Et vellykket årsmøte ble avholdt på Romsåssetra 3. august 2019. Det var 23 til stede hvorav 16 hadde stemmerett. 

 

Eventueltsaker

Nicolai Olsen la fram planer for et renseanlegg som gjør det lovlig å legge inn vann i de hyttene som slutter seg til. Se egen sak.

 

Parkering på Saubua

Det ble også informert om at det primært skal parkeres innenfor gjerdet ved Saubua. Dette er for å unngå skade på biler fra ungdyr med bjelle.

 

Årsmøte 2020

Det ble vedtatt at neste årsmøte skal avholdes lørdag 1. august 2020.

 

Dokumenter fra årsmøtet:

Godkjent protokoll fra årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel 2018-19

Reviderte vedtekter for Tann-Annorseter Hyttevel 2019