DA DE VILLE SNU VANNET

I 1915 ble det gjennomført et dristig prosjekt i Trolldalen med et forsøk på å snu vannføringa i Indre Trolldalsbekken som renner ned i Samdøla og ender i Imsdalen. Stedet er markert på den vedlagte kartskissen.

Ved å gå den T-merka stien (Turistråket) fra Saubua mot Vetobua, vil du se anlegget som ligger der like tydelig i terrenget som for mer enn 100 år siden.

Tanken med prosjektet var å lede vannet fra Indre Trolldalsbekken som renner ned i Samdøla, over til Fremre Trolldalsbekken som renner til Vetoa og havner i Tromsa lenger nede. Grøfta som er ca. 300 meter lang og har vært ca. 1 meter dyp på det dypeste i terrenget, starter i et oppmurt dike i Indre Trolldalsbekken.

Hensikten med anlegget var å lede bekkeløpet med vannføring over til kanalen for å snu vannføringa. Følger du kanalen østover, vil du komme til det stedet der kanalen starter og se restene av det oppmurte diket.

Bakgrunnen for dette vidløftige prosjektet var behovet for å øke vannføringa til mølla på Fåvang i tørre perioder. Myrene i og omkring Indre Trolldalen er et mektig vannmagasin som aldri tørker helt opp, men som avgir mye vann til bekkene hele sommerhalvåret.

Kanalen ble gravd ut med håndkraft som vederlag for ubetalte regninger av folk som hadde handlet «på bok» hos en kjøpmann med eierinteresser i mølla.

Tiltaket var ikke populært hos bøndene i Østerdalen som mente at Fåvangingene urettmessig tok seg til rette med hensyn til vannrettigheter. Diket ble revet og anlegget fikk aldri vist om det hadde livets rett.

Det er skrevet i samarbeide med lokalhistorikerne Lars og Gudbrand, så innholdet er så nært opp til sannheten som det kan komme.

Comments are closed.