Hyttevelet ble stiftet i 1992, her er noen høydepunkter fra historien:

1992: Første årsmøte på Høgvang påskeaften 38 medlemmer, problem med betaling. En har prøvd å få postombæring på setra, noe Posten ikke kunne hjelpe med.Inntekter 4464 kroner.

1994-95: Asbjørn Bakken leder, Aamund Flyen blir kasserer. Christen Mork er ansvarlig for preparering.

1995-1996:38 medlemmer, kontingent 200 kroner, 150 kroner til løypearbeid.

1997: 41 medlemmer

1998: 42 medlemmer

1999: Omsetning 8000 koner, 5700 til løypepreparering, 41 medlemmer.

2000: 39 medlemmer, støttet løypepreparering med 5000 kroner. Kostnaden til strøm blir anslått til 2.5 millioner kroner, en trenger 200 hytteiere. Akebakken ryddet, mottatt støtte på 7000 kroner fra Oppland Fylke.

2002: 44 medlemmer, opparbeidet grillplass, kalt ;Asbjørns plass.

2004: 51 medlemmer. Preparering med traktor, utbedring av løypenett. Bjørn Hannevig blir ny leder.

2005: 56 medlemmer, kontingent 300 kroner

2010: 100 medlemmer, kontingent 400 kroner

2011: 107 medlemmer, kontingent 400 kroner, Börje Andersson leder. Styret utvidet med kasserer

2012: 112 medlemmer, kontingent 450 kroner, navn endret til Tann-Annorseter hyttevel

2013: 113 medlemmer, ras i Breidalen, 121 mottakere av nyhetsbrev, Frode Veian leder