Føremelding 21. mars 2016

Føremelding 21. mars 2016

Føremelding: overskyet, -0 grader. 65 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp, pluss Hilstadjordet og en tur ned til krysset på Røytjernvegen. Bra forhold på dagtid, hardt på kvelden.

Seterveien er bare men det kan være glatt på sideveiene. Kontakt Jo Terje Bakke for å få strødd.

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

Continue reading

Skotten Seterveg

Skotten Seterveg

 

Skotten seterveg tar av fra veien mellom Ringebu Stavkirke og Hilstad i Brekkom. En kan forsette på Skottvegen fra Brekkom ved å kjøre gjennom Skotten.

Priser er som følger:

DSCN8618.JPG

 • Personbil kr 40,-
 • Lastebil og buss: kr 100,-
 • Årskort for personbil uten påske: kr 700,-
 • Årskort for personbil inkludert påske: kr 900,-

Veien er vinterbrøytet fram til Skotten seter.

En avstikker til Hjellsetra anbefales:

DSC_0093.JPG

Her er utsikten fra setra Godtnok mot Jotunheimens forgård.

Continue reading

Tur på Tromsa 21. februar

Tur på Tromsa 21. februar

Søndag 21. februar gjennomførte 18 deltakere en flott tur fra Brekkom og nedover Tromsa.

Continue reading
0 Comments

Ny publiseringsløsning

Ny publiseringsløsning

 

Den gamle Drubal publiseringsløsningen på tann-annorseter.no har gått ut på dato i tillegg til at publisering av bilder ikke virker lenger. Etter vedtak i styret i hyttevelet bytter vi til ny Joomla publiseringsløsning som også virker fra mobil.

Du finner den gamle løsningen på: http://gammel.tann-annorseter.no

En del gamle artikler flyttes over men vi har ikke kapasitet til å flytte over alt, feks alle føremeldinger. Alle URLer vil ikke virke, heller ikke tidligere innlogging. Alle som forsatt ønsker å legge ut informasjon må kontakte webmaster krøllalfa tann-annorseter.no for å få laget ny bruker.

NewImage

Løsningen vil være langt mer brukervennlig for de som legger ut informasjon og koden vil bli oppdatert av Ivar Johansen i https://www.doitright.no

Vi trenger forsatt medlemmer som legger ut føremeldinger, bilder og alt som skjer på setra.

Continue reading
0 Comments

Værvarsel

Continue reading

Føremelding Søndag 27 desember 2015: Kaldt og lite snø

Gradestokken viser -15 søndag morgen. Det er lite snø, men løypenettet er "valset" i påvente av mer.

Veien opp fra Fåvang var godt strødt - ikke problem å kjøre opp.

Continue reading

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2015

8 august 2015.08.11

Det var 12 medlemmer som var stemmeberettige.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling: Godkjent.

Merknad om  at det skal hete årsmøte 2015. 

 1. Valg av møteleder og referent.

Frode veien vart valgt til møteleder og Else Borgen valgt til referent.

 1. Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll.

Valgt ble Inger Johanne Kaus og Asbjørn Bakken.

 1. Årsberetning.

Årsberetningen vart godkjent. Det var kun noen spørsmål angående type brøyting.

 1. Regnskap for 2014 og revisjonsrapport.

Merknader: Spørsmål ang. regnskapsføring og pris. Dette vart forklart.

Continue reading
0 Comments

Fra Kvien 1353 m.o.h. i august 1933

I forbindelse med oppmåling av Kvien i 1933 ble det gjort stjerneobservarsjoner for å måle posisjonen til Kvien. Hans Severin Jelstrup med assistenter ventet flere uker på klarvær for å gjøre stjerneobservasjoner om natten. Hans Sætre laget et dikt om ventingen som er gjengitt nedenfor.

Anne Jelstrup Egeland er hytteier på Stortann og niese av Hans Severin. Orginalmanuskriptet ble funnet i boet etter onkel Hans.

