IMG 7196

Hyttevelet oppforder alle til å ikke misbruke avfallsordningen, men levere spesialavfall på Frya. Vi risikerer bare at alle straffes ved slikt, ved at containerne dras inn eller lignende.