Føremelding 4. februar 2017

Føremelding 4. februar 2017

Føremelding: skyet, -4 grader. 52 cm snødybde, 2 cm nysnø, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Hele løypenettet er kjørt opp lørdag selv om det ikke ser slik ut ut på Skisporet.no

 

Continue reading

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding 1. februar 2017

Føremelding: skyet, -7 grader. 50 cm snødybde, veldig bra forhold

Preparering med Arne Syveruds traktor oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det har ikke snødd på to uker og Arne har ikke kjørt, derfor er det grått på Skisporet. Hele løypenettet er kjørt opp, det kjøres igjen på lørdag.

Bildet viser slik det så utpå tirsdag.

Continue reading

Brøyting

Brøyting

Brøyting av setervegen utføres i perioden 2012-2017 av Jo Terje Bakke for Brekkom Utmarkslag:

 

Det brøytes fram til:

 • Tann: Parkeringsplassen ved Hillstad øverst på Tann.
 • Tann: Parkeringsplassen ved Framigard og ned til Persletta på øversiden av Ner-Romsås.
 • Annol: Gjennomgående til Tann og bort til Røytjernveien, deretter ned til avkjøring Tunga ved Mytting.

Jo Terje er også vegansvarlig i Utmarkslaget. Han kan kontaktes på 995 03 504 (Send SMS når du trenger brøyting utenom helger).

Veiene holdes vanligvis åpen hele vinteren, med unntak ved svært glatt føre og i vårløsningen.

Continue reading

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding 29. desember 2016

Føremelding: sol, -1 grader. 45 cm snødybde. Hele løypenettet er kjørt opp.

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen.

Continue reading

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsning på seterveien

Ny bomløsninger er nå satt i drift. Utmarkslaget minner om at betaling av årskort for 2017 må skje innen 15. desember, for å sikre seg at dette er aktivt fra 1. januar.

Continue reading
1 Comment

Føremelding 6. november 2016

Føremelding: delvis skyet, -9 grader. 20 cm snødybde. Ingen løyper kjørt opp. 

Preparering med Arne Syveruds traktor vil bli oppdatert på http://skisporet.no/oppland/ringebuostfjellmasaplassen. Det er problem med å laste skisporet.no

IMG 5702

Continue reading

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016

Tann-Annorseter Hyttevel.

 

PROTOKOLL / REFERAT FRA ÅRSMØTE 2016.

 

År 2016, 6.august kl. 17.00 ble det avholdt årsmøte i Tann-Annorseter Hyttevel.

Sted: Sygard Romsås.

Leder Frode Veian kunne ønske i alt 24 stk. velkommen til årsmøte 2016. 

Fra Brekkom Utmarkslag deltok Per Erik Tromsnes og Thomas Ødegård. 

Innkallingen ble godkjent.

Til å være møteleder ble Frode Veian valgt, referent og protokollfører, Ole Reidar Rønningen.

Til å underskrive protokollen ble Asbjørn Bakken og Grethe Tollefsen valgt.

Det var 17 stemmeberettigede til stede.

Beretning 2015.

Beretning for 2015 ble gjennomgått, med suppleringer vedr. benker og søppelstativer, bomløsning, tavle hvor sponsorer skal kunne bidra og løypepreparering.

Beretningen for 2015 godkjent.

Regnskap for 2015.

 

Bent gikk gjennom 

 • regnskapet for 2015, samt
 • balansen for 2015 og
 • revisjonsberetningen for 2015.

Regnskapet for 2015 ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Budsjett for 2017.

Budsjettet for 2017 er satt opp med følgende estimat:

107 medlemmer x årskontingent på kr. 800,-.

Kr. 518,- går til Utmarkslaget

Kr. 282,- beholdes i Hyttevelet.

Det forutsettes frivillig bidrag på kr. 2.000,-

Utgift kasserer kr. 8.000,-

Fortsatt utgifter på Bankgebyr og OCR / KID.

Nedsummert et underskudd på kr. 500,-, hvor kontingenten forblir uendret.

Ordningen vedr. regnskap / –system og kontingent videreføres ut året.2

Årsmøte gir videre styret fullmakt til å arbeide med og finne nye ordninger når det gjelder styresammensetning og et ev. nytt regnskapssystem, som da skal gjelde fra 01.01.2017, men endelig godkjennes under årsmøte 2017.

Budsjettet ble deretter tatt opp, og GODKJENT.

Valg.

Arnfinn Roel var den enste som var på valg.