NewImage

Varden på Kvien under triangulering i 1923/24.

Continue reading
0 Comments

Føremelding 25. mai 2015: Fortsatt mye snø i fjellet

Føremelding: klart, 5 grader. Skiføret er over men det er fortsatt mye snø i fjellet selv nede på setra selv om veiene er bare. Foto ved Egil Flyen

20150523 132939 resized
Trolløypa like før Saubuveien.

Continue reading
0 Comments

Avtale om løypeprepraring

Thumb File0085 tm 1024

2. april 2015 ble representanter for Brekkom utmarkslag (BU) og styret i Tann-Annorseter hyttevel enige om en avtale om løypepreparering for 5 år fra sesongen 2014/2015. Avtalen har en intensjon om at BU og hyttevelet skal bære halvparten hver av kostnadene, etter at tilskudd fra Ringebu kommune og frivillige bidrag til løypepreparering er fratrukket.

Continue reading
0 Comments

Hyttevelets historie

Hyttevelet ble stiftet i 1992, her er noen høydepunkter fra historien:

 • 1992: Første årsmøte på Høgvang påskeaften 38 medlemmer, problem med betaling. En har prøvd å få postombæring på setra, noe Posten ikke kunne hjelpe med. Inntekter 4464 kroner.
 • 1994-95: Asbjørn Bakken leder, Aamund Flyen blir kasserer. Christen Mork er ansvarlig for preparering.
 • 1995-1996:38 medlemmer, kontingent 200 kroner, 150 kroner til løypearbeid.
 • 1997: 41 medlemmer
 • 1998: 42 medlemmer
 • 1999: Omsetning 8000 koner, 5700 til løypepreparering, 41 medlemmer.
 • 2000: 39 medlemmer, støttet løypepreparering med 5000 kroner. Kostnaden til strøm blir anslått til 2.5 millioner kroner, en trenger 200 hytteiere. Akebakken ryddet, mottatt støtte på 7000 kroner fra Oppland Fylke.
 • 2002: 44 medlemmer, opparbeidet grillplass, kalt ;Asbjørns plass.
 • 2004: 51 medlemmer. Preparering med traktor, utbedring av løypenett. Bjørn Hannevig blir ny leder.
 • 2005: 56 medlemmer, kontingent 300 kroner
 • 2010: 100 medlemmer, kontingent 400 kroner
 • 2011: 107 medlemmer, kontingent 400 kroner, Börje Andersson leder. Styret utvidet med kasserer
 • 2012: 112 medlemmer, kontingent 450 kroner, navn endret til Tann-Annorseter hyttevel
 • 2013: 113 medlemmer, ras i Breidalen, 121 mottakere av nyhetsbrev, Frode Veian leder
Continue reading

Føremelding 31. mars 2015

Føremelding: sol, 5 grader. 80 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp. Topp forhold. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1423

Continue reading

Nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger vedtatt 20.08.2014

 

Ringebu kommune har vedtatt nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger:

NewImage

Foto: Ringebu kommune

Mer informasjon: https://www.ringebu.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=840&AId=415

Fra https://www.ringebu.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=94&FilId=2404

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV SLAMFORSKRIFTEN

 

Continue reading

Årsmøteprotokoll for året 2013

 

NewImage

År: 2014, dato: 2.august, kl: 18.00 ble det avholdt årsmøte i Tann Annorseter Hyttevel. Sted: Sygard Romsåsseter.

Leder Frode Veian ønsket et rekordstort frammøte velkommen. Det var 28 stk. stemmeberettigede til stede. I tillegg var det registrert 2 innsendte fullmakter,som var godkjent. Årsmøte ble gjennomført etter oppsatt dagsorden hvor man behandlet følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen Det var ingen innvendinger til innkallingen; Godkjent.

2. Valg av møteleder og referent. Følgende ble valgt: Frode Veian møteleder, Ole Reidar Rønningen referent; Godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne møteprotokollen. Følgende ble valgt: Kjell S Gulaker og Oddvar Christoffersen; Godkjent.

