En brøyter fra Brekkom bytter bakker

Jo Terje Bakke har brøytet veien på setra siden 2012 da han tok over etter Josse Borgedal. Etter seks sesonger med brøyting til alle døgnets tider var det på tide å starte på noe nytt. Han vil fortsatt jobbe med å flytte på snø:

DSC_0995.jpeg

 

Du finner ham i 80% stilling som operatør av en av to preppemaskiner med vinsj i Kvitfjell. Vi fikk være med siste prepping i sesongen og det er store maskiner i arbeid:

DSC_0987.jpeg

Fra å være alene på jobben på setra er det en stor maskinpark som nå skal håndteres:

DSC_0861.jpeg

En full brøyting av alle veier på setra krever nesten et dagsverk og 3 000 clutchinger, da er det enklere å manøvrere en moderne preppemaskin:

DSC_0896.jpeg

Vi takker Jo for store innsats og ønsker ham lykke til i Kvitfjell. Ny kontrakt for brøyting er tildelt Morten Trøstaker.

 

Continue reading
60 Hits

Regnskap 2017

Resultat 

NR

Kontonavn

Resultat

Budsjett

3101

Grasrotandel

    1694,10

   1500,00

3102

Bidr. Løypepreparering

      956,75

   2000,00

3200

Medlemskontingent

  82400,00

 84800,00

 

Sum Driftsinntekter

 85050,85

 88300,00

8050

Renteinntekt

        69,71

          0,00

 

 

 

 

6420

Leie Regnskapssystem

    2500,50

     4000,00

6421

Leie Websystem

    2484,49

     1300,00

6522

Datautstyr /programvare

          0,00

       600,00

6560

Årsmøte

    2450,00

   1000,00

6564

Utgifter Påskerenn

    2000,00

   1000,00

6705

Regnskapsføring

  20000,00

20000,00

6800

Kontorrekvisita

      380,00

     400,00

6810

Toner og kopipapir

      622,90

     500,00

6860

Møter,oppdat.

      800,00

 

6940

Porto

    1248,00

   1000,00

7090

Løypepreparering

  45000,00

 57000,00

7095

Utbet. Løypebidrag

      956,75

          0,00

7770

Bank og kortgebyr

    1395,75

   2000,00

 

Driftskostnad

 79838,39

88800,00

 

 

 

 

 

Periodens resultat

+  5282,17

    -500,00

 Balanse

Balanse for Tann-Annorseter Hyttevel.

Pr. 31.12.2017

Saldo pr 01.01.2017                     kr. 40,449,22

Overskudd pr. 31.12.2017          kr.    5,282,17

Saldo på konto pr31-12-2017     kr.  45,288,14

Continue reading
88 Hits

Årsberetning 2017/18

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2017/2018.

Årsmøtet 2016/2017 ble avholdt på Sygard Romsås 5. agust kl.17.

Det var 26 fremmøtte, hvorav 22 stemmeberettigede.

Det er 120 hytteeiendommer og 113 potensielle medlemmer på setra. Hyttevellet har 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke hadde betalt kontingent forrige år.

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2016/2017. 

Årsmelding ble fremlagt og vedtatt

Referent og protokollfører: Egil Flyen

Til å underskrive protokollen ble valgt Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen

Valg av styre.

Ny leder ( 2 år ) : Harald Krokstrand

Styremedlem ( 2 år ): Christian Fossum 

Styremedlem ( ikke på valg ): Arnfinn Roel 

Kasserer ( 2 år ): Else H. Borgen

Webansvarlig ( 2 år ): Bent Flyen.

Funksjonen "sekretær" utgår.

Utmarkslagets representanter er: Thomas Ødegård  og Frode Fjellstad 

Valg av revisor: Lars Mytting

Årsregnskap og budsjett

Årsregnskap med revisorrapport og Budsjett ble framlagt og godkjent uten merknader

Møter.

Styret har hatt 3 møter og behandlet følgende hovedsaker:

- Økonomi

- Løypekjøring; herunder opprettelse og tilslutning til felles løypekommite med Brekkom Utmarkslag

- Utlysing for ny brøyteavtale i samarbeide med BU; Jo Terje Bakken fornyer ikke sin avtale. Vurdering av bruk av et elektronisk brøytesystem.

- Arrangement av årets påskeskirenn.

- Avløpsproblematikk

- Opprettelse av veilag

Påskeskirennet.

Rennet ble arrangert påskeaften, 31. mars. Det var vanskelige snø- og  løypeforhold pga store snømengder, men det lyktes å lage snøscooterpreparert løype på Hillstadjordet. Været var godt og rennet hadde stort publikumsoppmøte.

83 deltagere i 2 ulike løypealternativer

Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg, rigget dette og sto for spikerrollen.

Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet, måneskinnstur utgikk pga vanskelige snøforhold.

Fjellvang Ungdomslag sto for servering av drikke og div. salg av mat og drikke.

Tann-Annorseter hyttevel 3/7-2018

Harald Krokstrand

Continue reading
129 Hits

Revisjonsberetning 2017

Revisjon

2018-06-30_23-25-16.png

Continue reading
41 Hits

Budsjett 2019

Forslag til Budsjett for 2019

 • 106 medlemmer
 • Medlemskontigent 800 kroner
Continue reading
61 Hits

Regnskap løypepreparering

Løypekjøringa vinteren  -17 / -18

Vi har ikke fått tilskuddet fra Ringebu kommune enda. Søknadsfristen er ikke før den 1. juli, så det kan ta noe tid. De to siste åra har vi fått ca. kr 23.000,-  og regner med å få det i år også.

Oversikta så langt blir da slik :

Oppkjøring av skiløyper – Arne S.                                                                kr   155.125,-

Avgift til «Skisporet. no»                                                                               kr       5.585,-  

Innbetalt til B.U. – løypekonto                      kr    7.807,-

Innbetalt til Hyttevellet vips                         kr     5.138,-

Frivillige trekk B.U.                                          kr   20.316,-

Tilskudd R. kommune ??                               kr    23.000,-

                                                                      ---------------------------------------------------------------

                                                                        kr    56.261,-                            kr  160.710,-

Underskudd                                                    kr 104.449,-

                                          

Hilsen fra

Jon Borgedal  ( kasserer i B.U. )

Continue reading
174 Hits

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

 

 1. Lagets navn.

       Tann – Annorseter løypkomite.

 

 1. Formål.

Formålet til løypekomiten er et samarbeidsprosjekt for å sikre gode skiløyper til brukere av løypenettet i BU sitt område. komiten er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

Løypekomiten har ansvar for  tilrettelegging av løypenettet , inngå kontrakt med løypekjører og skaffe reklame/sponsor inntekter og søke om tilskudd fra kommunen evt. andre.

 

 1. Løypekomiten skal bestå av et styre på 4 personer, 2 stk, fra Tann-Annorseter hyttevel og 2 stk. fra Brekkom utmarkslag heretter kalt BU. For kontiunitet i styret velges ene styremedlemmet for et år ved oppstart. Vervene velges for 2 år. Lederen velges av styret i løypekomiten. Ved uenighet om lederverv avgjøres dette ved loddtrekkning. Styret er besluttningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede, leder kan bruke dobbeltstemme.

 

 1. Endring av løypetrase må godkjennes av BU.

 

 1. Regnskap skal føres over BU sin løypekonto,og føres av kasserer i BU. Kasserer trenger ikke å sitte i styret i løypekomiten. Resultat og balanse fremlegges til styret i løypekomiten ved behov. Ved underskudd i komiten dekkes dette av hyttevellet og BU med 50/50.

 

 1. Bus avtale med løypekjører videreføres til en av partene sier opp avtalen.

 

 1. Styret i løypekomiten kan kalle inn hyttevellets styre og BU sitt styre ved saker der dette kreves.

 

 1. Evaluering og budsjett legges frem for styrene.

 

 1. Oppløsning/ vedtektsendringer.

Ved oppløsning av komiten kan ikke hyttevellet eller BU kreve noe økonomisk refundert. Oppløsning/utmelding i komiten må godkjennes av årsmøte i de respektive lag. Vedtektsendringer må godkjennes av styrene i hyttevellet og BU.

Continue reading
61 Hits

Påskeskirenn 2018

Påskeskirennet 2018 gitt i snøscooterpreparete løyper på grunn av store snømendger. 83 deltakere stilte til start.

 

DSC_0779.jpeg

DSC_0786.jpeg

DSC_0776.jpeg

DSC_0783.jpeg

DSC_0789.jpeg

IMG_6892.JPG

IMG_6898.JPG

IMG_6902.JPG

Continue reading
374 Hits

Nye løypskilt

Utmarkslaget har sammen med Fåvang Øst og Vekkom satt opp nye løypeskilt i alle løypekryss støttet av turskiltprosjektet

IMG_6855.JPG

 

IMG_6865.JPG

IMG_6856.JPG

Det er svært bra forhold denne påsken.

IMG_6863.JPG

Continue reading
311 Hits

Føremelding 25. mars 2018

0 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. Drømmeforhold, hele løypenettet er kjørt opp. Løypepreparering er dyrt, bidra gjerne til Vipps konto 11062 Tann-Annorseter løypebidrag, alle bidrag går uavkortet til Brekkom Utmarkslag som er ansvarlig for prepareringen med traktor.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no

IMG_6850.jpg

IMG_6848.JPG

Continue reading
756 Hits

Føremelding 15. februar 2018

-3 grader, totalt 110 cm snø på Stortann. På grunn av store snømegder sliter vi med å preparere over Høgåsen og Trollløypa. Lørdag blir det preparert til Saltbjørka på Saubuvegen, Gapahuken under Høgåsen og brua over Røya. Planen var å hente inn preppemaskin fra Fåvang Østfjell på lørdag men på grunn av store snømengder der er denne ikke ledig før mandag. Da blir det preparert over Høgåsen og fra Saltbjørka over Høgåsbekken til Røytjønnvegen.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no blir oppdatert i morgen:

Skjermbilde 2018-02-16 kl. 21.00.31.png

Continue reading
489 Hits

Føremelding 20. januar 2018

-7 grader, totalt 80 cm snø på Stortann, overskyet. Det meste av løypenettet er preparert

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no.

Skjermbilde 2018-01-20 kl. 19.28.12.png

 

DSC_0635_2.jpg

 

Continue reading
433 Hits

Oppdatert løypeinformasjon

Løypekartet har blitt oppdatert med lokal informasjon:

https://skisporet.no/setView/61.498/10.4/14.01/norges_grunnkart
2017-12-28_19-57-07.png

skisporet.no tilbyr 17 forskjellig informasjon, de relevante for området er nå brukt ute i løypenettet.

Det er også satt opp ny oppslagstavle i løypekrysset  på Annorseter:

IMG_6720.JPG

 

Continue reading
479 Hits

Føremelding 27. desember 2017: 60 cm snø

-4 grader, totalt 60 cm snø på Stortann, overskyet. Løyper fra Stortann til Høgåsen er kjørt opp, traktor er ute nå.

Tann-Annolseterveien og sideveier der det er folk på hytter er brøytet, skal en opp før torsdag bør en si fra til Jo Terje.

2017-12-27_11-19-38.png

Det er veldig stor pågang på skisporet.no, support jobber med saken, siden kommer opp blank. Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening kommer på skisporet.no.

DSC_0614.JPG

DSC_0617.JPG

DSC_0616.JPG

 

Continue reading
880 Hits

Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2018:

 • Alle passeringer inkludert påsken betalt med Bankaxept eller kredittkort: 60 kroner
 • Årskort med påsken med eget kort: 1500 kroner. Det sendes ikke ut faktura så eiere av årskort må betale avgift innen 15. desember for at årskort skal være gyldig fra 1. januar.
Ved ukjøring åpnes bommen automatisk når en kjører mot den.

