Vedtekstendring

Styret foreslår å endre vedtekene med følgende (strøket/uthevet)

3) Vellet ledes av et styre på 6 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne. 

4) Årsmøtet

Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.

    • valg av leder 
    • valg av kasserer 
    • valg av webansvarlig
    • valg av styremedlemmer
Innkalling til årsmøte 2017
Budsjett 2018