Vern om eget drikkevann!

Grunnvannet deler vi på, selv om borehullene er forskjellige. Forurensning av grunnvannet vil vi derfor dessverre også måtte dele.

Det gis i utgangspunktet ikke anledning til å legge inn vann i hytter og seterhus på Tann- og Annorseter av hensyn til forurensningsfaren. Jordsmonnet over grunnfjellet er tynt og har liten infiltreringsevne. Slipper og sprekker i fjellet vil derfor raskt lede forurenset vann ned til vårt felles grunnvannsreservoar. Kommunen kan gi dispensasjon til etablering av godkjente rense- og avløpsløsninger som forutsetning for innlagt vann.

Ulovlige løsninger florerer

Mange fristes imidlertid til å «oppgradere hytta» ulovlig, og for å spare noen kroner legges det inn vann fra eget borehull uten noe godkjent renseanlegg. Ulovlige og selvlagete avløpsanlegg florerer etter hvert i det skjulte på hyttefeltene. Og det er ikke bare snakk om primitive gråvanns-avløp, men dessverre i noen tilfeller også om åpne kloakktanker for vannklosetter som legges i umiddelbar nærhet til eget og naboers borehull.

Arbeidet med etablering av et lovlig fullskala avløps- og renseanlegg på Annorseter er i denne sammenheng et aktivt og svært viktig tiltak for å sikre felles rent drikkevann.

Sørg for lovlig rensing av utslipp

Hyttevellet oppfordrer alle hytteiere og eiere og brukere av seterhusene til å tilslutte seg lovlige anlegg eller selv å søke om utslippstillatelse og etablere lovlige renseanlegg. Inngangsbilletten kan synes kostbar, men når grunnvannet først er forurenset, er borebrønnene verdiløse og vi vil alle måtte bekoste det mangedobbelte i forbindelse med etablering av et felles vannverk i nødvendig avstand til det grunnvannsreservoaret som er varig ødelagt.

Renseanlegg under planlegging

Nikolai Olsen orienterte på hyttevellets årsmøte om arbeidet med etablering av et felles renseanlegg som kan betjene mange av hyttene på Annorseter, og har delt planene med oss.

Se presentasjon av planene her.

Interesserte kan ta kontakt med Nikolai Olsen

Mob. +47 934 10 777, nikolai@soeiendom.no

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*