Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Bompenger Tann-Annolseterveien 2018

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2018:

 • Alle passeringer inkludert påsken betalt med Bankaxept eller kredittkort: 60 kroner
 • Årskort med påsken med eget kort: 1500 kroner. Det sendes ikke ut faktura så eiere av årskort må betale avgift innen 15. desember for at årskort skal være gyldig fra 1. januar.
Ved ukjøring åpnes bommen automatisk når en kjører mot den.

Kjøring ut er inkludert på følgende veier for alle korttyper:

 • Østfjellvegen (betaling kontant eller VIPPS ved innkjøring i Øyer kommune)
 • Baklivegen
 • Goppollvegen
 • Veslesetervegen (betaling kontant ved innkjøring i Øyer kommune)
Årskort

Årskort gjelder for den bilen som har passert bommen, en trenger ikke melde inn bilnummer.

IMG 5706

Passering skjer ved å holde årskortet opp mot kortleseren. Noen får det til uten å åpne lokket, andre er avhengig av å holde kort helt inntil kredittkortleser. Leseren gir fra seg en lyd og etter noen sekunder åpner bommen.

Betales til bankgiro 2100.07.08167, oppgi at det er årskort. Levering per brevpost, dette kan ta et par uker.

Vegselskapet Tann-Annolsetervegen er en del av Brekkom utmarkslag.

Kontaktperson for betaling:
Jon Borgedal
Tlf 907 38 637 
E-post: jgbor krøllalfa online.no

Nestleder / veg / løypeansvarlig
Frode Fjellstad
Tlf 419 15 097
E-post:  f-fjells krøllalfa online.no

Continue reading

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsninger er nå satt i drift. Utmarkslaget minner om at betaling av årskort for 2017 må skje innen 15. desember, for å sikre seg at dette er aktivt fra 1. januar.

Continue reading

Føremelding 6. november 2016

Føremelding: delvis skyet, -9 grader. 20 cm snødybde. Ingen løyper kjørt opp. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det er problem med å laste skisporet.no

IMG 5702

Continue reading

Revisorapport 2015

Revisorapport 2015

Revisorapport 2015

 

Continue reading

Budsjett 2017

Det budsjetteres med ingen økning kontingent, som er 800 kroner:

 • Frivillig bidrag via VIPS 2000 kroner som gir 55 000 + 2 000 kroner = 57 000 i løypebidrag
 • Kasserer får 8 000 kroner pluss 12 000 kroner til ekstern regnskapsføring
 • Bankgebyrer og kostnads regnskapssystem økes på grunn av KID-innbetaling.

Dette fører til et budsjettert underskudd på 500 kroner.

Nr.

Navn

Budsjettert

 

 

Periodens resultat

-500,00

 
 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-500,00

 

3100

Medlemskontigent

84 800,00

3101

Grasrotandelen

1 500,00

3102

Bidrag løypepreparering

2 000,00

 

SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

88 300,00

 

6420

Leie regnskapssystem

-4 000,00

6421

Leie websystem

-1 300,00

6522

Datautstyr og programvare

-600,00

6564

Utgifter påskeskirenn

-1 000,00

6705

Godtgjørelse regnskapsfører

-20 000,00

6790

Servering årsmøte

-1 000,00

6800

Kontorrekvisita

-400,00

6810

Skriver toner og kopipapir

-500,00

6940

Porto

-1 000,00

7090

Løypepreparering

57 000,00

7770

Bank og kortgebyr

-2 000,00

 

SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD

-88 800,00

 
 

Årsresultat

-500,00

Continue reading

Bygging av ny bomstasjon startet

IMG 5266

IMG 5271

Arbeidet med ny bomstasjon er i gang. Oppslagstavle er flyttet og fundament er støpt.