Kjøring ut er inkludert på følgende veier for alle korttyper:

 • Østfjellvegen (betaling kontant eller VIPPS ved innkjøring i Øyer kommune)
 • Baklivegen
 • Goppollvegen
 • Veslesetervegen (betaling kontant ved innkjøring i Øyer kommune)
Årskort

Årskort gjelder for den bilen som har passert bommen, en trenger ikke melde inn bilnummer.

IMG 5706

Passering skjer ved å holde årskortet opp mot kortleseren. Noen får det til uten å åpne lokket, andre er avhengig av å holde kort helt inntil kredittkortleser. Leseren gir fra seg en lyd og etter noen sekunder åpner bommen.

Betales til bankgiro 2100.07.08167, oppgi at det er årskort. Levering per brevpost, dette kan ta et par uker.

Vegselskapet Tann-Annolsetervegen er en del av Brekkom utmarkslag.

Kontaktperson for betaling:
Jon Borgedal
Tlf 907 38 637 
E-post: jgbor krøllalfa online.no

Nestleder / veg / løypeansvarlig
Frode Fjellstad
Tlf 419 15 097
E-post:  f-fjells krøllalfa online.no

Continue reading
1672 Hits

Føremelding 12. november 2017

-2 grader, totalt 15cm snø på Stortann, sol. Saubuvegen er preparert men etter preparering har det blitt kjørt med traktor+henger til Saltbjørka for å sette opp nytt løypeskilt. Det betyr at sporene er dårlig frem til neste snøfall med unntak av Saltbjørka-Allmeningsgrensa.

Sanntids preppestatus for Brekkom Utmarkslag og Vekkom løypeforening på skisporet.no er ikke satt i drift enda, det kommer når en kan kjøre opp en større del av løypenettet.

IMG_6560.JPG

IMG_6569.JPG

IMG_6572.JPG

Continue reading
605 Hits

Forslag til nytt styre

tann
 
Styreleder Harald Krokstrand ny
Styremedlem Arnfinn Roel
Styremedlem Christan Fossum
Kasserer Else Borgen ny
Webansvarlig Bent Flyen ny rolle

Utmarkslaget; Jan Gudbrand Borgedal
Utmarkslaget: Frode Fjellstad
 
Revisor: Lars Mytting
 
 
Continue reading
815 Hits

Innkalling til årsmøte 2017

192x_tann_melkebil.jpg

Innkalling med saksdokumenter til årsmøtet 2017

 

 

Continue reading
907 Hits

Vedtekstendring

Styret foreslår å endre vedtekene med følgende (strøket/uthevet)

3) Vellet ledes av et styre på 6 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne. 

4) Årsmøtet

Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.

  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av webansvarlig
  • valg av styremedlemmer
Continue reading
715 Hits

Budsjett 2018

102 betalende medlemmer med 800 kroner i medlemskontingent gir et overskudd på 300 kroner.

2017-07-01_22-43-17.png

Continue reading
650 Hits

Regnskap 2016

Regnskap for regnskapsåret 2016

2017-07-01_22-20-57.png

Continue reading
702 Hits

Revisorrapport for 2016

Revisjonsrapport:

2017-07-01_22-12-45.png

Continue reading
682 Hits

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling: http://tann-annorseter.no/hva-skjer/kalender/icalrepeat.detail/2018/08/04/4/-/arsmote-2018

Continue reading
30 Hits

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel 2016/2017

Årsmelding for Tann-Annorseter hyttevel, 2016/2017.

Årsmøtet 2016 ble avholdt på Sygard Romsås 6. agust kl.17.

Det var 24 fremmøtte, hvorav 17 stemmeberettigede.

Hyttevellet har 106 medlemmer, hvorav 4 som ikke har betalt kontingent.

Styre.

Leder: Frode Veian

Styremedlemmer: Arnfinn Roel og Christian Fossum

Kasserer, sekretær og Webansvarlig: Bent Flyen.

Det har vært utskiftninger i utmarkslagets representanter: Per Erik Tromsnes  var med som kasserer frem til nyvalg i utmarkslaget og Thomas Ødegår medlem tilsvarende. Etter årsmøtet i utmarkslaget er Jan Gudbrand Borgedal kasserer og Frode Fjellstad valgt som nytt styremedlem i hyttevellet

Møter.

Styret har hatt 3 møter og behandlet følgende saker:

 • - Avklaring vedrørende regnskapssystem og tilsetting av ny regnskapsfører. Else Borgen har startet å føre regnskapet fra 1/1-17 i samsvar med fullmakten styret fikk på årsmøtet, valg av ny kasserer vil finne sted på årsmøtet. Bent har sagt opp avtalen vedr. E-conomic regnskapssystem fra 24/11-2017. Nytt regnskapsbruk Tripletex er tatt i bruk fra januar 2017.
 • - Else Borgen er revisor, men kan ikke kombinere det med rollen som regnskapsfører. Ny revisor må velges på årsmøtet.
 • - Arrangement av årets påskeskirenn.

Påskeskirennet.

DSC 0228

Rennet ble arrangert påskeaften, 15. april. Bra snøforhold. Været var ganske surt.

75 deltagere.

Arnfinn Roel hadde sørget for høytaleranlegg og noen til å rigge det, men var forhindret fra å møte. Styreleder overtok spikerrollen.

Styret hadde blitt enige om å begrense aktivitetene til selve rennet.

Fiolen 4-H sto for servering.

Tann-Annorseter hyttevel 1/7-17

Frode Veian 

Continue reading
578 Hits

Påskeskirenn 2017: 74 deltakere

74 deltakere på årets påskeskirenn:

DSC 0217

 

Har noen glemt et par Fiscker barneski?

 

DSC 0253

DSC 0228

Continue reading
1302 Hits
0 Comments

Føremelding 9. april 2017

Føremelding: pent, +6 grader. 58 cm snødybde, vått, skaren bærer kun på morgenen. Veiene er våte og bløte opp fra Breidalen.

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Setrene til Høgåsbekken er kjørt opp søndag kveld, bra forhold.

DSC 0145

DSC 0144

 

Continue reading
769 Hits
0 Comments

Føremelding 12. mars 2017

Føremelding: overskyet, tåke, -1 grad. 83 cm snødybde, 3 cm nysnø, løypenettet blir ikke kjørt opp

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag selv om det ser ut som mangler et stykke på Saubuvegen inn til Saltbjørka. Vi holder på å legge inn lysløypa i Brekkom

DSC 0003
 
 
DSC 0004
 
DSC 0005
Continue reading
753 Hits
0 Comments

Føremelding 11. mars 2017

Føremelding: pent, -1 grader. 80 cm snødybde, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag, fantastiske forhold.

DSC 0086 

DSC 0084

DSC 0080

Continue reading
796 Hits

Fåvangkroa i uke 8

 

Continue reading
744 Hits

Tesla Destination Charging på Spidsbergseter Resort Rondane

Tesla Destination Charging på Spidsbergseter Resort Rondane

Etter å ha tipset Spidsbergseter Resort Rondane har nå Sindre Spidsberg etablert fire Tesla destination charging ladepunkt rett ved fjellovergangen på Venabygdsfjellet. Skulle veien bli stengt er det ikke langt til lading.

 IMG 0036

Sindre kunne gjerne tenke seg en Tesla superlader, da blir en av landets høyest belliggende. 

Et av ladepunktene skal konverteres til type 2 slik at det kan brukes av andre enn Tesla.

2017 02 24 19 39 35

Bilder: Spidsbergseter Resort Rondane

Continue reading
1489 Hits

Føremelding 4. februar 2017

Føremelding 4. februar 2017

Føremelding: skyet, -4 grader. 52 cm snødybde, 2 cm nysnø, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag selv om det ikke ser slik ut ut på Skisporet.no

 

Continue reading
860 Hits

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding: skyet, -7 grader. 50 cm snødybde, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det har ikke snødd på to uker og Arne har ikke kjørt, derfor er det grått på Skisporet. Hele løypenettet er kjørt opp, det kjøres igjen på lørdag.

Bildet viser slik det så utpå tirsdag.

Continue reading
715 Hits

Brøyting

Brøyting

Brøyting av setervegen utføres i perioden 2012-2017 av Jo Terje Bakke for Brekkom Utmarkslag:

 

Det brøytes fram til:

 • Tann: Parkeringsplassen ved Hillstad øverst på Tann.
 • Tann: Parkeringsplassen ved Framigard og ned til Persletta på øversiden av Ner-Romsås.
 • Annol: Gjennomgående til Tann og bort til Røytjernveien, deretter ned til avkjøring Tunga ved Mytting.

Jo Terje er også vegansvarlig i Utmarkslaget. Han kan kontaktes på 995 03 504 (Send SMS når du trenger brøyting utenom helger).

Veiene holdes vanligvis åpen hele vinteren, med unntak ved svært glatt føre og i vårløsningen.

Continue reading
0 Hits

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding: sol, -1 grader. 45 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp.

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen.

Continue reading
932 Hits

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsninger er nå satt i drift. Utmarkslaget minner om at betaling av årskort for 2017 må skje innen 15. desember, for å sikre seg at dette er aktivt fra 1. januar.

Continue reading
897 Hits
1 Comment

Føremelding 6. november 2016

Føremelding: delvis skyet, -9 grader. 20 cm snødybde. Ingen løyper kjørt opp. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det er problem med å laste skisporet.no

IMG 5702

Continue reading
783 Hits

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Tann-Annorseter Hyttevel.

 

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016.

 

År 2016, 6.august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske i alt 24 stk. velkommen til årsmøte 2016. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Per Erik Tromsnes og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Ole Reidar Rønningen.

Til å underskrive protokollen ble Asbjørn Bakken og Grethe Tollefsen valgt.

Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Beretning 2015.

Beretning for 2015 ble gjennomgått, med suppleringer vedr. benker og søppelstativer, bomløsning, tavle hvor sponsorer skal kunne bidra og løypepreparering.

Beretningen for 2015 godkjent.

Regnskap for 2015.

 

Bent gikk gjennom 

 • regnskapet for 2015, samt
 • balansen for 2015 og
 • revisjonsberetningen for 2015.

Regnskapet for 2015 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2017.

Budsjettet for 2017 er satt opp med følgende estimat:

107 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Kr. 518,- går til Utmarkslaget

Kr. 282,- beholdes i Hyttevelet.

Det forutsettes frivillig bidrag på kr. 2.000,-

Utgift kasserer kr. 8.000,-

Fortsatt utgifter på Bankgebyr og OCR / KID.

Nedsummert et underskudd på kr. 500,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Ordningen vedr. regnskap / –system og kontingent videreføres ut året.2

Årsmøte gir videre styret fullmakt til å arbeide med og finne nye ordninger når det gjelder styresammensetning og et ev. nytt regnskapssystem, som da skal gjelde fra 01.01.2017, men endelig godkjennes under årsmøte 2017.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg.

Arnfinn Roel var den enste som var på valg.

Han hadde sagt seg villig til å fortsette og han ble valgt for to nye år.

Annet.

Til punktet forelå det brev fra Harald Krokstrand vedr. grunnvannet. Brevets innhold ble diskutert.

Tatt til orientering.

Det ble videre innledet til en diskusjon vedr. utfordringer knyttet opp mot tømmeordninger for søppelstativer satt opp ved benkene.

Einar Widme og Arne Skyrud påtar seg ansvaret å tømme stativene bortsett fra den øverst i Annollia. 

Her oppfordres hytte-eirene og til å gjøre en innsats, kanskje med kontroll av styrts medlemmer?

Navnesak.

Lars Mytting har tilsendt Vellet et opus vedr. navnesaken; skal det være Annolseter eller Annorseter?

Opuset ble diskutert og det oppfordres til at Lars Mytting ev. tar saken opp med Brekkom Utmarkslag og Ringebu Kommune.

Møte avsluttet kl. 17.50.

