Referat fra årsmøtet 2018

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018

År 2018, 4. august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Harald Krokstrand kunne ønske velkommen til årsmøte 2018. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Frode Fjellstad og Morten Haug. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Harlad Krokstrand valgt, referent og protokollfører, Bent Flyen.

Til å underskrive protokollen ble Leif Nilsen og Marit Grøttheim valgt.

Det var 18 stemmeberettigede til stede, til sammen 24 personer.

Beretning 2017-18

Beretning for 2017-18 ble gjennomgått.

Beretningen for 2017-18 godkjent.

Regnskap for 2017

Else gikk gjennom 

 • regnskapet for 2017 med et overskudd på 5282,17
 • revisjonsberetningen for 2017.

Regnskapet for 2017 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2019

Budsjettet for 2019 er satt opp med følgende estimat:

106 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Nedsummert et underskudd på kr. 312,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg

 • Arnfinn Roel er på valg og tar gjenvalg

Resultat:

Styret

 • Leder: Harald Krokstrand valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Christian Fossum valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Arnfinn Roel valgt for 2 år 
 • Kasser: Else Borgen
 • Webansvarlig: Bent Flyen
 • Styremedlem Utmarkslaget: Frode Fjelstad
 • Styremedlem Utmarkslaget: Morten Haug
 • Revisor: Lars Mytting

Valgkomité:

 • Birger Dahl
 • Kjell Gulaker
 • Wiebke Klages

Annet

Forslag til løypekomité tilsluttes enstemming med følgende medlemmer:

 • Christian Forssum
 • Bent Flyen

med følgende tillegg pkt 5:

Hyttevelets vedtekter og budsjett begrenser velets økonomiske ansvar.

Ny brøyteavtale

Vedtak:

Tann-Annonseter hyttevel inngår intensjonsavtale med Morten Trøstaker om brøyting av hyttevelet på fem år med ett års gjensidig oppsigelsestid. Hyttevelet er behjelplig med informasjon og tilrettelegging.

Kostnad på dette vil være for 2500 kroner ink MVA per hytte per vinter. Bestilling skjer av den enkelte hytteeier og betaling skjer direkte til Morten Trøstaker.

Orienteringspunkter

Utslippsproblematikk

Orientering ved Christian Fossum.

Veillag

Orientering ved Christian Fossum.

Forslag til å søke midler:

 • Istandsetting av Lekja, vassforsyning til setra med vann til Djuptjønn
 • Klopp over øvre del av Vetåa på Breijordet i stien fra Saubua til Borkebua.
 • Ny gapahuk + badeplass på oversiden av Hillstad-parkering og fra Nordølum på Annorseter
 • Gjengrodde gjeler, rydde Nordølumsgjelen, gi oppdrag til JOHAB
 • Rydde opp i gjengroing med geiter eller annet, feks stier og råk
 • Bedre badeplass sammen med Fåvang utmarkslag ved bru over Tromsa på Åmotsetra.

Møte avsluttet ca. kl. 18.20 med takk til:

 • Styret for innsats
 • Jo Terje Bakke for brøyting

Protokollen / referatet godkjent.

 

 

Leif Nilsen /s             Marit Grøttheim /s.

 

 

Bent Flyen /s

Referent

Continue reading

Referat fra årsmøtet 2017

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017

År 2017, 5. august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske velkommen til årsmøte 2017. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Frode Fjellstad og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Egil Flyen.

Til å underskrive protokollen ble Terje Håkenstad og Ola Styrk Hansen valgt.

Det var 22 stemmeberettigede til stede.

Continue reading

Hyttevel

Dsc 0053

Formål

Av vedtektene har vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

Styret i Tann-Annorseter hyttevel består av:

 • Harald Krokstrand, leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2017, leder krøllalfa tann-annorseter.no
 • Christian Fossum styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet 2017.
 • Arnfinn Roel styremedlem 2 år, valgt på årsmøtet for 2016.
 • Thomas Ødegård, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Frode Fjelstad, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt av Utmarkslaget i 2017
 • Else Borgen kasserer krøllalfa tann-annorseter.no 2 år valg på årsmøtet for 2017.
 • Bent Flyen 2 år webansvarlig bent.flyen krøllalfa tann-annorseter.no, valgt på årsmøtet 2017

Kontaktinformasjon

For å sende en epost til alle i styret, webmaster eller kasserer, bruk kontaktskjema eller send en epost til styret krøllalfa tann-annorseter.no.

Revisor

 • Lars Mytting

Kontingent

 • 2012: 400 kroner, 275 kroner går til løypepreparering.
 • 2013: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2014: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2015: 750 kroner, 550 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 518 kroner går til løypepreparering
 • 2017: 800 kroner, 539 kroner går til løypepreparering

Innmelding skjer via innmeldingsskjema

En kan også melde seg inn via nettbank: Melding (Maks. 90 tegn) Ditt navn + eventuell epostadresse Kontonummer: 2100 07 10358

Frivillighetsregisteret

Hyttevellet er registert i Frivillighetsregisteret med enhetsnummer 993 796 263. Tann-Annorseter hyttevel er også registrert i Ringebu kommune

Regnskapsfører og innbetaling av kontingent samt adresseendring:

Bruk  kontaktskjema

Epost kasserer krøllalfa tann-annorseter.no

Innmelding er gyldig når en har betalt kontingent. Utmelding skjer etter vedtektene til styret.

Continue reading

Avtale om løypeprepraring

Thumb File0085 tm 1024

2. april 2015 ble representanter for Brekkom utmarkslag (BU) og styret i Tann-Annorseter hyttevel enige om en avtale om løypepreparering for 5 år fra sesongen 2014/2015. Avtalen har en intensjon om at BU og hyttevelet skal bære halvparten hver av kostnadene, etter at tilskudd fra Ringebu kommune og frivillige bidrag til løypepreparering er fratrukket.

Continue reading