Oppdatert status for arbeidet med Annorseter Avløpslag

Styret har mottatt følgende informasjon om arbeidet med Annorseter Avløpslag:

Det arbeides parallelt med mulig lånefinansiering, tillatelser fra kommunen, tilbudsinnhenting fra entreprenører og budsjettering.

Det er i dag 20 interessenter og det er utarbeidet foreløpige budsjetter som fordeler kostnadene på 2 ulike tiltak: Dette er: 1 Renseanlegget og 2 ledningsanlegget fra den enkelte hytte og ned til selve renseanlegget i bunnen av hytteområdet. Det er foreslått at kostandene til selve renseanlegget fordeles likt på alle og at kostnader til avløpsledningene betales i henhold til reell lengde.

Det arbeides med å formalisere et sameie eller avløpslag som skal eie og drifte anlegget. Hvordan dette skal organiseres er ennå ikke endelig avgjort. Det skal tas nye jordprøver av jordbeskaffenheten til våren for å finne endelig plassering av anlegget og man innser at dette må plasseres lenger unna de nederste hyttene enn det som konsulentrapporten foreslo opprinnelig. Det forhandles med grunneier om endelig plassering.

De som ønsker å vite mer om saken eller eventuelt ønsker å tegne seg som interessent, bes kontakte Nikolai Olsen på mobilnr. 934 10 777 eller ved epost nikolai@soeiendom.no

Foreløpig er det ingen andre kjente planer for avløpsanlegg i hytteområdene. Det minnes igjen om at alle som nå har opprettet egne eller felles borebrønner og på en eller annen måte bringer vannet inn i hytta, har et stort ansvar for at all type utslipp gjøres på en forskriftsmessig måte med hensyn til nødvendig rensing slik at ikke vårt felles grunnvann forurenses. Les mer her

Vi ber om at styret orienteres om mulige planer om andre renseanlegg på området.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*