Protokollen / referatet godkjent.

 

Asbjørn Bakken /s             Grethe Tollefsen /s.

 

Originalen med signaturene medsendes til styret.

 

Ole Reidar Rønningen /s

Ref.

Continue reading
1244 Hits
0 Comments

Navnesak - Annorseter i Ringebu kommune

Forslagstiller: Lars Mytting

Tann-Annorseter hyttevel ønsker med dette å ta opp navnesak for stedsobjekt 155642 i Ringebu kommune, som nå har Annolsætra og Annolsæter som godkjente navn. I korthet ønsker vi at formen Annorseter, alternativt Annorsæter/Annorsætra blir opprettet i stedsnavnregisteret som godkjent og anbefalt variant, alternativt som godkjent variant. 

Nå har også Universitetet sendt opprinnelig kilde til L-en, den som Stadnamnleksikonet siterer. Endringen kom med 18-bindsverket Norske Gaardnavne, som ble utarbeidet på 1880-tallet - av bare to forfattere! Forfatteren (Rygh) syntes Anor lignet på gården Annøl i Orkanger, og utfra dette - ikke lokal kjennskap eller lokale kilder - mente det hadde med «ørn» å gjøre.

Rygh forklarer navnet som "sikkert en Sammensætning af Fuglenavnet [norrønt] ǫrn, Ørn, og hóll [hol, en rundaktig høyde]. "Dette Fuglenavn findes i stedsnavne, særlig Fjeldnavne, ofte forbundet med Ord, som betegne en Høide. [---] Gaardnavnet Annøl i Orkedalen er sandsynlig samme Navn».

Ganske fantastisk - og navnet Annol ble da også ignorert i alle år. Helt til, altså, at en skrivebordsteori fra ca. 1880 dukket opp på kart rundt 1950, fordi Ryghs bøker var et offisielt verk, og det ble fasit da stedsnavnloven ble innført i 1991. 

I Stadnamnleksikonet ser man også at L-en ble innført for å fortrenge R-en, slik at det skulle ligne mest mulig på «hol». R-en var «uheldig», het det, fordi den ødela forbindelsen til dette begrepet. 

Continue reading
831 Hits

Revisorapport 2015

Revisorapport 2015

Revisorapport 2015

 

Continue reading
923 Hits

Årsmelding Tann-Annorseter Hyttvel 2015 - 2016

ÅRSMELDING TANN-ANNORSETER HYTTEVEL 2015 - 2016

Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Sygard Romsåssætra 11. august 2015.

Det var 12 stemmeberettigede til stede.

Pr. 30. juni 2016 har hyttevelet 113 medlemmer.

Styret

 • Frode Veian, valgt som styremedlem for 2 år, men påtatt seg ledervervet for det første året.
 • Arnfinn Roel, valgt med 1 år igjen.
 • Christian Fossum, valgt for 2 år.
 • Odd Arne Fugleslåen, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt representant for Utmarkslaget. Utmarkslaget erstattet ham kort etter med Geir Amrud, som meldte fra 6. juni 2016 at Thomas Ødegård hadde overtatt hans plass.
 • Per Erik Tromsnes, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt på årsmøte i Utmarkslaget (lagets kasserer).
 • Bent Flyen valgt som kasserer for 2 år.

Styret har hatt 3 møter. Det har behandlet følgende saker:

1.      Avklaring av uklarhet vedrørende finansieringen av løypekjøring. Det ble enighet om tolkningen av frivillig innbetaling.

2.      Kontingent og kontingentinnkreving med kjøp av tjenesten fra eksternt firma.

3.      Arrangement av påskeskirennet.

Påskeskirenn

Arnfinn Roel fikk på årsmøtet ansvaret for å organisere arbeidet omkring påskeskirennet. Det ble avholdt på Hilstadjordet lørdag 26. mars. 76 deltagere. Alle fikk en flott medalje. I tillegg ble det trukket non gavepremier blant deltagerne.

Rennet ble ledet av Arnfinn Roel, i år som i fjor på en glimrende måte, han sto for en god og humoristisk speakertjeneste, hadde sørget for godt høytaler- og musikkanlegg. Han hadde i tillegg lagd andre morsomme konkurranser, på tandemski og miniski.

4H sørget for saft til deltagerne sto ellers for salg av diverse kaker, pølser og drikke m.m. Det er blitt en god løsning i samarbeid med 4H som bør fortsette i fremtiden.

Benker

Einar Widme påtok seg ansvaret for anskaffelse av bord og benker gjennom sponsorer. De skulle utplasseres forskjellige steder ved setrene og i turterrenget.

Einar Widme har nedlagt et stort arbeid med å skaffe 5 benker med bord (kombiner løsning), sponset av forskjellige næringsdrivende i Fåvang. De er plasser på Høgåsen, ved parkeringsplassen ovenfor Hilstad, ved Framigard og på Annorseter. Han har også skaffet søppelstativ ved benkene.   

Løypepreparering

Preparering skjedde i henhold til gjeldene avtale og hyttevelet bidro med 55 000 kroner som avtalt. I tillegg ble det gitt 1950 kroner i VIPS bidrag i påsken.

Tann-Annorseter hyttevel 06.07.16

Frode Veian

Leder

Continue reading
987 Hits

Budsjett 2017

Det budsjetteres med ingen økning kontingent, som er 800 kroner:

 • Frivillig bidrag via VIPS 2000 kroner som gir 55 000 + 2 000 kroner = 57 000 i løypebidrag
 • Kasserer får 8 000 kroner pluss 12 000 kroner til ekstern regnskapsføring
 • Bankgebyrer og kostnads regnskapssystem økes på grunn av KID-innbetaling.

Dette fører til et budsjettert underskudd på 500 kroner.

Nr.

Navn

Budsjettert

 

 

Periodens resultat

-500,00

 
 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-500,00

 

3100

Medlemskontigent

84 800,00

3101

Grasrotandelen

1 500,00

3102

Bidrag løypepreparering

2 000,00

 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

88 300,00

 

6420

Leie regnskapssystem

-4 000,00

6421

Leie websystem

-1 300,00

6522

Datautstyr og programvare

-600,00

6564

Utgifter påskeskirenn

-1 000,00

6705

Godtgjørelse regnskapsfører

-20 000,00

6790

Servering årsmøte

-1 000,00

6800

Kontorrekvisita

-400,00

6810

Skriver toner og kopipapir

-500,00

6940

Porto

-1 000,00

7090

Løypepreparering

57 000,00

7770

Bank og kortgebyr

-2 000,00

 

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD

-88 800,00

 
 

Årsresultat

-500,00

Continue reading
954 Hits

Forslag til årsmøtet: Grunnvann

Forslagsstiller: Harald Krokstrand Akebakkevegen 6 – 8

Heimadresse: Revefaret 11B 0491 Oslo

Styret i TannAnnorseter hyttevel

Tann 11.07.2016

Ihht. tidligere varsling ang. punkt som ønskes tatt opp under ”annet” på hyttevellets årsmøte oversendes følgende forslag:

”TannAnnorseter hyttevel oppfordrer sine medlemmer og andre som har tilhold på setrene og hytteområdene våre om å verne om vårt felles grunnvann. Mange hytter og sæl har etter hvert fått innlagt elektrisk strøm og det er i forbindelse med dette for mange både ønskelig og praktisk gjennomførbart å oppgradere sanitærstandarden samtidig. Det er opprettet og det opprettes stadig nye lokale grunnvannsbrønner som forsyner hytter og sæl med trykkvann. I forbindelse med dette, er det svært viktig at det samtidig etableres forskriftsmessige avløpsanlegg som sikrer mot forurensing av egen og naboers vannkilde.

Jordsmonnet i området består generelt av et tynt jordlag over berg. Det vannet som pumpes opp i det enkelt borehull, har fulgt lange slipper og sprekker i berget og er ingen lokal forekomst. Det er derfor viktig at avløpsvann ( forurenset vann ) filtreres og renses før det finner veien ned tilbake til grunnvannskildene.”

Undertegnede har i vår og sommer gjort seg nytte av den muligheten som Ringebu kommune nå har innført for dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen for etablering av avløpsanlegg for gråvann og svartvann. For vår del har det bare vært aktuelt med gråvann, da vi har en velfungerende toalettløsning med lukket beholder. Prosessen fram til en godkjenning er ført av konsulentfirmaet ”Areal +” på Fåvang og har vært lærerik mht. betydningen av effektiv rensning av avløpsvann.

Om det er ønskelig, bistår jeg gjerne hyttevellet med informasjon og erfaringer fra vår prosess.

Mvh
Harald Krokstrand

PS: Vi har dessverre ikke anledning til å delta på årsmøtet.
(Om mulig, bør dato for årsmøtet bestemmes allerede året i forveien, slik at det blir enklere å planlegge deltakelse.) 

Continue reading
826 Hits

Regnskap og budsjett løypekjøring

Regnskap løypekjøring 2015-2016
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 8 400

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 43 475

Sum 

kr 159 375

Utgifter kjøring

kr 159 375

Resultat

kr 0

 

Budsjett løypekjøring 2016-2017
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Continue reading
1033 Hits

Resultat og balanse 2015

Resultat for perioden 01.01.15 - 31.12.15

    Budsjett Resultat Differanse
1500 Kundefordringer 0,00 750,00 750,00
1920 Bankinnskudd 0,00 -39 804,91 -39 804,91
  SUM EIENDELER 0,00 -39 054,91 -39 054,91
2000 Egenkapital 0,00 33 578,73 33 578,73
2050 Annen egenkapital 0,00 -913,55 -913,55
  Periodens resultat 2 400,00 6 642,23 4 242,23
2400 Leverandørgjeld 0,00 -652,50 -652,50
2900 Forskudd fra kunder 0,00 400,00 400,00
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 400,00 39 054,91 36 654,91
3100 Medlemskontigent 84 000,00 82 300,00 -1 700,00
3101 Grasrotandelen 1 500,00 949,15 -550,85
3103 Norsk Tipping 0,00 572,50 572,50
  SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 85 500,00 83 821,65 -1 678,35
5000 Lønn 0,00 0,00 0,00
  SUM LØNNSKOSTNAD 0,00 0,00 0,00
6420 Leie regnskapssystem 0,00 -2 610,00 -2 610,00
6421 Leie websystem -4 000,00 -1 263,75 2 736,25
6522 Datautstyr og programvare -600,00 -766,00 -166,00
6564 Utgifter påskeskirenn -3 000,00 -1 000,00 2 000,00
6705 Godtgjørelse regnskapsfører -12 000,00 -12 750,00 -750,00
6790 Servering årsmøte 0,00 -500,00 -500,00
6800 Kontorrekvisita -400,00 -169,00 231,00
6810 Skriver toner og kopipapir -500,00 -756,00 -256,00
6940 Porto -800,00 -1 015,00 -215,00
7090 Løypepreparering 61 600,00 55 000,00 -6 600,00
7770 Bank og kortgebyr -200,00 -1 421,25 -1 221,25
  SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD -83 100,00 -77 251,00 5 849,00
8050 Annen renteinntekt 0,00 71,58 71,58
  Årsresultat 2 400,00 6 642,23 4 242,23


Balanse for perioden 01.01.15 - 31.12.15

1500 Kundefordringer 0,00 -750,00 -750,00
1920 Bankinnskudd 33 065,18 6 739,73 39 804,91
  SUM EIENDELER 33 065,18 5 989,73 39 054,91
2000 Egenkapital -33 578,73 0,00 -33 578,73
2050 Annen egenkapital 913,55 0,00 913,55
  Periodens resultat 0,00 -6 642,23 -6 642,23
2400 Leverandørgjeld 0,00 652,50 652,50
2900 Forskudd fra kunder -400,00 0,00 -400,00
  SUM EGENKAPITAL OG GJELD -33 065,18 -5 989,73 -39 054,91
Continue reading
930 Hits

Årsmøtet 2016

Les innkalling til årsmøtet 2016.

