Tid:    Lørdag 01. august 2020 kl. 17.00-19.00

Sted: Romsås Sygard seter

 

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av 2 representanter som undertegner møteprotokollen
 4. Årsberetning
 5. Regnskap for perioden. Balanse. Revisjonsrapport. Regnskap løypekjøring
 6. Budsjett, herunder fastsettelse av kontingent.
 7. Valg av styre og revisor for kommende periode
 8. Innkomne forslag
  – Fra styret: Vedtektsendring. Forslag om årlig indeksregulering av kontingenten. 
  – Eventuelle forslag fra medlemmene innkommet innen 12. juli.
 9.  Eventuelt

Det blir enkel koronasikker servering!

På grunn av koronarestriksjonene avholdes årsmøtet utendørs på gårdsplassen og uten digitale eller andre tekniske hjelpemidler. Det er derfor fint om medlemmene laster ned og printer ut nødvendige papirer på forhånd.

Alle bes medbringe campingstol, og eventuelt regnbeskyttelse dersom været tilsier det. (Vi håper jo på strålende sol!).

Vel møtt!
Styret i Tann-Annorseter Hyttevel