Hyttevel

Dsc 0053

Formål

Av vedtektene har vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

Styret i Tann-Annorseter hyttevel består av:

 • Harald Krokstrand, leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2017.
 • Christian Fossum styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet 2017.
 • Arnfinn Roel styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet for 2016.
 • Thomas Ødegård, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Frode Fjelstad, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Else Borgen kasserer krøllalfa tann-annorseter.no 2 år valg på årsmøtet for 2017.
 • Bent Flyen 2 år webansvarlig bent.flyen krøllalfa tann-annorseter.no, valgt på årsmøtet 2017

Kontaktinformasjon

For å sende en epost til alle i styret, webmaster eller kasserer, bruk kontaktskjema eller send en epost til styret krøllalfa tann-annorseter.no.

Revisor

 • Lars Mytting

Kontingent

 • 2012: 400 kroner, 275 kroner går til løypepreparering.
 • 2013: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2014: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2015: 750 kroner, 550 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 518 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 539 kroner går til løypepreparering

Innmelding skjer via innmeldingsskjema

En kan også melde seg inn via nettbank: Melding (Maks. 90 tegn) Ditt navn + eventuell epostadresse Kontonummer: 2100 07 10358

Frivillighetsregisteret

Hyttevellet er registert i Frivillighetsregisteret med enhetsnummer 993 796 263. Tann-Annorseter hyttevel er også registrert i Ringebu kommune

Regnskapsfører og innbetaling av kontingent samt adresseendring:

Bruk  kontaktskjema

Epost kasserer krøllalfa tann-annorseter.no

Innmelding er gyldig når en har betalt kontingent. Utmelding skjer etter vedtektene til styret.

Continue reading

Avtale om løypeprepraring

Thumb File0085 tm 1024

2. april 2015 ble representanter for Brekkom utmarkslag (BU) og styret i Tann-Annorseter hyttevel enige om en avtale om løypepreparering for 5 år fra sesongen 2014/2015. Avtalen har en intensjon om at BU og hyttevelet skal bære halvparten hver av kostnadene, etter at tilskudd fra Ringebu kommune og frivillige bidrag til løypepreparering er fratrukket.

Continue reading