjellet. Skulle veien bli stengt er det ikke langt til lading.

 IMG 0036

Sindre kunne gjerne tenke seg en Tesla superlader, da blir en av landets høyest belliggende. 

Et av ladepunktene skal konverteres til type 2 slik at det kan brukes av andre enn Tesla.

2017 02 24 19 39 35

Bilder: Spidsbergseter Resort Rondane

Continue reading

Føremelding 4. februar 2017

Føremelding 4. februar 2017

Føremelding: skyet, -4 grader. 52 cm snødybde, 2 cm nysnø, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag selv om det ikke ser slik ut ut på Skisporet.no

 

Continue reading

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding: skyet, -7 grader. 50 cm snødybde, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det har ikke snødd på to uker og Arne har ikke kjørt, derfor er det grått på Skisporet. Hele løypenettet er kjørt opp, det kjøres igjen på lørdag.

Bildet viser slik det så utpå tirsdag.

Continue reading

Brøyting

Brøyting

Brøyting av setervegen utføres i perioden 2012-2017 av Jo Terje Bakke for Brekkom Utmarkslag:

 

Det brøytes fram til:

 • Tann: Parkeringsplassen ved Hillstad øverst på Tann.
 • Tann: Parkeringsplassen ved Framigard og ned til Persletta på øversiden av Ner-Romsås.
 • Annol: Gjennomgående til Tann og bort til Røytjernveien, deretter ned til avkjøring Tunga ved Mytting.

Jo Terje er også vegansvarlig i Utmarkslaget. Han kan kontaktes på 995 03 504 (Send SMS når du trenger brøyting utenom helger).

Veiene holdes vanligvis åpen hele vinteren, med unntak ved svært glatt føre og i vårløsningen.

Continue reading

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding: sol, -1 grader. 45 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp.

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen.

Continue reading

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsninger er nå satt i drift. Utmarkslaget minner om at betaling av årskort for 2017 må skje innen 15. desember, for å sikre seg at dette er aktivt fra 1. januar.

Continue reading
1 Comment

Føremelding 6. november 2016

Føremelding: delvis skyet, -9 grader. 20 cm snødybde. Ingen løyper kjørt opp. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det er problem med å laste skisporet.no

IMG 5702

Continue reading

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Tann-Annorseter Hyttevel.

 

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016.

 

År 2016, 6.august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske i alt 24 stk. velkommen til årsmøte 2016. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Per Erik Tromsnes og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Ole Reidar Rønningen.

Til å underskrive protokollen ble Asbjørn Bakken og Grethe Tollefsen valgt.

Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Beretning 2015.

Beretning for 2015 ble gjennomgått, med suppleringer vedr. benker og søppelstativer, bomløsning, tavle hvor sponsorer skal kunne bidra og løypepreparering.

Beretningen for 2015 godkjent.

Regnskap for 2015.

 

Bent gikk gjennom 

 • regnskapet for 2015, samt
 • balansen for 2015 og
 • revisjonsberetningen for 2015.

Regnskapet for 2015 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2017.

Budsjettet for 2017 er satt opp med følgende estimat:

107 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Kr. 518,- går til Utmarkslaget

Kr. 282,- beholdes i Hyttevelet.

Det forutsettes frivillig bidrag på kr. 2.000,-

Utgift kasserer kr. 8.000,-

Fortsatt utgifter på Bankgebyr og OCR / KID.

Nedsummert et underskudd på kr. 500,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Ordningen vedr. regnskap / –system og kontingent videreføres ut året.2

Årsmøte gir videre styret fullmakt til å arbeide med og finne nye ordninger når det gjelder styresammensetning og et ev. nytt regnskapssystem, som da skal gjelde fra 01.01.2017, men endelig godkjennes under årsmøte 2017.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg.

Arnfinn Roel var den enste som var på valg.

Han hadde sagt seg villig til å fortsette og han ble valgt for to nye år.

Annet.

Til punktet forelå det brev fra Harald Krokstrand vedr. grunnvannet. Brevets innhold ble diskutert.

Tatt til orientering.

Det ble videre innledet til en diskusjon vedr. utfordringer knyttet opp mot tømmeordninger for søppelstativer satt opp ved benkene.

