Årskontigent Tann-Annorseter Hyttevel

Innbetalingsblanketter er nå sendt ut!

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være raske med å innbetale årskontingenten på kr. 800,00 til Konto nr. 2100 07 10358. Ta kontakt med kasserer hvis du ønsker å bli medlem.

Medlemmer som ikke har mottatt innbetalingsblankett oppfordres til å kontakte kassereren på e-postadressen kasserer@tann-annorseter.no  Det samme gjelder dem som ønsker å tegne medlemskap.

Er du ikke medlem i hyttevellet ennå?

Til dere som fremdeles ikke har tegnet medlemskap, opplyser vi for ordens skyld om følgende:

  • Hyttevellet er interesseorganisasjonen til alle som har eller bruker en fritidsbolig på Stortann og Annorseter med omkring- og tilliggende hyttefelter.
  • Hyttevellet er hytteeiernes kontaktforum overfor kommunen og arbeider for hytteeiernes interesser i forbindelse med innhenting av tilbud på felles brøytetjenester, vedlikehold av eksisterende rasteplasser og opprettelse av nye rasteplasser og tilsvarende.
  • Vi gjennomfører sosiale tiltak som skirenn for barn i påska osv. Og sist, men ikke minst så samarbeider vi i Løypekomiteen med Brekkom Utmarkslag om løypekjøringa.

Storparten av kontingentinntektene går til drift av løypenettet, og er en absolutt forutsetning for å kunne opprettholde dagens standard mht. løypenett og løypekjøring. Vårt mål er på sikt å utvide og forbedre løypenettet ytterligere.

Hyttevellets årsmøte er et aktivt forum hvor medlemmene oppfordres til å komme med forslag om tiltak og forbedringer som kan gjøre området enda mer attraktivt. Vi oppfordrer alle til å være med på å bruke hyttevellet som talerør og gjennomføringsorgan. Gode forslag til tiltak og arrangementer mottas med takk.

Til dere som ikke er medlemmer: Bli med og støtt arbeidet vårt for felles interesser!

Styret i Tann-Annorseter Hyttevel

Tags:

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*