Vedtekter for Tann-Annorseter Hyttevel

Publisert 07.01.2016

Formål

Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 

Styre og komiteer valgt på årsmøte 2019

 • Leder (gjenvalgt for 2 år): Harald Krokstrand
 • Styremedlem 1 (ikke på valg): Arnfinn Roel
 • Styremedlem 2 (valgt for 2 år): Knut Sverre Larsen
 • Varamedlem (valgt for 2 år): Steinar Grøtterød
 • Kasserer (valgt for 2 år): Bente Roel
 • Webansvarlig (valgt for 2 år): Marit Grøttheim

Utmarkslagets representanter, oppnevnt av utmarkslaget: Morten Haug og Frode Fjellstad

 • Revisor (valgt for 2 år): Lars Mytting

Komiteer:

 • Valgkomité valgt for 2 år på årsmøte 2018: Wiebke Klages, Birger Dahl og Kjell Gulaker
 • Hyttevellets representanter i løypekomiteen (valgt for 2 år): Svein Gustavsen og Birger Dahl

Assosierte komitémedlemmer:

 • Facebook: Administrator Bent Flyen, Redaktør Marianne Flyen og Harald Krokstrand

Kontaktinformasjon

For å sende en epost til alle i styret, webmaster eller kasserer, bruk kontaktskjema eller send en epost til styret(@)tann-annorseter.no.

Kontingent

 • 2012: 400 kroner, 275 kroner går til løypepreparering.
 • 2013: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2014: 450 kroner, 300 kroner går til løypepreparering.
 • 2015: 750 kroner, 550 kroner går til løypepreparering
 • 2016: 800 kroner, 518 kroner går til løypepreparering
 • 2017: 800 kroner, 539 kroner går til løypepreparering

Innmelding skjer via innmeldingsskjema

En kan også melde seg inn via nettbank: Melding (Maks. 90 tegn) Ditt navn + eventuell epostadresse Kontonummer: 2100 07 10358

Frivillighetsregisteret

Hyttevellet er registert i Frivillighetsregisteret med enhetsnummer 993 796 263. Tann-Annorseter hyttevel er også registrert i Ringebu kommune

Regnskapsfører og innbetaling av kontingent samt adresseendring:

Bruk  kontaktskjema

Epost kasserer(@)tann-annorseter.no

Innmelding er gyldig når en har betalt kontingent. Utmelding skjer etter vedtektene til styret.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*