Referat fra årsmøtet 2018

År 2018, 4. august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Harald Krokstrand kunne ønske velkommen til årsmøte 2018.

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Frode Fjellstad og Morten Haug.

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Harlad Krokstrand valgt, referent og protokollfører, Bent Flyen.

Til å underskrive protokollen ble Leif Nilsen og Marit Grøttheim valgt.

Det var 18 stemmeberettigede til stede, til sammen 24 personer.

Beretning 2017-18

Beretning for 2017-18 ble gjennomgått.

Beretningen for 2017-18 godkjent.

Regnskap for 2017

Else gikk gjennom

 • regnskapet for 2017 med et overskudd på 5282,17
 • revisjonsberetningen for 2017.

Regnskapet for 2017 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2019

Budsjettet for 2019 er satt opp med følgende estimat:

106 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Nedsummert et underskudd på kr. 312,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg

 • Arnfinn Roel er på valg og tar gjenvalg

Resultat:

Styret

 • Leder: Harald Krokstrand valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Christian Fossum valgt for 2 år på årsmøtet 2017
 • Styremedlem: Arnfinn Roel valgt for 2 år
 • Kasser: Else Borgen
 • Webansvarlig: Bent Flyen
 • Styremedlem Utmarkslaget: Frode Fjelstad
 • Styremedlem Utmarkslaget: Morten Haug
 • Revisor: Lars Mytting

Valgkomité:

 • Birger Dahl
 • Kjell Gulaker
 • Wiebke Klages

Annet

Forslag til løypekomité tilsluttes enstemming med følgende medlemmer:

 • Christian Forssum
 • Bent Flyen

med følgende tillegg pkt 5:

Hyttevelets vedtekter og budsjett begrenser velets økonomiske ansvar.

Ny brøyteavtale

Vedtak:

Tann-Annonseter hyttevel inngår intensjonsavtale med Morten Trøstaker om brøyting av hyttevelet på fem år med ett års gjensidig oppsigelsestid. Hyttevelet er behjelplig med informasjon og tilrettelegging.

Kostnad på dette vil være for 2500 kroner ink MVA per hytte per vinter. Bestilling skjer av den enkelte hytteeier og betaling skjer direkte til Morten Trøstaker.

Orienteringspunkter

Utslippsproblematikk

Orientering ved Christian Fossum.

Veillag

Orientering ved Christian Fossum.

Forslag til å søke midler:

 • Istandsetting av Lekja, vassforsyning til setra med vann til Djuptjønn
 • Klopp over øvre del av Vetåa på Breijordet i stien fra Saubua til Borkebua.
 • Ny gapahuk + badeplass på oversiden av Hillstad-parkering og fra Nordølum på Annorseter
 • Gjengrodde gjeler, rydde Nordølumsgjelen, gi oppdrag til JOHAB
 • Rydde opp i gjengroing med geiter eller annet, feks stier og råk
 • Bedre badeplass sammen med Fåvang utmarkslag ved bru over Tromsa på Åmotsetra.

Møte avsluttet ca. kl. 18.20 med takk til:

 • Styret for innsats
 • Jo Terje Bakke for brøyting

Protokollen / referatet godkjent.

Leif Nilsen /s             Marit Grøttheim /s.

Bent Flyen /s

Referent

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*