Continue reading

Ny bomløsning

Ny bomløsning

 

På årsmøtet i Brekkom Utmarkslag i går ble det bestemt at vi skal opp med en ny bomløsning i setervegen. Dette blir en fysisk bom med kortbetaling.
I den forbindelse blir det gjort en rekke endringer vedr. bombilletter etc.
Det vil blandt annet bli slutt på årskort og halvårskort. Alle passeringer vil betales pr tur (kr 60,-) og det vil bli en flat takst hele året (inkl. påska) og samme takst for personbil, lastebil, buss, henger etc. Det vil også bli slutt på fellesbilletten med Saubuvegen.


De helårskortene som er i bruk nå er gyldige ut april. Det er derfor vesentlig at vi så raskt som mulig får ut denne informasjonen slik at færrest mulig rekker å fornye kortene sine. De som gjør dette vil selvfølgelig få refundert beløpet. Vi kommer også til å få opp informasjon om dette ved bommen.

Den nye bomløsningen er planlagt å være på plass i god tid før ferien over sommeren.
Vi vil komme tilbake med mer praktisk informasjom om dette etterhvert.

Det jobbes for øyeblikket med 2 forskjellige løsninger, da det dukket opp et rimeligere alternativ her som vi må vurdere. Mye er imidlertid likt, men vanskelig å gi så mye informasjon ennå da vi ikke har landa på en løsning. Bom blir det iallefall forhåpentligvis iløpet av sommeren. Vi har valgt å videreføre ordningen med årskort, men vil nå endre det slik at denne følger kalenderåret. Derfor vil vi nå i overgangen sende ut årskort som før, men med gyldighet fra 01.05.2016 til 31.12.2016 Disse vil da koste kr 1000,- De som kjøper årskort nå vil få tilsendt et elektronisk kort som er gyldig til 31.12.2016 når det nye bomsystemet er oppe og går. De som da ønsker å fornye dette for neste år må betale inn på bank, og vi vil da aktivere kortet deres for å gjelde for neste periode. Jeg regner med dette kanskje blir slik at vi sender ut faktura til de som har kort, men dette er noe vi må se nærmere på.


Per Erik Tromsnes
Kasserer
Brekkom Utmarkslag

Continue reading

Bidrag løypepreparering

Bidrag løypepreparering

Brekkom utmarkslag og Tann-Annorseter hyttevel bekoster oppkjøring av skiløyper i området.

Arne Syverud har det utførende ansvaret, med avtale ut sesongen 2018/2019.

Budsjettet for sesongen 2015/16 er kr 175 000.

Utmarkslaget og hyttevellet betaler kr 60 000 hver. Ringebu kommune gir et årlig tilskudd.

Det gjenstår kr 30 000 som må dekkes med frivillig bidrag.

Løypeprepareringen koster kr 137,-pr. km.
Vi får en oppkjørt tur til Høgåsen for kr 500,-

Vi vil derfor appellere til alle som setter pris på løypene om å bidra med en innbetaling.

Innbetaling:

 • Kr 250,-
 • Kr 500,-
 • Valgfritt

Kontonummer: 1503 67 95090

Du kan nå også bidra via Vipps:
Organisasjonsnavn: TANN-ANNORSETER HYTTEVEL
Navn i app: Tann-Annorseter løypebidrag
Vipps-nummer: 11062

Continue reading

Skotten Seterveg

Skotten Seterveg

 

Skotten seterveg tar av fra veien mellom Ringebu Stavkirke og Hilstad i Brekkom. En kan forsette på Skottvegen fra Brekkom ved å kjøre gjennom Skotten.

Priser er som følger:

DSCN8618.JPG

 • Personbil kr 40,-
 • Lastebil og buss: kr 100,-
 • Årskort for personbil uten påske: kr 700,-
 • Årskort for personbil inkludert påske: kr 900,-

Veien er vinterbrøytet fram til Skotten seter.

En avstikker til Hjellsetra anbefales:

DSC_0093.JPG

Her er utsikten fra setra Godtnok mot Jotunheimens forgård.