Continue reading
980 Hits

Bygging av ny bomstasjon startet

IMG 5266

IMG 5271

Arbeidet med ny bomstasjon er i gang. Oppslagstavle er flyttet og fundament er støpt.

Continue reading
1077 Hits

Vellykket påskeskirenn

76 barn var påmeldt til årets påskeskirenn, slik så det ut fra en Steinar Myhres drone. Det kom inn litt over 1700 kroner til løypepreparering via Vipps.

Continue reading
1098 Hits

Ny bomløsning

Ny bomløsning

 

På årsmøtet i Brekkom Utmarkslag i går ble det bestemt at vi skal opp med en ny bomløsning i setervegen. Dette blir en fysisk bom med kortbetaling.
I den forbindelse blir det gjort en rekke endringer vedr. bombilletter etc.
Det vil blandt annet bli slutt på årskort og halvårskort. Alle passeringer vil betales pr tur (kr 60,-) og det vil bli en flat takst hele året (inkl. påska) og samme takst for personbil, lastebil, buss, henger etc. Det vil også bli slutt på fellesbilletten med Saubuvegen.


De helårskortene som er i bruk nå er gyldige ut april. Det er derfor vesentlig at vi så raskt som mulig får ut denne informasjonen slik at færrest mulig rekker å fornye kortene sine. De som gjør dette vil selvfølgelig få refundert beløpet. Vi kommer også til å få opp informasjon om dette ved bommen.

Den nye bomløsningen er planlagt å være på plass i god tid før ferien over sommeren.
Vi vil komme tilbake med mer praktisk informasjom om dette etterhvert.

Det jobbes for øyeblikket med 2 forskjellige løsninger, da det dukket opp et rimeligere alternativ her som vi må vurdere. Mye er imidlertid likt, men vanskelig å gi så mye informasjon ennå da vi ikke har landa på en løsning. Bom blir det iallefall forhåpentligvis iløpet av sommeren. Vi har valgt å videreføre ordningen med årskort, men vil nå endre det slik at denne følger kalenderåret. Derfor vil vi nå i overgangen sende ut årskort som før, men med gyldighet fra 01.05.2016 til 31.12.2016 Disse vil da koste kr 1000,- De som kjøper årskort nå vil få tilsendt et elektronisk kort som er gyldig til 31.12.2016 når det nye bomsystemet er oppe og går. De som da ønsker å fornye dette for neste år må betale inn på bank, og vi vil da aktivere kortet deres for å gjelde for neste periode. Jeg regner med dette kanskje blir slik at vi sender ut faktura til de som har kort, men dette er noe vi må se nærmere på.


Per Erik Tromsnes
Kasserer
Brekkom Utmarkslag

Continue reading
1263 Hits
1 Comment

Bidrag løypepreparering

Bidrag løypepreparering

Brekkom utmarkslag og Tann-Annorseter hyttevel bekoster oppkjøring av skiløyper i området.

Arne Syverud har det utførende ansvaret, med avtale ut sesongen 2018/2019.

Budsjettet for sesongen 2015/16 er kr 175 000.

Utmarkslaget og hyttevellet betaler kr 60 000 hver. Ringebu kommune gir et årlig tilskudd.

Det gjenstår kr 30 000 som må dekkes med frivillig bidrag.

Løypeprepareringen koster kr 137,-pr. km.
Vi får en oppkjørt tur til Høgåsen for kr 500,-

Vi vil derfor appellere til alle som setter pris på løypene om å bidra med en innbetaling.

Innbetaling:

 • Kr 250,-
 • Kr 500,-
 • Valgfritt

Kontonummer: 1503 67 95090

Du kan nå også bidra via Vipps:
Organisasjonsnavn: TANN-ANNORSETER HYTTEVEL
Navn i app: Tann-Annorseter løypebidrag
Vipps-nummer: 11062

Continue reading
1067 Hits
0 Comments

Påskeskirenn 2016

Påskeskirenn 2016

Påskeskirenn 2016

Continue reading
1284 Hits

Føremelding 21. mars 2016

Føremelding 21. mars 2016

Føremelding: overskyet, -0 grader. 65 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp, pluss Hilstadjordet og en tur ned til krysset på Røytjernvegen. Bra forhold på dagtid, hardt på kvelden.

Seterveien er bare men det kan være glatt på sideveiene. Kontakt Jo Terje Bakke for å få strødd.

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

Continue reading
992 Hits

Skotten Seterveg

Skotten Seterveg

 

Skotten seterveg tar av fra veien mellom Ringebu Stavkirke og Hilstad i Brekkom. En kan forsette på Skottvegen fra Brekkom ved å kjøre gjennom Skotten.

Priser er som følger:

DSCN8618.JPG

 • Personbil kr 40,-
 • Lastebil og buss: kr 100,-
 • Årskort for personbil uten påske: kr 700,-
 • Årskort for personbil inkludert påske: kr 900,-

Veien er vinterbrøytet fram til Skotten seter.

En avstikker til Hjellsetra anbefales:

DSC_0093.JPG

Her er utsikten fra setra Godtnok mot Jotunheimens forgård.

Continue reading
1131 Hits

Tur på Tromsa 21. februar

Tur på Tromsa 21. februar

Søndag 21. februar gjennomførte 18 deltakere en flott tur fra Brekkom og nedover Tromsa.

Continue reading
1147 Hits
0 Comments

Ny publiseringsløsning

Ny publiseringsløsning

 

Den gamle Drubal publiseringsløsningen på tann-annorseter.no har gått ut på dato i tillegg til at publisering av bilder ikke virker lenger. Etter vedtak i styret i hyttevelet bytter vi til ny Joomla publiseringsløsning som også virker fra mobil.

Du finner den gamle løsningen på: http://gammel.tann-annorseter.no

En del gamle artikler flyttes over men vi har ikke kapasitet til å flytte over alt, feks alle føremeldinger. Alle URLer vil ikke virke, heller ikke tidligere innlogging. Alle som forsatt ønsker å legge ut informasjon må kontakte webmaster krøllalfa tann-annorseter.no for å få laget ny bruker.

NewImage

Løsningen vil være langt mer brukervennlig for de som legger ut informasjon og koden vil bli oppdatert av Ivar Johansen i https://www.doitright.no

Vi trenger forsatt medlemmer som legger ut føremeldinger, bilder og alt som skjer på setra.

Continue reading
1198 Hits
0 Comments

Værvarsel

Continue reading
2839 Hits

Netcom med best dataforbindelse til setra

Netcom har nå dekket setra med 4G og vi ser måleresultat vi aldri har sett før:

NewImage

Fra et Galaxy Note 10.1 med 4G ser vi noe mindre med Telenor:

NewImage

Dvs noe lavere enn Netcom men fortsatt veldig bra. På samme brett har vi hatt helt opp i 106 Mbit/s så hastigheten er 3G.

Med ICE var det ikke mulig å få igjennom noe datatrafikk gjennom et M90 modem skjærtorsdag, dermed er det ingen vits å satse på ICE lenger. Med teoretisk høyeste hastighet 9 Mbit/s er det for lengst slått av Netcom og Telenor. Disse kan levere hastighet over det en får med ADSL hjemme.

Continue reading
840 Hits

Reguleringsplan

For de som ikke har den, reguleringsplan Tann-Annorseter helt kart JPG:

2014 08 02 15 39 04

 De dokument som finnes i kommunens planinnsyn

NewImage

Continue reading
867 Hits

Seterveier til Tann og Annorseter

Dscn7280

Tann-Annolseter ligger på andre siden av den bratte Breidalen og siden setringen startet rundt 1630 har det vært flere veier innover til setra.

Veien over Romsåskjølen

Den første kjente veien gikk opp sør på Gardbogen, nedenfor skolen. Den gikk nedenfor Morktjern og over Romsåskjølen, hvor den krysset den nåværende veien til Skotten. Her passerte den Dånnåhella, som en kunne vippe ved å stå på den. Den ble delt i to når en rishogger fra Romsåsgardene gjorde opp bål på den, den ene delen ble senere dørhelle på Øvre Ødegård.

Veien skrånte fra Romsåskjølen og ned i Breidalen, mellom utløpet av Røya og den nåværende betongbrua. Rester av oppmuring skal sees langs Breidalen, hvor veien kryssa elva på en trebru. Oppe på kanten overfor grustaket delete veien seg i løp mot Annol og Tann. Løpet på Tann tok over Borgedalsstulen og krysset Sagelva/Meieribekken ved det som senere ble setermeieri. Deretter krysset den forbi Sygard, opp forbi Djuptjønn og østover mot Vesletann.

Fra gårdene i Søre Brekkom gikk det veier inn på setervegen. Veien var ingen kjørevei, til det var krysningen av Breidalen for bratt, men det egnet seg godt vinterkjøring av mose, høy og ved fra Samdalen.

Veien gjennom Gammeldalen

 

Dscn7818På 1850-tallet ble det vedtatt å bygge ny vei gjennom Gamledalen, på nedsiden av dagens kjørevei. Veien ble bygd på dugnad uten offentlig støtte. Her var den endra brattere en på oversiden av nyveien og det måtte my oppmuring til.

Veien tar av i den øverste slyngen i Søre Brekkom, forbi Korslettet etter at en har tatt av til Tann-Annolseter. Den går på skrå ned til elva, flere steder hogd inn i fjellsiden. På nedsiden lå den en mølle, en kan finne igjen møllesteiner i graset. Brekkom utmarkslag har satt opp informasjonskilt om den gamle mølla.

Selve kvernbua er flyttet opp på Tann og er nå en del av Roligheten, hytta til Schiagerfamilen øverst på Tann.

Veien krysser Breia i en godt oppmurt bru, som nå er gjennoppbygget av Arne Syverud. På 1990 tallet fikk han ryddet veien igjen, den var nesten gjengrodd. Han tok også initativet til å gjenoppbygge brua som gangbru, den brukes også av kyrne hans på beite.

På andre siden av Breia er veien murt inn i fjellsiden, men en bratt S-sving. Her siger det mye vann og en stor steinhelle ligger ut i veien. Veien fortsetter opp på den nederste Tannsmoveien, krysser denne og forsetter over øvre Tannsmovei opp til Syverud på Tann.

Nyveien

Dscn7354

Den nåværende veien ble bygget i 1912-1915. Den tar av fra Brekkomveien på Borgedalsjordet og har bomstasjon ved Slåen. Deretter krysses jordene på Fulgeslåa og på skrå til bru over Breia. Deretter startet en bratt oppstigning til veikryss mot Tann og Annol. Veiene går så på skrå over Tannsmoen til de to setrene.

Veien ble planlagt og stikket sommeren 1911 av Amtsingeniør Aubert. Veien ble bygget for et andelslag av 56 setereiere og arbeidet foregikk fra våren 1912 frem til en nådde gamleveien ved Framigard på Tann i 1915.

Veien kostet mer enn overslaget på 22 500 kroner på grunn av vanskeligheter med terrenget og økte priser. Dette ble løst ved tilskudd fra blant annet Brekkom Jaktfond på 1500 kroner og 1900 kroner fra Annolseter Pensjonat.

Melkerute

192X Tann Melkebil

Den første faste melkeruten til setra ble åpnet da Tann setermeri ble nedlagt i 1927. Fåvang Ysteri transporterer melken til Fåvang. Sommeren 1931 bygger seterierene veien mellom Lille-Mork og Hilstad på dugnad, slik at melkebilen kan kjøre direkte fra Annol til Tann. Melkebilen hentet melkespann til slutten av 1970-årene, før tankbilen overtok.

