Tann-Annorseter Hyttevel

Fra årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel

Tann-Annorseter Hyttevel ble stiftet i 1992

Formål

Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Vellets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domene tann-annorseter.no.