Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

Vedtekter for Tann og Annorseter løypekomite.

 

  1. Lagets navn.

       Tann – Annorseter løypkomite.

 

  1. Formål.

Formålet til løypekomiten er et samarbeidsprosjekt for å sikre gode skiløyper til brukere av løypenettet i BU sitt område. komiten er ikke registrert i Brønnøysundregisteret.

Løypekomiten har ansvar for  tilrettelegging av løypenettet , inngå kontrakt med løypekjører og skaffe reklame/sponsor inntekter og søke om tilskudd fra kommunen evt. andre.

 

  1. Løypekomiten skal bestå av et styre på 4 personer, 2 stk, fra Tann-Annorseter hyttevel og 2 stk. fra Brekkom utmarkslag heretter kalt BU. For kontiunitet i styret velges ene styremedlemmet for et år ved oppstart. Vervene velges for 2 år. Lederen velges av styret i løypekomiten. Ved uenighet om lederverv avgjøres dette ved loddtrekkning. Styret er besluttningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede, leder kan bruke dobbeltstemme.

 

  1. Endring av løypetrase må godkjennes av BU.

 

  1. Regnskap skal føres over BU sin løypekonto,og føres av kasserer i BU. Kasserer trenger ikke å sitte i styret i løypekomiten. Resultat og balanse fremlegges til styret i løypekomiten ved behov. Ved underskudd i komiten dekkes dette av hyttevellet og BU med 50/50.

 

  1. Bus avtale med løypekjører videreføres til en av partene sier opp avtalen.

 

  1. Styret i løypekomiten kan kalle inn hyttevellets styre og BU sitt styre ved saker der dette kreves.

 

  1. Evaluering og budsjett legges frem for styrene.

 

  1. Oppløsning/ vedtektsendringer.

Ved oppløsning av komiten kan ikke hyttevellet eller BU kreve noe økonomisk refundert. Oppløsning/utmelding i komiten må godkjennes av årsmøte i de respektive lag. Vedtektsendringer må godkjennes av styrene i hyttevellet og BU.

Continue reading

Oppdatert løypeinformasjon

Løypekartet har blitt oppdatert med lokal informasjon:

https://skisporet.no/setView/61.498/10.4/14.01/norges_grunnkart
2017-12-28_19-57-07.png

skisporet.no tilbyr 17 forskjellig informasjon, de relevante for området er nå brukt ute i løypenettet.

Det er også satt opp ny oppslagstavle i løypekrysset  på Annorseter:

IMG_6720.JPG

 

Continue reading

Løypenett

File0085

Tann-Annolseter er knyttet til Trolløypa, som betyr at en gå i preparerte løyper nordover til Høvringen og sydover til Sjusjøen.

Løypepreparering

Løypenettet prepareres av Brekkom Utmarkslag med støtte fra Tann-Annolseter Hyttevel. Brekkom Utmarkslag preparerer Trolløypa med traktor fra Saubuveien til Stormyra, mens Vekkom løypeforening preparerer videre med traktor til Måsåplassen. Begge traktorene er utstyrt med GPS slik at en kan følge prepareringen i sanntid på Skisporet.no.

Sørover fra Saubuveien er det Øyer Turskiløyper BA som preparerer.

Fra vinteren 2006/2007 legges føremelding og preppestatus ut på Internet i samarbeid med løypebas Arne Syverrud i Brekkom Utmarkslag.

Traktorpreparering gir topp løyper som holder hele sesongen, bare en får opparbeidet en såle å kjøre på. Dette betyr at løypenettet prepareres så fort det er 10 til 15 cm snø uansett ukedag. Løypnettet friskes opp lørdag morgen hvis nødvendig. Løypene prepareres i følgende rekkefølge fra kl 8 om morgenen:

201005151913

Tann parkeringsplass- Høgåsen - Høgåsbekken - Høgåsen - Annolseter - Tann parkeringsplass - Vesleåsen - Saubuvegen - Statsalmenningsskiltet - Høgåsbekken - Røytjernvegen - Annolseter - Røytjernvegen - Trolløypa - Stormyra - Skotten - Morktjenn - Lysløypa i Brekkom.

En full gjennomkjøring av løypenettet tar minst 6 timer avhenging av været, slik at løypenettet ikke kan regnes fullt oppkjørt før kl 14. Gjennomkjøring blir foretatt fra første snøfall og fram til påske, hvis påsken kommer tildlig kan det prepareres til en uke etter påske.

Det prepareres ikke innenfor Trolløypa på grunn av villreinstammen. Saubuvegen prepapreres fram til Saltbjørka.

Finansiering

Prepareringen koster 160 000 kroner per sesong. Siden det ikke er turistbedrifter i området er det ikke penger til å preparere med prepareringsmaskin og løypetraseen må utvides til 4m hvis en ønsker å gjøre det med standard prepareringsmaskiner. Budsjett 2016-17:

Inntekter

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Trolløypa skal prepareres en gang i uka fra 1. februar. Dette skjer gjerne ved at Brekkom Utmarkslag betaler Øyer Turskiløyper for å kjøre gjennom Trolløypa med en eller to Prinoth prepareringsmaskiner, slik at det blir satt såle. Dette koster 2000 kroner per gang.

Dscn5606-1

GPS-enheten i traktorene blir forsøkt sponset utenom disse tilskuddene.

Traktor vs prepareringsmaskin vs snøscooter

En ny prepareringsmaskin koster minst 700 000 kroner og 200 000 kroner per år i driftsutgifter, langt utenfor vårt budsjett. Å la Øyer Turskiløyper preparere koster 1000 kroner per time mot under halvparten for traktor, da vil preparering kun skje de gangene de er oppe på Saubuvegen, dvs på fredager. I tillegg til at løypetraseene er for smale til prepareringsmaskin går maskinene fra Øyer tomme for diesel på en så lang runde, så det må organiseres.

Preparering med snøscooter er ikke et alternativ da en ikke har fres og kun løs sporsetter som henger etter snøscooteren. Ved påsketider blir det gjerne problem med manglende såle, da faller en gjennom scooterløyper når det blir varmt midt på dagen.

Dscn0156

Løypebas Arne Syverrud er gammel beltevognfører fra Forsvaret og han har kjøpt en Volvo beltevogn. Denne har ikke sporsetter eller fres og gir ikke særlig gode løyper. Med traktor har en kraftuttak for fres og hydraulikk til å løfte sporsetter i oppoverbakker, det kan en ikke gjøre med scooter og weasel. Derfor er traktor det beste alternativet for skape løyper til lav pris. I tilegg er det driftssikkert siden det er en del av driftsutstyret på gården og en har backup i traktor (dog med bare en hjulpar).

File0056

Den ene sporsetteren mangler fjær, derfor er det forskjell på sporsettingen

Setter traktoren seg fast der løypa er blåst igjen må en enten ha hjelp av Vekkom Løypeforening eller Øyer Turskiløyper. En har tillatelse til å kviste en gang til Saubua, dette skjer med weasel før påske.

Sesong

Sesongen starter gjerne i oktober med preparering av spor på Saubuvegen fra bommen. I 2010 ble siste preparering utført 18/4 men en måned senere var det fortsatt utmerket skiføre. 
14052010173-1

Continue reading