Han hadde sagt seg villig til å fortsette og han ble valgt for to nye år.

Annet.

Til punktet forelå det brev fra Harald Krokstrand vedr. grunnvannet. Brevets innhold ble diskutert.

Tatt til orientering.

Det ble videre innledet til en diskusjon vedr. utfordringer knyttet opp mot tømmeordninger for søppelstativer satt opp ved benkene.

Einar Widme og Arne Skyrud påtar seg ansvaret å tømme stativene bortsett fra den øverst i Annollia. 

Her oppfordres hytte-eirene og til å gjøre en innsats, kanskje med kontroll av styrts medlemmer?

Navnesak.

Lars Mytting har tilsendt Vellet et opus vedr. navnesaken; skal det være Annolseter eller Annorseter?

Opuset ble diskutert og det oppfordres til at Lars Mytting ev. tar saken opp med Brekkom Utmarkslag og Ringebu Kommune.

Møte avsluttet kl. 17.50.

Protokollen / referatet godkjent.

 

Asbjørn Bakken /s             Grethe Tollefsen /s.

 

Originalen med signaturene medsendes til styret.

 

Ole Reidar Rønningen /s

Ref.

Continue reading
0 Comments

Årsmelding Tann-Annorseter Hyttvel 2015 - 2016

ÅRSMELDING TANN-ANNORSETER HYTTEVEL 2015 - 2016

Årsmøtet for 2015 ble avholdt på Sygard Romsåssætra 11. august 2015.

Det var 12 stemmeberettigede til stede.

Pr. 30. juni 2016 har hyttevelet 113 medlemmer.

Styret

 • Frode Veian, valgt som styremedlem for 2 år, men påtatt seg ledervervet for det første året.
 • Arnfinn Roel, valgt med 1 år igjen.
 • Christian Fossum, valgt for 2 år.
 • Odd Arne Fugleslåen, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt representant for Utmarkslaget. Utmarkslaget erstattet ham kort etter med Geir Amrud, som meldte fra 6. juni 2016 at Thomas Ødegård hadde overtatt hans plass.
 • Per Erik Tromsnes, Brekkom Utmarkslag, styremedlem, valgt på årsmøte i Utmarkslaget (lagets kasserer).
 • Bent Flyen valgt som kasserer for 2 år.

Styret har hatt 3 møter. Det har behandlet følgende saker:

1.      Avklaring av uklarhet vedrørende finansieringen av løypekjøring. Det ble enighet om tolkningen av frivillig innbetaling.

2.      Kontingent og kontingentinnkreving med kjøp av tjenesten fra eksternt firma.

3.      Arrangement av påskeskirennet.

Påskeskirenn

Arnfinn Roel fikk på årsmøtet ansvaret for å organisere arbeidet omkring påskeskirennet. Det ble avholdt på Hilstadjordet lørdag 26. mars. 76 deltagere. Alle fikk en flott medalje. I tillegg ble det trukket non gavepremier blant deltagerne.

Rennet ble ledet av Arnfinn Roel, i år som i fjor på en glimrende måte, han sto for en god og humoristisk speakertjeneste, hadde sørget for godt høytaler- og musikkanlegg. Han hadde i tillegg lagd andre morsomme konkurranser, på tandemski og miniski.

4H sørget for saft til deltagerne sto ellers for salg av diverse kaker, pølser og drikke m.m. Det er blitt en god løsning i samarbeid med 4H som bør fortsette i fremtiden.

Benker

Einar Widme påtok seg ansvaret for anskaffelse av bord og benker gjennom sponsorer. De skulle utplasseres forskjellige steder ved setrene og i turterrenget.

Einar Widme har nedlagt et stort arbeid med å skaffe 5 benker med bord (kombiner løsning), sponset av forskjellige næringsdrivende i Fåvang. De er plasser på Høgåsen, ved parkeringsplassen ovenfor Hilstad, ved Framigard og på Annorseter. Han har også skaffet søppelstativ ved benkene.   

Løypepreparering

Preparering skjedde i henhold til gjeldene avtale og hyttevelet bidro med 55 000 kroner som avtalt. I tillegg ble det gitt 1950 kroner i VIPS bidrag i påsken.