Continue reading

Tur på Tromsa 21. februar

Tur på Tromsa 21. februar

Søndag 21. februar gjennomførte 18 deltakere en flott tur fra Brekkom og nedover Tromsa.

Continue reading

Ny vei Tretten-Rollstulen

Veien mellom Nordre Veslesesetra og Rollstulen er nå utbedret og det er satt opp bomstasjon:

DSC 0662

Det betyr at det er mulig å kjøre via Vesletann - Åmot- Gullhaugen - Rollstulen og inn i Tretten:

DSC 0660

Dette er et alternativ til Østfjellvegen. Billett for Tann-Annorsetervegen gjelder fram til denne bommen.

2014 07 27 13 26 41

Continue reading

Åpning av fjellveier

DSC 0012

Det kom mye snø i fjellet etter påske, og den ble liggende lenge. Det var skiføre så sent som 19. mai. Friisvegen ble brøytet i forrige uke, og er nå åpnet for sommertrafikk. (1. juni)

Continue reading

Bompenger Tann-Annolseterveien

Sesongkort gjelder alltid fra 1. mai så husk å fornye kortet ditt. Foretrukket metode er via bank, husk å oppgi alle bilnummer kortet skal gjelde for.

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2013:

201206012238

 • Motorsykkel/moped: 15 kr
 • Personbil/traktor uten henger: 50 kr
 • Personbil, traktor med henger, buss, lastebil: 60 kr
 • Fellesbillett med Sabuvegen: 80 kr
 • Sesongkort 1. mai til 1. november: 600 kroner
 • Helårskort med påsken 1. mai til 30. april: 1300 kroner
Continue reading

Til Østerdalen via Friisveien

Fra Brekkom kan en ta ned til Ringebu ved Hilstad. Ved å holde lia forbi Ringebu Presetegård kommer etter en tur med vakker utsikt fram til avkjøringen til Friisveien. Veien er sommeråpen til Østerdalen og tilbyr noen interessant avstikkere.

Ved Øksendalen kan en ta bomvei til Nysetra:

DSC_0202.JPG

Nysetervegen tar en ned mot Breia men det er ingen veiforbindelse til Annol. På nedsiden av Nysetra går det skogsbilvei som brukes av Trollsykling som kommer fram på oversiden av Skotten.

På Øksendalen er det fortsatt setring:

DSC_0197.JPG

Friisveien er vinterstengt fra Øksendalen.

Over fjellet er første avstikker Åsdalen som er en vakker blindvei med to setre. Her er en nærme Breitjønna og flyvraket.

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Fra Tretten til Gopollen: Østfjellvegen

DSC_0211.JPG

Østfjellvegen er et alternativ hvis en reiser via Tretten og vil ta en annen vei tilbake:

DSC_0206.JPG

Priser er som følger:

 • Person og traktor kr 40,-
 • Buss og lastebil kr 70

Det er også mulig å betale med kredittkort:

DSC_0208.JPG

Veien er ikke vinterbrøytet over til Gopollen.

En kan ta av på Tretten og følge skilt til Østfjellvegen eller egen vei fra E6 via Glomstad ved Losnavannet.

Når en har passer bommen følger en skilt til Gopollen og skal en til Stortann/Annol uten rundkjøringsbillett må en betale 25 kroner i bom ved kommunegrensen mellom Øyer og Ringebu:

Continue reading

Skottvegen fra Brekkom

DSC_0021.JPG

Skottvegen fra Brekkom tar deg opp på Skotten seter som er seteren en ser tvers over Breia fra Annol.

Priser er som følger:

DSC_0020.JPG

 • Personbil og traktor uten henger kr 30,-
 • Personbil og traktor med henger kr 40
 • Lastebil og buss uten henger: kr 70,-
 • Lastebil og buss med henger: kr 140,-
 • Motorsykkel og moped kr 10,-
 • Sesongkort for personbil kr 400,-

En tar av fra Brekkomsvegen 700 meter for Tann-Annolsetervegen

DSC_0018.JPG

Continue reading