Tann- Annorseter Hyttevel

Tann- Annorseter Hyttevel er medlems- og interesseorganisasjonen for oss som holder til på hyttene og i seterhusene på området.

Hyttevellet drives av et styre bestående av hytteeiere og grunneiere på helt frivillig basis og velges på et årsmøte på setra hvert år.

Vi arbeider både med praktiske gjøremål med sikte på å gjøre området mer attraktivt og å forenkle hyttelivet for den enkelte som f.eks. ved å anbudsutsette snøbrøyting av hytteveiene og etablere brøyteavtale for vinteren.

Vi arbeider med opparbeidelse, vedlikehold og preparering av skiløypene. Storparten av medlemskontigenten går til løypearbeidet og er selve grunnlaget for at det er mulig å drifte skiløyper gjennom vinterhalvåret. Før koronaen arrangerte vi skirenn for barn og andre i påsken og har hatt mer enn 100 barn på startstreken på det meste. Arrangementet har vært å betrakte som en liten folkefest som har samlet både bygdefolk og hyttefolk til vellykte arrangementer. Sist påske (2021) la vi ned et stort arbeide med å arrangere et slags «rebusløp» i området for alle interesserte da det tradisjonelle skirennet ikke kunne arrangeres av smittevernhensyn.

Vi har de senere år etablert mange rasteplasser i området med benker og bord og har de siste 2 år bygget 2 nye rasteplasser med gapahuker som vi forsyner med ved for grilling og bålkos. (Gapahuken i Norddølumsråket som vi bygde sist høst har ennå ikke fått benker og bålpanne; Det kommer til våren.)

Vi arbeider for tiden med å få til en badeplass for barn på seterområdet og vi er med på å organisere turtilbud, arbeider med skilting, er offisielt bindeled mellom hytteieierne og Brekkom Utmarkslag og Ringebu kommune, har kontakt med Fjellstyret ifbm. turveiene i fjellet, med kommunen om vedlikehold av avfallsplassen med mer.

Hyttevellet driver også meldings- og opplysningstjeneste gjennom egen Facebook side og hjemmeside på nett som er flittig besøkt og brukt.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*