Flom og utbedringer

Nyveien blir utbedret en rekke ganger. Pinsen 1958 tar Breia med seg det meste av den gamle steinhvelsbrua, som bygges opp som betongbru. Flommen tok også med seg brukarne til den gamle brua ovenfor nybrua og hele brua i Gamledalen.

Ut over 1970 og 80-tallet blir vegen sprengt lenger inn fjellsidene, for å unngå de store issvullene som oppstår om vinteren. Sommeren 2006 blir veien kraftig utbedret.

Vinterbrøyting

Fram til slutten av 1950-tallet ble vintertransporten foretatt med hest & slede fra Slåen. Vinterbrøyting startet på 60 tallet, til Framigard, parkeringsplassen øverst på Tann og til Annol. De siste årene blir brøyting utført av Josse Borgedal for Brekkom Utmarkslag. Hytteiere har gått sammen om å betale for brøyting helt fram til den enkelte hytte. på grunn av dette er den øvre veien mellom Hillstad og Lille-Mork blitt utbedret til å tåle vinterkjøring og påsketrafikk.

Continue reading
1252 Hits

Hyttevel

Dsc 0053

Formål

Av vedtektene har vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

Styret i Tann-Annorseter hyttevel består av:

 • Harald Krokstrand, leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2017, leder krøllalfa tann-annorseter.no
 • Christian Fossum styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet 2017.
 • Arnfinn Roel styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet for 2016.
 • Thomas Ødegård, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Frode Fjelstad, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Else Borgen kasserer krøllalfa tann-annorseter.no 2 år valg på årsmøtet for 2017.
 • Bent Flyen 2 år webansvarlig bent.flyen krøllalfa tann-annorseter.no, valgt på årsmøtet 2017

Kontaktinformasjon

For å sende en epost til alle i styret, webmaster eller kasserer, bruk kontaktskjema eller send en epost til styret krøllalfa tann-annorseter.no.

Revisor

 • Lars Mytting

Kontingent

 • 2012: 400 kroner, 275 kroner går til løypepreparering.
 • 2013: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2014: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2015: 750 kroner, 550 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 518 kroner går til løypepreparering
 • 2017: 800 kroner, 539 kroner går til løypepreparering

Innmelding skjer via innmeldingsskjema

En kan også melde seg inn via nettbank: Melding (Maks. 90 tegn) Ditt navn + eventuell epostadresse Kontonummer: 2100 07 10358

Frivillighetsregisteret

Hyttevellet er registert i Frivillighetsregisteret med enhetsnummer 993 796 263. Tann-Annorseter hyttevel er også registrert i Ringebu kommune

Regnskapsfører og innbetaling av kontingent samt adresseendring:

Bruk  kontaktskjema

Epost kasserer krøllalfa tann-annorseter.no

Innmelding er gyldig når en har betalt kontingent. Utmelding skjer etter vedtektene til styret.

Continue reading
340 Hits

Føremelding Søndag 27 desember 2015: Kaldt og lite snø

Gradestokken viser -15 søndag morgen. Det er lite snø, men løypenettet er "valset" i påvente av mer.

Veien opp fra Fåvang var godt strødt - ikke problem å kjøre opp.

Continue reading
920 Hits

Referat årsmøte 2015

Årsmøte 2015

8 august 2015.08.11

Det var 12 medlemmer som var stemmeberettige.

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling: Godkjent.

Merknad om  at det skal hete årsmøte 2015. 

 1. Valg av møteleder og referent.

Frode veien vart valgt til møteleder og Else Borgen valgt til referent.

 1. Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll.

Valgt ble Inger Johanne Kaus og Asbjørn Bakken.

 1. Årsberetning.

Årsberetningen vart godkjent. Det var kun noen spørsmål angående type brøyting.

 1. Regnskap for 2014 og revisjonsrapport.

Merknader: Spørsmål ang. regnskapsføring og pris. Dette vart forklart.

Continue reading
1126 Hits
0 Comments

Fra Kvien 1353 m.o.h. i august 1933

I forbindelse med oppmåling av Kvien i 1933 ble det gjort stjerneobservarsjoner for å måle posisjonen til Kvien. Hans Severin Jelstrup med assistenter ventet flere uker på klarvær for å gjøre stjerneobservasjoner om natten. Hans Sætre laget et dikt om ventingen som er gjengitt nedenfor.

Anne Jelstrup Egeland er hytteier på Stortann og niese av Hans Severin. Orginalmanuskriptet ble funnet i boet etter onkel Hans.

NewImage

Varden på Kvien under triangulering i 1923/24.

Continue reading
1157 Hits
0 Comments

Føremelding 25. mai 2015: Fortsatt mye snø i fjellet

Føremelding: klart, 5 grader. Skiføret er over men det er fortsatt mye snø i fjellet selv nede på setra selv om veiene er bare. Foto ved Egil Flyen

20150523 132939 resized
Trolløypa like før Saubuveien.

Continue reading
1083 Hits
0 Comments

Avtale om løypeprepraring

Thumb File0085 tm 1024

2. april 2015 ble representanter for Brekkom utmarkslag (BU) og styret i Tann-Annorseter hyttevel enige om en avtale om løypepreparering for 5 år fra sesongen 2014/2015. Avtalen har en intensjon om at BU og hyttevelet skal bære halvparten hver av kostnadene, etter at tilskudd fra Ringebu kommune og frivillige bidrag til løypepreparering er fratrukket.

Continue reading
1119 Hits
0 Comments

Populært påskeskirenn

2015-utgaven av påskeskirenn hadde 93 startende i tre forskjellige løyper:

DSC 1499

I mål ble premier delt ut av trener for damelandslaget i langrenn Egil Kristiansen som har hytte på Annorseter:
 DSC 1438

Høytaleranlegget var lånt ut fra velferden på Jørstadmoen ved speaker Arnfinn Roel:

DSC 1492

Det var bra stemning på Hillstadjordet:

DSC 1476

Stor innsats fra alle deltakere:

DSC 1503

Continue reading
937 Hits
0 Comments

Hyttevelets historie

Hyttevelet ble stiftet i 1992, her er noen høydepunkter fra historien:

 • 1992: Første årsmøte på Høgvang påskeaften 38 medlemmer, problem med betaling. En har prøvd å få postombæring på setra, noe Posten ikke kunne hjelpe med. Inntekter 4464 kroner.
 • 1994-95: Asbjørn Bakken leder, Aamund Flyen blir kasserer. Christen Mork er ansvarlig for preparering.
 • 1995-1996:38 medlemmer, kontingent 200 kroner, 150 kroner til løypearbeid.
 • 1997: 41 medlemmer
 • 1998: 42 medlemmer
 • 1999: Omsetning 8000 koner, 5700 til løypepreparering, 41 medlemmer.
 • 2000: 39 medlemmer, støttet løypepreparering med 5000 kroner. Kostnaden til strøm blir anslått til 2.5 millioner kroner, en trenger 200 hytteiere. Akebakken ryddet, mottatt støtte på 7000 kroner fra Oppland Fylke.
 • 2002: 44 medlemmer, opparbeidet grillplass, kalt ;Asbjørns plass.
 • 2004: 51 medlemmer. Preparering med traktor, utbedring av løypenett. Bjørn Hannevig blir ny leder.
 • 2005: 56 medlemmer, kontingent 300 kroner
 • 2010: 100 medlemmer, kontingent 400 kroner
 • 2011: 107 medlemmer, kontingent 400 kroner, Börje Andersson leder. Styret utvidet med kasserer
 • 2012: 112 medlemmer, kontingent 450 kroner, navn endret til Tann-Annorseter hyttevel
 • 2013: 113 medlemmer, ras i Breidalen, 121 mottakere av nyhetsbrev, Frode Veian leder
Continue reading
1034 Hits

Føremelding 31. mars 2015

Føremelding: sol, 5 grader. 80 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp. Topp forhold. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen

DSC 1423

Continue reading
963 Hits

Nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger vedtatt 20.08.2014

 

Ringebu kommune har vedtatt nye retningslinjer for tillatte avløpsløsninger:

NewImage

Foto: Ringebu kommune

Mer informasjon: https://www.ringebu.kommune.no/artikkel.aspx?MId1=840&AId=415

Fra https://www.ringebu.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=94&FilId=2404

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV SLAMFORSKRIFTEN

 

Continue reading
945 Hits

Årsmøteprotokoll for året 2013

 

NewImage

År: 2014, dato: 2.august, kl: 18.00 ble det avholdt årsmøte i Tann Annorseter Hyttevel. Sted: Sygard Romsåsseter.

Leder Frode Veian ønsket et rekordstort frammøte velkommen. Det var 28 stk. stemmeberettigede til stede. I tillegg var det registrert 2 innsendte fullmakter,som var godkjent. Årsmøte ble gjennomført etter oppsatt dagsorden hvor man behandlet følgende saker:

1. Godkjenning av innkallingen Det var ingen innvendinger til innkallingen; Godkjent.

2. Valg av møteleder og referent. Følgende ble valgt: Frode Veian møteleder, Ole Reidar Rønningen referent; Godkjent.

3. Valg av to representanter til å undertegne møteprotokollen. Følgende ble valgt: Kjell S Gulaker og Oddvar Christoffersen; Godkjent.

4. Årsberetning. Årsberetningen for 2013 har vært tilgjengelig på Hyttevelets hjemmeside. Leder gikk gjennom de viktigste saker, så som; Årsmøte for 2012, løypekjøring hittil og framtida, påskeskirennet, utslippsløsninger og medlemsutviklingen. Årsberetningen godkjent.

5. Regnskap 2013 og revisjonsrapport. Kasserer gikk gjennom noen av punktene til regnskapet. Likeså forelå det er rapport fra revisor vedr. regnskapet. Årsregnskapet for 2013 godkjent, revisjonsrapport for det samme regnskapet tatt til orientering.

6. Løypekjøring, forslag til ny avtale. Dette punktet var det som utløste mest diskusjon under årsmøte. Leder redegjorde for avtale som var sagt opp, (etter 10 år), forhandlinger om videre løypekjøring og utkast til ny avtale, herunder en økning i tilskudd bl.a. fra Hyttevellet. Her ble det en livlig diskusjon med gode innspill, også fra representanter fra Brekkom Utmarkslag. Etter innspillene ble det for sesongen 2014 – 15 vedtatt at tilskuddet fra Hyttevellet beløper seg til kr. 55.000-. Videre var det enighet om et tettere samarbeid / synspunktutveksling mellom Hyttevellet og Utmarkslaget, hvor bl.a. en formell avtale om preparering av skiløper bør foreligge, før neste årsmøte.

7. Budsjett 2015, herunder fastsetting av kontingent. Kasserer gikk gjennom budsjettet slik det var satt opp før behandlingen av punkt 6, hvor forslag til tilskudd var satt til kr. 70.000,-. Etter vedtak i punkt 6. ble budsjettet for 2015 endret. Budsjettet for 2015 godkjent. Kontingent for 2015 ble fastsatt til kr. 750,- hvorav kr. 550,- går til løypepreparering og kr. 200,- går til vellets drift; Godkjent.

8. Valg. Etter valgene under årsmøte har styret følgende sammensetting. Leder: Frode Veian, ikke på valg i år. Styremedlem: Knut Erik Godøen, gjenvalgt for to år.  Else Borgen, ikke på valg i år. Kasserer m.m. Bent Flyen, gjenvalgt for to år. Alle valgene var enstemmig.

9. Bomavgift, innspill fra Kjell S Gulaker. Til årsmøte, innen fristens utløp, forelå det et innspill fra Kjell S Gulaker. Hovedinnholdet var at Hyttevellet anmoder Brekkom Utmarkslag om seriøst å vurdere overgang til automat bom for seter vegen. Etter mye diskusjon og mange forslag til løsninger, ble det enstemmig vedtatt at henvendelse til Brekkom Utmarkslag oversendes. Til samme punktet uttrykte Ole Reidar Rønningen misnøye med at bomavgift i påsken er for hver dag (uten sesongkort) når bilen står på privat grunn (eiendom).

