Fjellstyret vil ikke bidra til opprettelse av klopper over flomstore bekker på turstiene

Hyttevellet søkte i våres om tillatelse og bistand til å etablere klopper over vadestedene over de flomstore bekkene på to av de vanligste turstiene fra Saubua. Som mange erfarte i sommer, har vannføringen vært så stor at det har vært svært problematisk å passere, spesielt for barn og eldre eller andre personer med nedsatt funksjonsevne.

Hyttevellet har fått forespørsler om hvorvidt det blir klopper, og kan dessverre ikke gjøre annet enn å formidle at Fjellstyret generelt er negative til tiltaket og anser det som unødvendig og uønsket.

Vi fester oss ved et poeng i deres tilsvar om at DNT har et ansvar for framkommelighet på egen turtrasé, og vil gjøre en henvendelse dit.

Fjellstyrets tilsvar på vår søknad kan du lese her.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*