Dokumenter

Dokumenter fremlagt til årsmøter eller til styret

Dokumenter til årsmøtet i Tann-Annorseter hyttevel for året 2022/2023

Årsmøtet ble avholdt 29.07.2023 kl 17:00. Sted: Romsås Sygard seter.
Signert protokoll fra årsmøtet som ble avholdt 29. juli 2023

Dokumenter for årsmøte i Tann-Annorseter hyttevel for året 2020/2021

Årsmøtet ble avholdt 31.07.2021 kl 17:00. Sted: Romsås Sygard seter
Signert protokoll fra årsmøtet som ble avholdt 31. juli 2021 (pdf)

Andre dokumenter