IMG 0645 bekk MG

Planleggingen av kloakkanlegg på Annorseter har nå kommet et stykke lenger.

Prosjektgruppa har fått utarbeidet en prosjektbeskrivelse av firmaet Eco Solutions på Tretten med lokalkjent kontaktperson, og har vært i tett dialog med dem igjennom høsten. 

Det presenterte tilbudet omfatter området Annorlia, Kristoffers veg, noen få hytteeiendommer i Annorsetervegen og Kolbrennerstigen, og eiendommene i Akebakkeveien.

Les her: Prosjektbeskrivelse 
Her finner du all nødvendig informasjon for å melde deg på prosjektet. For å holde fremdriftsplanen er frist for påmelding satt til 15.01.2021.