Tann-Annorseter hyttevel 06.07.16

Frode Veian

Leder

Continue reading

Regnskap og budsjett løypekjøring

Regnskap løypekjøring 2015-2016
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 8 400

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 43 475

Sum 

kr 159 375

Utgifter kjøring

kr 159 375

Resultat

kr 0

 

Budsjett løypekjøring 2016-2017
Brekkom Utmarkslag SA

Inntekter

 

Bidrag Ringebu kommune:

kr 22 500

Bidrag Grunneigere:

kr 30 000

Frivillig løypebiddrag:

kr 15 000

Bidrag Hyttevellet:

kr 55 000

Brekkom Utmarkslag:

kr 50 687

Sum 

kr 173 187

Utgifter: kjøring 163 t a kr 1062,50

kr 173 187

Resultat

kr 0

Continue reading

Årsmøtet 2016

Les innkalling til årsmøtet 2016.

Continue reading

Bygging av ny bomstasjon startet

IMG 5266

IMG 5271

Arbeidet med ny bomstasjon er i gang. Oppslagstavle er flyttet og fundament er støpt.

Continue reading

Vellykket påskeskirenn

76 barn var påmeldt til årets påskeskirenn, slik så det ut fra en Steinar Myhres drone. Det kom inn litt over 1700 kroner til løypepreparering via Vipps.

Continue reading

Ny bomløsning

Ny bomløsning

 

På årsmøtet i Brekkom Utmarkslag i går ble det bestemt at vi skal opp med en ny bomløsning i setervegen. Dette blir en fysisk bom med kortbetaling.
I den forbindelse blir det gjort en rekke endringer vedr. bombilletter etc.
Det vil blandt annet bli slutt på årskort og halvårskort. Alle passeringer vil betales pr tur (kr 60,-) og det vil bli en flat takst hele året (inkl. påska) og samme takst for personbil, lastebil, buss, henger etc. Det vil også bli slutt på fellesbilletten med Saubuvegen.


De helårskortene som er i bruk nå er gyldige ut april. Det er derfor vesentlig at vi så raskt som mulig får ut denne informasjonen slik at færrest mulig rekker å fornye kortene sine. De som gjør dette vil selvfølgelig få refundert beløpet. Vi kommer også til å få opp informasjon om dette ved bommen.

Den nye bomløsningen er planlagt å være på plass i god tid før ferien over sommeren.
Vi vil komme tilbake med mer praktisk informasjom om dette etterhvert.

Det jobbes for øyeblikket med 2 forskjellige løsninger, da det dukket opp et rimeligere alternativ her som vi må vurdere. Mye er imidlertid likt, men vanskelig å gi så mye informasjon ennå da vi ikke har landa på en løsning. Bom blir det iallefall forhåpentligvis iløpet av sommeren. Vi har valgt å videreføre ordningen med årskort, men vil nå endre det slik at denne følger kalenderåret. Derfor vil vi nå i overgangen sende ut årskort som før, men med gyldighet fra 01.05.2016 til 31.12.2016 Disse vil da koste kr 1000,- De som kjøper årskort nå vil få tilsendt et elektronisk kort som er gyldig til 31.12.2016 når det nye bomsystemet er oppe og går. De som da ønsker å fornye dette for neste år må betale inn på bank, og vi vil da aktivere kortet deres for å gjelde for neste periode. Jeg regner med dette kanskje blir slik at vi sender ut faktura til de som har kort, men dette er noe vi må se nærmere på.


Per Erik Tromsnes
Kasserer
Brekkom Utmarkslag

Continue reading
1 Comment

Bidrag løypepreparering

Bidrag løypepreparering

Brekkom utmarkslag og Tann-Annorseter hyttevel bekoster oppkjøring av skiløyper i området.

Arne Syverud har det utførende ansvaret, med avtale ut sesongen 2018/2019.

Budsjettet for sesongen 2015/16 er kr 175 000.

Utmarkslaget og hyttevellet betaler kr 60 000 hver. Ringebu kommune gir et årlig tilskudd.

Det gjenstår kr 30 000 som må dekkes med frivillig bidrag.

Løypeprepareringen koster kr 137,-pr. km.
Vi får en oppkjørt tur til Høgåsen for kr 500,-

Vi vil derfor appellere til alle som setter pris på løypene om å bidra med en innbetaling.

Innbetaling:

 • Kr 250,-
 • Kr 500,-
 • Valgfritt

Kontonummer: 1503 67 95090

Du kan nå også bidra via Vipps:
Organisasjonsnavn: TANN-ANNORSETER HYTTEVEL
Navn i app: Tann-Annorseter løypebidrag
Vipps-nummer: 11062

Continue reading
0 Comments

Påskeskirenn 2016

Påskeskirenn 2016

Påskeskirenn 2016

Continue reading