Oppdatering om prosjektet for kloakkanlegg på Tann og Annor

Morten Gudbrandsen har sendt styret følgende oppdatering for prosjektet for kloakkanlegg (svartvann) på setra.


Se informasjon på slutten av denne artikkelen hvordan du kan melde din interesse.


Da har vi hatt et godt møte med Ringebu kommune og de åpner faktisk for et pilotprosjekt 😊. Vi må nå kjøre et forprosjekt hvor vi gjør en «grov» prosjektering av området, og valg av løsning.

Kan dere gi oss tilbakemelding på følgende:

 • Hvem har drikkevannsbrønn? (Merket med blå sirkel i kartet under om den er kjent for oss)
 • Gi tilbakemelding på interessen slik at vi vet hvor mange som ønsker en løsning.

Oppdatert kart finner dere her.

Vi ønsker nå at alle som har drikkevannsbrønner som ikke er registrert i området (se lenke over her) melder dette til undertegnede så snart som mulig. Helst da med fullt navn og adresse, både på hytta og privat og gjerne med et kart på nøyaktig plassering av drikkevannsbrønn.

Vi har fått følgende prisanslag fra utbygger i dag:

Som sagt må vi gjøre en del forarbeid før vi kan gå ut med noe konkrete priser, vi kan informere litt om erfaringstall.

Et Clean1 minirenseanlegg (5PE – 1 hus/hytte) koster typisk 120 – 150 000 ekskl. 25% mva. ferdig montert. Det er inklusive prosjektering og utslippssøknad. Det som kan påvirke prisen er evt, utfordringer med prosjektering og etterpoleringsløsning. Det rensede vannet skal jo ledes tilbake til naturen, slik at naturen selv tar det siste rensetrinnet, men hvis det er utfordringer med masse, fjell osv kan det påvirke prisen.

Driftskostnader for et Clean1 minirenseanlegg er ca kr. 5 – 6 000,-/ år. Det inkluderer forbruk av strø, fellingsmiddel og 2 servicebesøk. I tillegg kommer slamtømming (Typisk 1 gang pr år – håndteres av kommunen) og eventuelle analyseprøver som kommunen kan pålegge.

Kan man gå sammen f.eks. 4 hytter om et anlegg så vil både investeringskost og driftskost nok kunne reduseres noe. Det som evt. vil dra opp kosten er transportgrøfter (anslagsvis kr. 1000 pr meter) hvis det blir litt avstand fra hyttene til anlegget. Men det vil absolutt være en fordel å samle flere på et anlegg.

Ringebu kommune understrekte også dette i dagens møte.

Jeg gjør oppmerksom på at dette er erfaringstall og priser eks mva.

Når vi vet nøyaktig interesse for Annollia med omegn så vil vi kunne begynne å jobbe med et mer nøyaktig prisbilde.

Dere finner info om Clean 1 her: https://eco-solutions.no/uponor-clean-1-minirenseanlegg/

Nå er det bare å spre det gode ord og hente inn så mange interessenter som mulig!

Med vennlig hilsen

Morten Gudbrandsen


Alle som ønsker å bli med på dette prosjektet må melde fra så snart som mulig.

Angi navn og adresse til både hytta og privat, samt mobilnummer.

Denne løsningen er det ikke mulig å få mva fradrag på, så da blir det ikke nødvendig å stifte et felles selskap som vi har skissert tidligere.

Med hilsen

Helge Bunæs
Kolbrennerstigen 5
Tlf. 918 64 663
helge@follotrykk.no

Webredaktør: Legg gjerne inn en kommentar, men meld din interesse direkte til Helge Bunæs

10 Comments

 1. Tom Henning Simonsen says:

  Hei, og bra jobba.
  Vi melder interesse. Vi har egen brønn.
  Vesletannvegen 23.

 2. Kari Trolldalen says:

  Vi melder vår interesse.

  Kari Trolldalen
  Tannsvegen 149

 3. Gunnar Birkeland says:

  Jeg trenger kontaktinformasjon for Morten Gudbrandsen for å melde tilbake plassering av brønner som ikke er vist på kartet.

 4. Birger Dahl says:

  Hei vår brønn er ikke registrert pp dette ksrtet. Kolbrebberstigen 10.

  • Webredaktør says:

   Hei,
   Tann-Annorseter Hyttevel er ikke ansvarlig for registreringer av brønner på nevnte kart. Jeg vet derfor ikke hvem en bør kontakte.

   • Birger Dahl says:

    Jeg har sendt info om dette tidligere, og har bedt brønnborer om å registrere

 5. Leif Nilsen says:

  Jeg tillater meg å være bekymret for fare for forurensing av drikkevannet ved valg av den avløpsløsningen det legges opp til. Det planlegges at utslipp fra vannklosett renses i minirenseanlegg for deretter å bli infiltrert i grunnen gjennom filtergrøfter.
  Jeg mener at det er klare utfordringer med en slik løsning. Dette gjelder renseeffekt og driftsstabilitet til minirenseanleggene, og i hvilken grad forurenset vann kan bli tilført grunnvannet og forurense drikkevannsbrønner.
  Jeg viser spesielt til artikkel i Norsk Vann med veiledning til kommunene vedr. bruk av minirenseanlegg i hytteområder. Se artikkelen her.
  https://norskvann.no/minirenseanlegg-og-varierende-belastning-veiledning-til-kommunene/
  Jeg har selv boret etter vann, og vannkvaliteten er meget god. Jeg er naturlig nok bekymret når det nå planlegges utslipp til grunnen fra vannklosett i nærheten av brønnen.
  Hvilken garanti har jeg for at brønnen ikke blir forurenset med tarmbakterier? Om hvem har ansvaret for å rydde opp dersom dette skjer? Og hvordan skal dette gjøres?
  Det er positiv at det legges opp til å utbedre eksisterende forhold med forurensning. Men det finnes andre løsninger hvor bare gråvannet infiltreres og hvor klosettavløpet håndteres i tette systemer.

  Leif Nilsen
  Kolbrennerstigen 14

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*