Budsjett 2018

102 betalende medlemmer med 800 kroner i medlemskontingent gir et overskudd på 300 kroner.

2017-07-01_22-43-17.png

Vedtekstendring
Regnskap 2016