ÅRSKORT FOR TANN- ANNORSETERVEGEN

TID FOR FORNYELSE AV ÅRSKORT FOR TANN- ANNORSETERVEGEN

Fornyelse av årskortet for 2023 skjer ved innbetaling av kr. 1 500,00 til Brekkom Utmarkslag ved bankgironummer 2100 07 08167

Merk innbetalingen med «Årskort bom» og navn.

Innbetaling bør skje før 15. januar 2023 da gammelt kort vil utgå over nyttår.

Spørsmål rettes til kasserer: bjornaramrud@gmail.com eller på mobil. 970 01 247

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*