10. Annet. Under punktet redegjorde kasserer litt for et stadig mer digitalisert Postvesen, og utfordringer knyttet opp mot felles postkasser ved bommen og nye adresser for hver eiendom fra høsten 2014.

Møtet slutt ca. kl. 20.00.

Ole Reidar Rønningen /s Ref.

Kjell S Gulaker

Oddvar Christoffersen.

 

Continue reading
1051 Hits

Ny vei Tretten-Rollstulen

Veien mellom Nordre Veslesesetra og Rollstulen er nå utbedret og det er satt opp bomstasjon:

DSC 0662

Det betyr at det er mulig å kjøre via Vesletann - Åmot- Gullhaugen - Rollstulen og inn i Tretten:

DSC 0660

Dette er et alternativ til Østfjellvegen. Billett for Tann-Annorsetervegen gjelder fram til denne bommen.

2014 07 27 13 26 41

Continue reading
1122 Hits

Referat fra årsmøtet 2013

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2013 avholdt 14. august 2013

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson. 
Det var 12 stemmeberettigede til stede.

DSC 7469

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Torill Flyen som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Jostein Huglen
b. Marit Grøttheim

4. Årsberetning for 20112 
Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2012  ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2012 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

6. Budsjett for 2014: 

Budsjett for 2014 ble gjennomgått av kasserer. 

På budsjettposten påske ble preparering over Langslohaugen diskutert:

 • hvis løype skal utbedres til større prepareringsmaskin må en søke om tillatelse til dette fra grunneiere gjennom Utmarkslaget
 • løype må også godkjennes på årsmøtet i Utmarkslaget
 • en må også søke Ringebu komme om tillatelse til å preparere løype
 • risiko i forbindelse med buffersone for villreinstammen
 • budsjettmidler skal derfor ikke brukes til løypepreparering over Langslohaugen men til påskeskirenn og måneskinnstur

Budsjett for 2014 ble med dette godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2014 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert underskudd er på 320 kroner.

7. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ole Reidar Rønningen og Terje Skaftnes.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Frode Veian leder 2 år
 • Else Borgen styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

Styret for årsmøteperioden 2013 til 2014 består således av: 

 • Leder Frode Veian fram til årsmøte for 2014
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2013
 • Styremedlem Else Borgen fram til årsmøte for 2014
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Odd Arne Fugleslåen
 • Morten Hansen


Valgkomite: 
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Börje Anderson og Olaug Widme for kommende årsmøteperiode. 

8. Mobildekning på setra: gjennomgang av dekning tale og data

Mobildekning ble demonstrert via Netcom, ICE og Telenor. Det ble informert om at Telenor kommer til å bygge ut 3G på Skottåsen høsten 2013, dette kommer til å gi bedre dekning og dataoverføringshastighet. Et av probleme var dårlig bredbåndsdekning i Brekkom som gjør at Telenor sliter med å få ført fram god båndbredde til mobilmasten på Skottåsen.

9. Bomavgift: gjennomgang av regler

Dagen før årsmøtet hadde et ras i Breidalen tatt med seg 150 meter av veien ned i Breia. Kostnadsoverslag for å få veien i kjørbar stand var 100-200 000 kroner, en vil søke om støtte fra Statens Naturskadefond.

Odd Arne Fugleslåen og Morten Hansen fra Utmarkslaget informerte om følgende:

 • sesongkort kan brukes i flere biler
 • forsøksprosjekt med SMS-betaling startet høsten 2013 og vil vare frem til årsmøtet i Utmarkslaget i mars 2014
 • det brukes mye tid på innkreve bompenger, over 100 timer per år
 • Utmarkslaget ønsker tilgang til hyttevelets medlemsliste for å fakturere årskort
 • en planlegger å lansere brekkom.no for å gi mer informasjon
Vedtak: det gis tilgang til medlemsliste for å fakturere årskort/sesongkort

10. Avløp: regler og retningslinjer: Ringebu kommune stiller med representant.

DSC 7467

Ringebu kommune kunne ikke stille men hadde en redgjørelse som ble lest opp. Følgende ble diskutert:

 • avløpsbestemmelser skal opp i kommunestyret i september
 • Ringebu kommune inviteres til neste årsmøte


11. Annet:

Gjerder:

 • bruk av størmgjerder med eller uten strøm er forbudt for andre enn de med dyr på beite og vil bli fjernet
 • det lages informasjon fra hyttevelet om dette
Tann-Annorseter

Drammen 16. november 2013

 

Continue reading
1060 Hits

Rapport fra Storfallsturen 2013

Lars Haugen rapporterer:

"Flott tur, som det støtt er ved lite vatn i elva og pent vær". Kun deltakere fra Brekkom:

Bilde

Continue reading
897 Hits

Tur til Storfallet

NewImage

Etter kontakt med seterfolk prøver vi på sparket- tur til Storfallet Torsdag 1: August.
Vi møtes ved Framigard Romsås på Stor- Tann kl. 18,00.
Deretter kjører vi til Baklivegen og går ned til toppen av Storfallet, deretter gammel hestveg ned til elva, og oppover langs elva til botn av fossen.
Forbehold om at det er oppholdsvær.

Med sommerhilsen Lars Haugen

Telefon 97148107

Epost gundershaugen krøllalfa bbnett.no

Med sommerhilsen Lars Haugen

Arrangementdato: 
1. August 2013 - 18:00 - 21:00
Continue reading
975 Hits

Samdalsturen 2013

I strålende vær fikk 9 deltakere innføring av tidligere tiders liv i Samdalen. Turleder Lars Haugen og Gudbrand Berg øste av kunnskap fra det som kommer som bok om Samdalen i høst. Gudbrand er også gjeter i Saubua og i tillegg var gjeteren i Tromsbua med på turen så det ble også en innføring i gjeting i Fåvang og Brekkom. Gjeteren i Tromsbua legger ut status med bilder og vær.

DSC 6698

DSC 6713

 

DSC 6716

Continue reading
902 Hits

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte kl. 12.00. Bli med på Ljåslått, raking og hesjing på gammeldags måte. Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Arr. Sør-Fåvang bygdekvinnelag og Varden 4H.

NewImage

En kommer til Rollstulen ved å kjøre fra Stortann mot Vesletann. Kryss Tromsa ved Åmotseter og ta vestover til høyre på Goppolvegen. Kjør forbi kapellet på Gullhaugen og nesten ned til bommen.

Arrangementdato: 
28. Juli 2013 - 12:00 - 16:00
Continue reading
998 Hits

Åpen seter på Stortann

På onsdager og søndager fram til 10. august er det åpen seter hos Beate og Arne Syverrud på Stortann:

DSC 6578

Åpningstider:

 • Servering er åpen fra 12-20
 • Fjøsstellet starter kl 16 og varer ca 1,5 timer

DSC 6593

DSC 6586

DSC 6612

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 12:00 - 20:00
Continue reading
1177 Hits

Samdalstur

øndag 21. juli kl 10.00, blir det ny tur til Samdalen i Brekkom.

NewImage

Vi møtes på Storranden, der traktorvegen til Samdalen tar av fra Saubuvegen Samdalen innholder gamle utslåtter med tufter etter slåttebuer og liuer (løer)som var brukt av folket i Brekkom i flere hundre år. De fleste gardene i bygda hadde slåtter her.

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 10:00 - 16:00
Continue reading
880 Hits

Referat fra årsmøtet 2012

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2012 avholdt 28. juli 2012

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson.
Det var 15 stemmeberettigede til stede.

Bilde

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Frode Veian som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Torill Flyen
b. Knut Erik Godøen

4. Årsberetning for 2011:
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger.

5. Vedtektsendringer:
Forslag til endring av vedtekter:
Styret foreslår å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter hyttevel med domene tann-annorseter.no:


6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2011 ble gjennomgått av kasserer.
Årsregnskapet for 2011 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2013:

Budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2013 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert overskudd er på 620 kroner.

8. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Knut Erik Godøen: styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

 • Leder Bent Erik Børje Andersson fram til årsmøte for 2012
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Olaug Widme fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Erik P Borgen 
 • Jo Terje Bakke 


Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Ole Reidar Rønningen for kommende årsmøteperiode.

9. Eventuelt:

 • Representanten fra utmarkslaget orienterte om at de ville sette i gang arbeid med merking av stier.
 • Ny bro over Røya på traktorveien til Røytjern ble etterlyst. Ansvar utmarkslaget.
 • Hærverk på Asbjørns plass har ført til at benker er ødelagt. Styret kommer med forslag til dugnad.
 • Styreleder orienterte om høringsbrev fra Ringebu kommune vedr. nye gjerderegler. Styret avgir høringsuttalelse.
 • Gro Huglen hadde sendt brev med ønske om at neste årsmøte tok opp sak om mulighet for utslipp til tett tank, dessuten etterlyste hun bedre informasjon om gaidete turer om sommeren. Brevet ble tatt til etterretning.


Otta 1. august 2012

 

Continue reading
1068 Hits

Vedtekter for hyttevelet

Vedtekter for Tann-Annorseter hyttevel

1) Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Velets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domenetann-annorseter.no.

2) Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 • Innmelding skjer til styret
 • Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 • Medlemsåret er kalenderåret. 
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlemskap strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

 3) Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne.

 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter. 
 • Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, eller årsmøtevedtak, forplikte medlemmene utover kontingenten. 
 • Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.

4) Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien med kunngjøring til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst en måneds varsel. 
Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker. 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte. 
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.
  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av styremedlemmer 
  • valg av revisor
   valg av webansvarlig
  • 2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem. 
  • Valgkomiteen består av det forrige styrets fratrådte medlemmer.
 • Fastsettelse av kontingent
 • Øvrige sakersom medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være meldt styret i hende innen 1. juni det året årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles de etter årsmøte og da i et medlemsmøte med referat fra. 
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet. 

5) Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

6) Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

7) Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Continue reading
1133 Hits

Servering på Sygard Romsås

DSC 0005

På Sygard Romsås på Stortann er det åpent søndag 5.  august, fra kl. 12.00 til 18.00. Andre tidspunkt etter avtale. Vi serverer

 • rømmegrøt
 • spekemat
 • kaffe
 • mineralvann
 • vafler
 • kaker

Hytteutleie.

Arrangementdato: 
5. August 2012 - 12:00 - 18:00
Continue reading
912 Hits

Åpning av fjellveier

DSC 0012

Det kom mye snø i fjellet etter påske, og den ble liggende lenge. Det var skiføre så sent som 19. mai. Friisvegen ble brøytet i forrige uke, og er nå åpnet for sommertrafikk. (1. juni)

Continue reading
903 Hits

Bompenger Tann-Annolseterveien

Sesongkort gjelder alltid fra 1. mai så husk å fornye kortet ditt. Foretrukket metode er via bank, husk å oppgi alle bilnummer kortet skal gjelde for.

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2013:

201206012238

 • Motorsykkel/moped: 15 kr
 • Personbil/traktor uten henger: 50 kr
 • Personbil, traktor med henger, buss, lastebil: 60 kr
 • Fellesbillett med Sabuvegen: 80 kr
 • Sesongkort 1. mai til 1. november: 600 kroner
 • Helårskort med påsken 1. mai til 30. april: 1300 kroner
Continue reading
921 Hits

33 sider seterhistorie

Den nye Seterhistoria for Ringebu inneholder 33 sider om Annolseter, Persletta og Stortann. Innledningen på ni sider skrevet av Erling Borgedal, som holder til i Borgedalen på Stortann (omtalt øverst på side 165). I Ringebu er det 78 seterstuler med 525 setre, 54 av dem eller litt over 10 prosent av setrene utgjøres av vårt område. 24 setre er i aktiv bruk i dag, to av dem på Stortann og ni av dem er i denne delen av Ringebu.