4. Årsberetning. Årsberetningen for 2013 har vært tilgjengelig på Hyttevelets hjemmeside. Leder gikk gjennom de viktigste saker, så som; Årsmøte for 2012, løypekjøring hittil og framtida, påskeskirennet, utslippsløsninger og medlemsutviklingen. Årsberetningen godkjent.

5. Regnskap 2013 og revisjonsrapport. Kasserer gikk gjennom noen av punktene til regnskapet. Likeså forelå det er rapport fra revisor vedr. regnskapet. Årsregnskapet for 2013 godkjent, revisjonsrapport for det samme regnskapet tatt til orientering.

6. Løypekjøring, forslag til ny avtale. Dette punktet var det som utløste mest diskusjon under årsmøte. Leder redegjorde for avtale som var sagt opp, (etter 10 år), forhandlinger om videre løypekjøring og utkast til ny avtale, herunder en økning i tilskudd bl.a. fra Hyttevellet. Her ble det en livlig diskusjon med gode innspill, også fra representanter fra Brekkom Utmarkslag. Etter innspillene ble det for sesongen 2014 – 15 vedtatt at tilskuddet fra Hyttevellet beløper seg til kr. 55.000-. Videre var det enighet om et tettere samarbeid / synspunktutveksling mellom Hyttevellet og Utmarkslaget, hvor bl.a. en formell avtale om preparering av skiløper bør foreligge, før neste årsmøte.

7. Budsjett 2015, herunder fastsetting av kontingent. Kasserer gikk gjennom budsjettet slik det var satt opp før behandlingen av punkt 6, hvor forslag til tilskudd var satt til kr. 70.000,-. Etter vedtak i punkt 6. ble budsjettet for 2015 endret. Budsjettet for 2015 godkjent. Kontingent for 2015 ble fastsatt til kr. 750,- hvorav kr. 550,- går til løypepreparering og kr. 200,- går til vellets drift; Godkjent.

8. Valg. Etter valgene under årsmøte har styret følgende sammensetting. Leder: Frode Veian, ikke på valg i år. Styremedlem: Knut Erik Godøen, gjenvalgt for to år.  Else Borgen, ikke på valg i år. Kasserer m.m. Bent Flyen, gjenvalgt for to år. Alle valgene var enstemmig.

9. Bomavgift, innspill fra Kjell S Gulaker. Til årsmøte, innen fristens utløp, forelå det et innspill fra Kjell S Gulaker. Hovedinnholdet var at Hyttevellet anmoder Brekkom Utmarkslag om seriøst å vurdere overgang til automat bom for seter vegen. Etter mye diskusjon og mange forslag til løsninger, ble det enstemmig vedtatt at henvendelse til Brekkom Utmarkslag oversendes. Til samme punktet uttrykte Ole Reidar Rønningen misnøye med at bomavgift i påsken er for hver dag (uten sesongkort) når bilen står på privat grunn (eiendom).

10. Annet. Under punktet redegjorde kasserer litt for et stadig mer digitalisert Postvesen, og utfordringer knyttet opp mot felles postkasser ved bommen og nye adresser for hver eiendom fra høsten 2014.

Møtet slutt ca. kl. 20.00.

Ole Reidar Rønningen /s Ref.

Kjell S Gulaker

Oddvar Christoffersen.

 

Continue reading

Ny vei Tretten-Rollstulen

Veien mellom Nordre Veslesesetra og Rollstulen er nå utbedret og det er satt opp bomstasjon:

DSC 0662

Det betyr at det er mulig å kjøre via Vesletann - Åmot- Gullhaugen - Rollstulen og inn i Tretten:

DSC 0660

Dette er et alternativ til Østfjellvegen. Billett for Tann-Annorsetervegen gjelder fram til denne bommen.

2014 07 27 13 26 41

Continue reading