ArneSyverud diplom 1893 MG

Arne Syverud har kjørt sin siste sesong med løyper. I Pinsen ble det markert med overrekkelse av blomster og diplom. Vi takker for gode løyper gjennom 19 år, området hadde ikke vært det samme uten.

Arne Syverud boller 7234 HKIkke alle steder har en løypekjører som stiller med boller, kaffe og saft for å reklamere for løypene han har kjørt. Det skjer kanskje bare på Tann-Annorseter. Arne ville gjerne at løypene han laget skulle bli brukt. Og det er ikke så rart. De kan være krevende å kjøre når løssnøen har fokka seg i meterdype fonner, og det er nedlagt et betydelig arbeid i traseene disse 19 årene. Både for bygdefolk og hytteboere er skiløypene et viktig tilbud for mosjon og rekreasjon. Og vi som har noen års fartstid på ski i løypene har sett at teknikken på kjøringa har blitt finslipt, år for år, så løypene ble stadig bedre.