Bompenger Tann-Annolseterveien 2017

Bompenger Tann-Annolseterveien 2017

 

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2017:

  • Alle passeringer inkludert påsken betalt med Bankaxept eller kredittkort: 60 kroner
  • Årskort med påsken med eget kort: 1500 kroner
Ved ukjøring åpnes bommen automatisk når en kjører mot den.

Kjøring ut er inkludert på følgende veier for alle korttyper:

  • Østfjellvegen (betaling kontant eller VIPPS ved innkjøring i Øyer kommune)
  • Baklivegen
  • Goppollvegen
  • Veslesetervegen (betaling kontant ved innkjøring i Øyer kommune)
Årskort

Årskort gjelder for den bilen som har passert bommen, en trenger ikke melde inn bilnummer.

IMG 5706

Passering skjer ved å holde årskortet opp mot kortleseren. Noen får det til uten å åpne lokket, andre er avhengig av å holde kort helt inntil kredittkortleser. Leseren gir fra seg en lyd og etter noen sekunder åpner bommen.

Betales til bankgiro 2100.07.08167, oppgi at det er årskort. Levering per brevpost, dette kan ta et par uker.

Vegselskapet Tann-Annolsetervegen er en del av Brekkom utmarkslag.

Kontaktperson for betaling:
Per Erik Tromsnes
Tlf: 94247999
E-post: post krøllalfa tromsnes.no

Nestleder / veg / løypeansvarlig
Odd Arne Fugleslåen
Tlf: 61281995 / 97735118
E-post: odd.arne.berg krøllalfa brekkom.no

Føremelding 4. februar 2017
Føremelding 1. februar 2017