201112292354

Continue reading
945 Hits

Referat fra årsmøtet for 2010

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annolseter Hyttevel.
Årsmøtet for 2010 avholdt 9. juli 2011

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Terje Skaftnes.
Det var 18 stemmeberettigede til stede.

1. Godkjenning av innkallingen:
Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at innkallingen i fremtiden bør sendes ut med post, og epost, sammen med årsmøtepapirene

2. Valg av møteleder og referent:
Terje Skaftnes ble valgt til møteleder og Ola Styrk Hansen som referent.

3. Valg av 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:

a. Jostein Huglen
b. Bjørn Fyksen

4. Årsberetning for 2010: 
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Vedtektsendringer:
Styremedlem Ole Reidar Rønningen delte ut og redegjorde for styrets forslag til endring av vedtekter, hvor de viktigste endringene er: 
Endring av årstall fra 2005 til 19992 for når de første vedtektene ble fattet.
Antall medlemmer i styret endres fra 5 til 6 (utmarkslagets 2 representanter inkludert). Kasserer vil inngå som et styreverv. 
Årsberetningen endres fra kalenderår til å gjelde for årsmøteperioden dvs. fra juli til juli. Regnskapet vil fortsatt gjelde for siste hele kalenderår.
Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2010 ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2010 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2012:

Budsjett for 2012 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2012 ble godkjent av årsmøtet.

8. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen. 
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv: 

 • Bent Erik Børje Andersson Leder 2 år 
 • Bent Flyen Kasserer 2 år 
 • Olaug Widme Styremedlem 1 år (gjenvalg) 
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

Leder Bent Erik Børje Andersson 2 år
Kasserer Bent Flyen 2 år
Styremedlem Olaug Widme 1 år
Styremedlem Ole Reidar Rønningen 1 år

Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:
Erik P Borgen
Jo Terje Bakke

Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Bjørn Fyksen for kommende årsmøteperiode.
9. Eventuelt:

Under dette punktet fortalte Erik Borgen litt om utmarkslagets arbeid. I tillegg snakket Terje Skafnes om styrets kommende arbeid og aktuelle saker. I tillegg var ordet fritt.

Annolseter 9. juli 2011

 

Continue reading
992 Hits

Brua over Meieribekken

Arne Syverrud har ryddet veiene fra Gammeldalen og opp til setrene. Han har også satt opp brua over Meieribekken/Sagbekken på veien til Annolseter:

Dsc 0025-1

Turmålet befunner seg ved den nest øverste furua før en kommer inn på Stortann ved Espedalen:

Continue reading
936 Hits

Ni setre i drift i Fåvang Østfjell

I tillegg til to setre i drift på Stortann er det syv andre setre i drift i Fåvang Østfjell. Vi tok en tur med tankbilsjåfør Gudbrand Fonstad i Litra for å se på hvor det forsatt hentes melk.

Første stopp var på Gopppolen, med utsikt til Kvia. Her setres det på Ruderudjordet:

Dsc 0238

Ruten starter innerst og den første tanken på 700 liter tømmes på få minutter:

Continue reading
933 Hits

Setring i Dala på Stortann

Arne og Beate Syverud setter i Dala (Kverndalen) fra 15. juli til 15. august. De har flyttet et gammel fjøs inn til låven noe som gir plass til fire kuer av gangen. Hvis du er på Stortann fram til 15. august kan du gjerne da en tur ned veien fra Framigard for se på melkingen som begynner kl 16.

Arne driver 12 kuer inn til melking:

201107312316

Kuene melkes av Beate:

Continue reading
945 Hits

Setring på Ødegård på Stortann

Thomas Ødegård er elektriker 10 måneder i året og budvor på Stortann to måneder i året. Han har kjørt gården Granum i Brekkom og han setrer nå på andre året, i 2011 er det ham selv som ligger på setra.

9 melkeyr er med i år, her venter de på å bli melket:

Dsc 0189

Mannlige budeie tar seg av kuene:

Continue reading
912 Hits

Sauesanking i Stubaital, Tyrol

På grunn av jeg holdt et foredrag i Wien fredag 10. september ble sausanking hos Brekkom Fellesdrift byttet ut med sausanking i Stubaital, Tyrol. Her er en sammenlikning til inspirasjon for sauesanking i Brekkom Fellesdrift:

DSC_0017.JPG

Lørdag var det fordeling av sanket sau i Volderau hvor 600 sauer skulle fordeles etter samme prinsipp som på Stortann:

DSC_0034.JPG

Tyrolsk Fjellsau (Tiroler Bergscahfe) er mye lydigere en norsk spæl- og dalasau, det var ikke mange gjetere som trengtes for å få sauene ned fra Ochsenalm til Volderau.

DSC_0036.JPG

Riksveien krysses på vei til innhegningen:

DSC_0056.JPG

600 sau fikk akkurat plass i innhegningen og sorteringen startet etter plukkmetoden:

DSC_0104.JPG

Continue reading
891 Hits

Referat fra årsmøte for 2009

 

Referat fra årsmøte for 2009 i Tann-Annolseter hyttevel.

DSC_0219.JPG
24 Juli 2010 kl.1600 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Terje Skaftnes ønsket velkommen til årsmøtet for 2009 og det var 33 fremmøtte. Av disse var 22 stemmeberettige.

DSC_0220.JPG

1) Godkjenning av innkalling: Det var ingen merknader til innkallelsen.

2) Valg av møteleder: Terje Skaftnes ble valgt til møteleder.

3) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen: Yngve Brustad og Oddvar Christoffersen.

4) Årsberetning: Terje S gjennomgikk årsberetning for 2009 uten kommentarer.

5) Regnskapsresultat og balanse for 2009: Bent Flyen gikk gjennom dette uten kommentarer.

6) Budsjett 2011: Bent Flyen gikk gjennom budsjettet.

 • Det er budsjettert med 100 medlemmer for 2011.
 • Påskeskirenn kr 2400.-
 • Regnskapsfører kr 2000.-
 • Løypeprep. Kr 275.- pr medlem.
 • GPS. Drift/vedikehold av denne må skje med sponsing utenom budsjettet til hyttevelet.
 • Preparering av akebakken kr. 1000.-

7) Valg:

 • Terje Skaftnes gjenvalgt som leder 1 år til , frem til årsmøte for 2010.
 • Ole Reidar Rønningen styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2009, styremedlem fram til årsmøtet for 2011.
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010.
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn Fyksen valgkomite
 • Ola Styrk Hansen valgkomite

8) Annet:
Utmarkslaget ved Arne Syverud informerte om at kostnaden for brua over mot Skotten ble kr. 115000.-. Breidalsveien 315000.- og gapahuken opp mot Høgåsen kr. 35000.‚ÄîTotal løypekosstnad for 2009 ble kr 67000.-

Terje S fortalt litt om ståa rundt dette med navn på veiene og status er at navnforslagene er oversendt kommunen i mars i år. Kommunen står for kostnaden av skilt og den er kr. 2000.- pr skilt, ferdig oppsatt.

Oddvar Christoffersen tok opp vegavgift for påsken. Han synes dagens praksis virket noe urimelig da man i påsken skal betale en avgift for antall dager man er på setra selv om bilen står stille mellom ankomst og avreise. Arne Syverud svarte at de skulle ta opp saken på årsmøte for utmarkslaget i februar/mars 2011. Det ble presisert at utenom påsken betaler en per tur mens i påsken er det dagskort uansett antall turer.

Knut Erik Godøen foreslo en fartsgrense på ca. 30 km/t på stikkveiene (veiene inn fra seterveiene), og bruk av hundepose. Bruk av hundepose ble korrigert til å iallefall fjerne etterlatenskapene langs veien og særlig da foran andre hytteeieres innkjørsel.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grilling.

DSC_0225.JPG

DSC_0232.JPG

 

Continue reading
1045 Hits

Til Østerdalen via Friisveien

Fra Brekkom kan en ta ned til Ringebu ved Hilstad. Ved å holde lia forbi Ringebu Presetegård kommer etter en tur med vakker utsikt fram til avkjøringen til Friisveien. Veien er sommeråpen til Østerdalen og tilbyr noen interessant avstikkere.

Ved Øksendalen kan en ta bomvei til Nysetra:

DSC_0202.JPG

Nysetervegen tar en ned mot Breia men det er ingen veiforbindelse til Annol. På nedsiden av Nysetra går det skogsbilvei som brukes av Trollsykling som kommer fram på oversiden av Skotten.

På Øksendalen er det fortsatt setring:

DSC_0197.JPG

Friisveien er vinterstengt fra Øksendalen.

Over fjellet er første avstikker Åsdalen som er en vakker blindvei med to setre. Her er en nærme Breitjønna og flyvraket.

Continue reading
1122 Hits

Sauesanking 2010: 10-13. september

DSC_0025.JPG

Gjeter Oddbjørn Rosendal melder at styret i Brekkom Fellesdrift har bestemt at sauesanking skal foregå 10-13. september etter følgende årlige program:

 • Første sanking fredag 10. september
 • Manngard opp Samdalen lørdag 11. september, oppmøte kl 8 på Saubua
 • Kjøring av sauer fra Saubua med fordeling av sauer til den enkelte eier i støa ved bommen på Saubuvegen søndag 12. september kl 12 og utover
 • Fordeling av f√© mandag 13. september kl 12 og utover

Sauseanking anbefales, ta gjerne turen til tilskuerområdet på søndag.

Bilder fra sankingen i 2009:

DSC_0005.JPG

DSC_0039.JPG

Continue reading
855 Hits

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading
867 Hits

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading
1075 Hits

Fra Tretten til Gopollen: Østfjellvegen

DSC_0211.JPG

Østfjellvegen er et alternativ hvis en reiser via Tretten og vil ta en annen vei tilbake:

DSC_0206.JPG

Priser er som følger:

 • Person og traktor kr 40,-
 • Buss og lastebil kr 70

Det er også mulig å betale med kredittkort:

DSC_0208.JPG

Veien er ikke vinterbrøytet over til Gopollen.

En kan ta av på Tretten og følge skilt til Østfjellvegen eller egen vei fra E6 via Glomstad ved Losnavannet.

Når en har passer bommen følger en skilt til Gopollen og skal en til Stortann/Annol uten rundkjøringsbillett må en betale 25 kroner i bom ved kommunegrensen mellom Øyer og Ringebu:

Continue reading
1313 Hits

Setring på Stortann

DSC_0052.JPG

Sommeren 2010 er setring blitt gjenopptatt på Stortann. På Ødegard setres det i 8 uker, budeie er Luka Natassja Olsen fra Oslo.

11 melkekyr venter utålmodig på å bli melket på morgenen:

DSC_0105.JPG

4 kuer hentes frem av gangen til 2 melkeplasser:

201008151821.jpg

Siden det nå er strøm på setra er det enklere å ha melkemaskin:

DSC_0146.JPG

Continue reading
980 Hits

Skottvegen fra Brekkom

DSC_0021.JPG

Skottvegen fra Brekkom tar deg opp på Skotten seter som er seteren en ser tvers over Breia fra Annol.

Priser er som følger:

DSC_0020.JPG

 • Personbil og traktor uten henger kr 30,-
 • Personbil og traktor med henger kr 40
 • Lastebil og buss uten henger: kr 70,-
 • Lastebil og buss med henger: kr 140,-
 • Motorsykkel og moped kr 10,-
 • Sesongkort for personbil kr 400,-

En tar av fra Brekkomsvegen 700 meter for Tann-Annolsetervegen

DSC_0018.JPG

Continue reading
1079 Hits

Sauesanking og sortering 2009

Sauesanking og sortering 2009


Sauesanking og sortering
Originally uploaded by bflyen

Sauesanking og sortering foregikk i strålenende vær søndag 6. september. 500 sau ble sanket i fjellet på lørdag og fraktet ned til saugjerdene ved Stortann søndag morgen. Fra kl 12 ble sauene fordelt til den enkelte eier, søyene på en side og lammene på andre siden av fordelingsgangen. Rundt kl 15 startet kjøring av dyr til setervoller og ned i bydga. Det er et spektakulært skue som tiltrakk seg deltakere helt fra New Zealand.