Einar Widme og Arne Skyrud påtar seg ansvaret å tømme stativene bortsett fra den øverst i Annollia. 

Her oppfordres hytte-eirene og til å gjøre en innsats, kanskje med kontroll av styrts medlemmer?

Navnesak.

Lars Mytting har tilsendt Vellet et opus vedr. navnesaken; skal det være Annolseter eller Annorseter?

Opuset ble diskutert og det oppfordres til at Lars Mytting ev. tar saken opp med Brekkom Utmarkslag og Ringebu Kommune.

Møte avsluttet kl. 17.50.

Protokollen / referatet godkjent.

 

Asbjørn Bakken /s             Grethe Tollefsen /s.

 

Originalen med signaturene medsendes til styret.

 

Ole Reidar Rønningen /s

Ref.

Continue reading
0 Comments

Årsmelding Tann-Annorseter Hyttvel 2015 - 2016

ÅRSMELDING TANN-ANNORSETER HYTTEVEL 2015 - 2016

Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Sygard Romsåssætra 11. august 2015.

Det var 12 stemmeberettigede til stede.

Pr. 30. juni 2016 har hyttevelet 113 medlemmer.

Styret

 • Frode Veian, valgt som styremedlem for 2 år, men påtatt seg ledervervet for det første året.
 • Arnfinn Roel, valgt med 1 år igjen.
 • Christian Fossum, valgt for 2 år.
 • Odd Arne Fugleslåen, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt representant for Utmarkslaget. Utmarkslaget erstattet ham kort etter med Geir Amrud, som meldte fra 6. juni 2016 at Thomas Ødegård hadde overtatt hans plass.
 • Per Erik Tromsnes, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt på årsmøte i Utmarkslaget (lagets kasserer).
 • Bent Flyen valgt som kasserer for 2 år.

Styret har hatt 3 møter. Det har behandlet følgende saker:

1.      Avklaring av uklarhet vedrørende finansieringen av løypekjøring. Det ble enighet om tolkningen av frivillig innbetaling.

2.      Kontingent og kontingentinnkreving med kjøp av tjenesten fra eksternt firma.

3.      Arrangement av påskeskirennet.

Påskeskirenn

Arnfinn Roel fikk på årsmøtet ansvaret for å organisere arbeidet omkring påskeskirennet. Det ble avholdt på Hilstadjordet lørdag 26. mars. 76 deltagere. Alle fikk en flott medalje. I tillegg ble det trukket non gavepremier blant deltagerne.

Rennet ble ledet av Arnfinn Roel, i år som i fjor på en glimrende måte, han sto for en god og humoristisk speakertjeneste, hadde sørget for godt høytaler- og musikkanlegg. Han hadde i tillegg lagd andre morsomme konkurranser, på tandemski og miniski.

4H sørget for saft til deltagerne sto ellers for salg av diverse kaker, pølser og drikke m.m. Det er blitt en god løsning i samarbeid med 4H som bør fortsette i fremtiden.

Benker

Einar Widme påtok seg ansvaret for anskaffelse av bord og benker gjennom sponsorer. De skulle utplasseres forskjellige steder ved setrene og i turterrenget.

Einar Widme har nedlagt et stort arbeid med å skaffe 5 benker med bord (kombiner løsning), sponset av forskjellige næringsdrivende i Fåvang. De er plasser på Høgåsen, ved parkeringsplassen ovenfor Hilstad, ved Framigard og på Annorseter. Han har også skaffet søppelstativ ved benkene.   

Løypepreparering

Preparering skjedde i henhold til gjeldene avtale og hyttevelet bidro med 55 000 kroner som avtalt. I tillegg ble det gitt 1950 kroner i VIPS bidrag i påsken.

Tann-Annorseter hyttevel 06.07.16

Frode Veian

Leder

Continue reading

Regnskap og budsjett løypekjøring

Regnskap løypekjøring 2015-2016
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 8 400

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 43 475

Sum 

kr 159 375

Utgifter kjøring

kr 159 375

Resultat

kr 0

 

Budsjett løypekjøring 2016-2017
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Continue reading

Årsmøtet 2016

Les innkalling til årsmøtet 2016.

Continue reading