Brøyting av setervegen utføres i perioden 2012-2017 av Jo Terje Bakke for Brekkom Utmarkslag:

Det brøytes fram til:

  • Tann: Parkeringsplassen ved Hillstad øverst på Tann.
  • Tann: Parkeringsplassen ved Framigard og ned til Persletta på øversiden av Ner-Romsås.
  • Annol: Gjennomgående til Tann og bort til Røytjernveien, deretter ned til avkjøring Tunga ved Mytting.

Jo Terje er også vegansvarlig i Utmarkslaget. Han kan kontaktes på 995 03 504 (Send SMS når du trenger brøyting utenom helger).

Veiene holdes vanligvis åpen hele vinteren, med unntak ved svært glatt føre og i vårløsningen.