Bilder er lagt ut på Flickr under Sauesanking og sortering, slik at alle de som følger med på bilder av transhumance kan se dem.

Continue reading
903 Hits

Referat fra årsmøte for 2008

 

Referat fra årsmøte for 2008 i Tann-Annolseter hyttevel

11 Juli 2009 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Terje Skaftnes åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det ble presisert at møteinnkalling fra årsmøtet 2008 kun sendes på epost, web og oppslagstavler. Møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2 og 3: Valg av møteleder, referent og representanter

Terje Skaftnes ble valgt til møteleder. Yngve Brustad og Steinar Grøtterød ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Bent Flyen ble valgt til referent.

Sak 4: Gjennomgang av årsberetning for 2008

Årsberetning ble godtatt med uten kommentarer

Sak 5: Forslag til vedtektsendring (signeringsrett)

For å få godkjent foreningen i Brønnøysund må følgende allerede praktiserte rutine formaliseres;

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere‚"

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: Gjennomgang av regnskap for 2008

Driftsresutatet viser et underskudd på kr. 539,76. Utgående balanse for året var kr. 22 463,63. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2010

Budsjett ble gjennomgått. En budsjetterer med 100 medlemmer. Medlemskontingent var foreslått økt til 380 men årsmøtet foreslo å øke kontingent til 400 med grunnlag til at 20 kroner bare rakk til et par minutters parkering i Oslo. Forslaget på 400 kroner ble vedtatt og kasserer fikk fullmakt til å justere budsjettet i forhold til dette.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2007, leder fram til årsmøtet for 2009
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år,valgt på årsmøtet for 2007, styremedlem fram til årsmøtet for 2009
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomite
 • Kjell Gulaker valgkomite

Sak 7: Annet

Preparering over Langslohaugen

Det var innkommet forslag om at løypa fra Djuptjønn på Stortann over Langslohaugen til Saltbjørka ved Saubuveien prepareres i stedet for den nye løypa på Saubuvegen. Ønsket var kommet fordi løypa var et av de stedene med penest utsikt og at det var langt lettere å motivere barn å gå over Langslohaugen. Det var villighet til å betale ekstra for dette.

Utmarkslaget ved leder Harald Skogli svarte at dette var et økonomisk spørsmål men at det var et problem med at en snødrivene her var de mest problematiske i hele løypenettet, en riskikerte å kjøre i stykker traktoren. Løypebas Arne Syverrud svarte at han kunne kjøre der med weasel men da måtte det finnes penger til det.

Flere forslag til nye løyper ble foreslått, mellom setrene og via Langslohaugen. Utmarkslaget disponere ikke snøscooter og ønsker ikke å kjøre opp løyper med snøscooter.

Det ble ble vedatt at styret i hyttevelet skulle se på finansieringsmåter for i det minste få kjørt opp løype i vinterferien og påsken, da med weasel.

Veinavn

For at nødetater skal finne fram bør det settes navn på alle veier, i øyeblikket har årsmøtet i hyttevelet kun satt navn på Heiaveien fra Asbjørn Bakken til Bent Flyen. Det ble delt ut kart med nummer på veier og alle medlemmer ble bedt om å levere navneforslag til Bjørn Fyksen i styret i hyttevelet.

Det ble nevnt et tilfelle hvor et medlem hadde fått hjerteinarkt men ikke orket jobben med å prøve å forklare ambulanse hvordan en skulle finne fram på setra.

Det er gård- og bruksnummer samt løpenummer på hver hytte. Løpenummer finnes på offentilge kart og kan brukes, men det er tilfeldig tildelt etter ferdigstillelse av hytte, så de kan ikke brukes til veinummer.

Terje Skaftnes ønsket kart nederst på setrene hvor en kunne se vegnavn, i modell etter boligfelt.

Når en har vedtatt et forslag på vegnavn blir det sent til høring hos Utmarkslaget, deretter til veinavnkomiteen i Ringebu kommmune. Hvis godkjent regner en med at det er kommunen som er ansvarlig får å sette ut vegskilt.

Utmarkslaget informerer

Leder Harald Skogli i Utmarkslaget informerte om følgende:

- Gapahuk under Høgåsen

I samarbeid med Fiolen 4H blir det i høst satt opp gapahuk under Høgåsen i området i bakken nedenfor der løypa fra Tann og Annol møtes. 4H står for det meste av finansieringen og har derfor førsterett til gapahuken i påsken.

- Bru fra Tunga til Skotten

Utmarkslaget prøver å få opp bru over Breia ved Skotten, i det gamle råket fra Tunga til Skotten. Dette vil gjøre det mulig å gå på tur fra nydyrkningsområdene på Tunga innenfor Annol til Skotten seter. Hvis en er heldig kommer brua opp i høst, hvis ikke blir det til neste sommer.

- Merking av råk

Utmarkslaget starter med rydding og merking av løyper, den første løypa blir Hjelleråket fra pensjonatet på Annol til Røytjønnet. Merking gjøres ved at en blekker bjørka (tar vekk never i 30 cm bredde på stammen) slik en merket råk tidligere. En trenger hjelp fra medlemmer av hyttevelet i å rydde råket.

Eventuelt

Øvre Tann vannlag

Øvre Tann vannlag kom med en oppfordring om at hvis vintervann skulle fortsatt fungere var det viktig at en ikke lukket springen i uttaket på oversiden av vanntaket, da ville vannet fryse og stoppe vanntilførselen ved Roligheten og lengre ned. Siden det sikkert andre medlemmer enn de i vannverket som hentet vintervann her var det viktig at alle viste det.

Tømming av septiktanker

Det ble tatt opp at kommunen ikke tillater hytteeiere å ha septiktanker fordi Ringebu kommune ikke har tilstrekkelig rensekapasitet til å ta imot dette. Dette vil over tid forurense grunnvannet. Kommunen har sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelse med Eiendomsskatt og signaler tyder på at en vil innskjerpe utslippstillatelser.

Den generelle regel at alt en bærer inn over dørstokken kan en slippe ut som gråvann.

Styret fikk i oppgave å sjekke med kommunen om en ikke kunne utvide rensekapasiteten slik at hytteeire også kunne ha septiktank, særlig i at en nå bidrar med mer til kommunen gjennom eiendomsskatt.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading
1039 Hits

Referat fra årsmøte for 2007

 

Referat fra årsmøte i Tann-Annolseter hyttevel

Dscn1152-1

19 Juli 2008 på Asbjørns plass, Tann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 23 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Bjørn S. Hannevig åpnet møtet og ønsket velkommen.

Dscn1154-1

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det fremkom et ønske om at møteinnkalling i fremtiden plir satt opp på oppslagstavler samt bom på Fugleslåen forut for møtet. Møteinnkalling godkjent med denne kommentar.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og representanter

Bjørn S. Hannevig ble valgt til møteleder. Bjørn Fyksen og Margrethe Hofseth ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Torill Flyen ble valgt til referent.

Sak 3: Gjennomgang av årsberetning for 2007

Årsberetning ble godtatt med følgende kommentarer:

 • det ble anmerket at veien i Søre Brekkom fortsatt er gruset og "levert ferdig med vaskebrett".Hva har statens veivesen planlagt for denne veien i fremtiden? Lars Haugen nevte at entreprenøren sannsynligvis ikke fikk godkjenning av arbeidet fra Statens Veivesen, slik at veien sannsynligvis vil bli utbedret en gang til.
 • påskeskirennet: Rennet var en suksess med takk til Terje Skaftnes og Arne Syverud. Terje stiller seg åpen for inspill omkring hvordan påskeskirennet skal arrangeres i fremtiden- evt. om voksne også skal kunne delta. Det er også et ønske om å finne sponsorer for fremtidige renn. Antall deltakere i rennet bør fremkomme av fremtidige årsrapporter.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap for 2007

Dscn1155-1

Driftsresutatet viser et overskudd på kr. 4494. Utgående balanse for året var kr. 20 981.63. Regnskapssituasjonen ble ansett som svært positiv på bakrunn av økt medlemsmasse samt lavere portoutgifter som føle av elektronisk kommunikasjon. Regnskapsfører foreslo å bruke kr. 2000 til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret slik at vi kan få et organisasjonsnummer. Dette for å unngå at hyttevelets balanse blir lagt til regnskapsførers private inntekt. Det ble besluttet å behandle denne saken under eventuellt. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2009

Budsjett ble gjennomgått. Målet for 2009 er en økning til 90 medlemmer. Budsjettet ble godkjent med fortsatt medlemskontingent på kr. 350. Ingen videre kommentarer.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år
 • Ola Styrk Hansen styremedlem 1år
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomité
 • Kjell Gulaker valgkomité

Sak 7: Annet

Utplassering av containere

Det er satt opp nye containere med kildesortering for papir, glass og metall og restavfall. Dette vil sannsynligvis løse problemene med overfyllte containere vi har hatt i høytider og ferier. Skulle containerene fortsatt fylles opp for mye, finnes det et telefonnummer på siden av containeren hvor man kan ringe og si ifra. Det vil også bli satt opp en link på Tannol.no til renovasjonsselskapets webformular, slik at man også kan varsle renovasjonsselskapet per web.

Det ble også utrykket et ønske om å ha kildesortering av plast, siden dette allerede finnes for fastboende i Ringebu kommune. Bent Flyen tilbød seg å sjekke med MGR (Midt-Gudbransdal Renovasjon) om vi kan få en kontainer til plastinnsamling.

Bruk av aggregater

Utidig bruk av aggregater viser seg å være til sjenanse for mange. Det ble uttrykt et ønske om regulering av støy fra aggregater. Vi trenger avklaring om det står i reguleringsplanen at det ikke er lov å bruke aggregat for annen bruk enn byggevirksomhet, siden dette ike kom klart frem i møtet.

Oddvar kommenterte at det er mulig å bygge inn og isolere et aggregat. Aggregatet kan kun bygges inn dersom det har eksosannlegg.
Dscn7665

Hyttevelet vedtok at dersom vedvarende bruk av aggregat er til sjenanse for andre, må aggregatet bygges inn. Det kreves at aggregatet ikke skal høres utenfor eiers tomtegrense.

Dscn7661

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bent Flyen fikk fullmakt til å bruke kr 2000 av overskuddet til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret, slik at hyttevelet får et organisasjonsnummer. Dette reduserer årets overskudd til kr. 2494.

I forbindelse med dette formaliseres signaturregler:

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere."

Hytteforbundet

Kari Flyen spurte om det ville væìre ønskelig å melde hyttevelet inn i Hytteforbundet. Styret utreder nærmere.

Gapahuk eller lavo under Høgåsen

Terje Skaftnes tok opp at det på måneskinnsturen i påsken burde settes opp en lavo eller an gapahuk under høgåsen. Styret vil diskutere dette med Utmarkslaget.

Utbedring av Djuptjønn og Lekja på Tann

Lars Romsaas foreslå utbedring av Djuptjønn som badedam for setras barn. I tidligere år har dette vært et populæìrt badested, men har ikke hatt vanntilgang på flere år. Harald Skogli foreslo at dette kunne gjøres i sammenheng med restaurering av Lekja, et av setras eldste kulturminner. Det ble vedtatt at Bent Flyen skulle stå ansvarlig for å søke stiftelsen UNI om midler til utbedring av grunnen i Djuptjønn og restaurering av Lekja i samarbeid med Utmarkslaget.

Møtet ble avsluttet kl 17:00 med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading
1170 Hits