Snømåking

Når er det nødvendig å fjerne snø fra taket?

YR.NO gir følgende råd:

  • Nysnø som faller ved temperatur omkring 0° har ofte en tyngde pa ca 100 gram pr. liter.
  • Nysnø som faller ved temperatur under – 6° kan i enkelte tilfeller ha en tyngde på ned mot 20 gram pr. liter.
  • Er temperaturen over 0° bir snoen våt, og egenvekten kan fort komme opp i 150 gram eller mer pr. liter.
  • Snø som driver i fonner pa fjellet kan bli ekstremt tung, kanskje opp mot 400 gram pr. liter snø.
  • Ved pasketider er det ikke uvanlig at tettheten pa snøen gir en egenvekt på rundt 300 gram pr. liter. Dette betyr at det ligger ca. 300 kilo snø pr kvadratmeter av taket, – hvis
    snødybden er 1 meter. Er hyttetaket pa rundt 100 kvadratmeter betyr det at vekten som ligger på hytta er omlag 30 tonn. Dette tilsvarer vekten av en fullastet betongbil!

Comments are closed.