Vegloven stiller krav om at alle som bruker en felles adkomstvei organiserer et veilag

Det er allerede formalisert veglag for flere av stikkveiene i hytteområdet. Styret ønsker i det følgende at alle formaliserte veilag innmeldes til styret, slik at vi har en løpende oversikt over dette.

I følge «Veglova §54» plikter vi å organisere veilag når en privat vei blir brukt til felles adkomst for flere eiendommer. Loven sier at hver eier, bruker eller den som har bruksrett til veien, plikter å holde veien «i forsvarleg og brukande stand». Dette gjelder både vedlikehold og utbedring. Videre fremgår av §55 at de som har plikter etter §54 (første ledd) utgjør et veilag. Bestemmelsen sier at veilaget skal møtes en gang i året, eller når det er nødvendig, videre at «Veilag ikke er å forstå som en organisasjonsform som berører eller tydeliggjør eier- og ansvarsroller ut over det som allerede er tilfelle.»

Dersom veiens standard skal opprettholdes, må den vedlikeholdes. I tillegg kan det etter 10-20 års bruk av veien som hos oss, være nødvendig med en oppgradering (periodisk vedlikehold), eller ombygging. I slike tilfeller kan det være hensiktsmessig at veilaget har en egen driftskonto i banken. Opprettelse av en felles driftskonto forutsettes at veilaget registreres i Brønnøysundregistrene, men en slik formalisering av veilaget er ingen forutsetning for at veilaget skal fungere.

Snøbrøyting om vinteren regnes ikke som vedlikehold og kan avtales og betales av den enkelte uavhengig av veilaget, med mindre veilagets medlemmer bestemmer noe annet.

Tags:

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*