Referat fra årsmøtet 2013

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2013 avholdt 14. august 2013

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson. 
Det var 12 stemmeberettigede til stede.

DSC 7469

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Torill Flyen som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Jostein Huglen
b. Marit Grøttheim

4. Årsberetning for 20112 
Årsberetningen ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2012  ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2012 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

6. Budsjett for 2014: 

Budsjett for 2014 ble gjennomgått av kasserer. 

På budsjettposten påske ble preparering over Langslohaugen diskutert:

 • hvis løype skal utbedres til større prepareringsmaskin må en søke om tillatelse til dette fra grunneiere gjennom Utmarkslaget
 • løype må også godkjennes på årsmøtet i Utmarkslaget
 • en må også søke Ringebu komme om tillatelse til å preparere løype
 • risiko i forbindelse med buffersone for villreinstammen
 • budsjettmidler skal derfor ikke brukes til løypepreparering over Langslohaugen men til påskeskirenn og måneskinnstur

Budsjett for 2014 ble med dette godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2014 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert underskudd er på 320 kroner.

7. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ole Reidar Rønningen og Terje Skaftnes.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Frode Veian leder 2 år
 • Else Borgen styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet. 

Styret for årsmøteperioden 2013 til 2014 består således av: 

 • Leder Frode Veian fram til årsmøte for 2014
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2013
 • Styremedlem Else Borgen fram til årsmøte for 2014
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Odd Arne Fugleslåen
 • Morten Hansen


Valgkomite: 
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Börje Anderson og Olaug Widme for kommende årsmøteperiode. 

8. Mobildekning på setra: gjennomgang av dekning tale og data

Mobildekning ble demonstrert via Netcom, ICE og Telenor. Det ble informert om at Telenor kommer til å bygge ut 3G på Skottåsen høsten 2013, dette kommer til å gi bedre dekning og dataoverføringshastighet. Et av probleme var dårlig bredbåndsdekning i Brekkom som gjør at Telenor sliter med å få ført fram god båndbredde til mobilmasten på Skottåsen.

9. Bomavgift: gjennomgang av regler

Dagen før årsmøtet hadde et ras i Breidalen tatt med seg 150 meter av veien ned i Breia. Kostnadsoverslag for å få veien i kjørbar stand var 100-200 000 kroner, en vil søke om støtte fra Statens Naturskadefond.

Odd Arne Fugleslåen og Morten Hansen fra Utmarkslaget informerte om følgende:

 • sesongkort kan brukes i flere biler
 • forsøksprosjekt med SMS-betaling startet høsten 2013 og vil vare frem til årsmøtet i Utmarkslaget i mars 2014
 • det brukes mye tid på innkreve bompenger, over 100 timer per år
 • Utmarkslaget ønsker tilgang til hyttevelets medlemsliste for å fakturere årskort
 • en planlegger å lansere brekkom.no for å gi mer informasjon
Vedtak: det gis tilgang til medlemsliste for å fakturere årskort/sesongkort

10. Avløp: regler og retningslinjer: Ringebu kommune stiller med representant.

DSC 7467

Ringebu kommune kunne ikke stille men hadde en redgjørelse som ble lest opp. Følgende ble diskutert:

 • avløpsbestemmelser skal opp i kommunestyret i september
 • Ringebu kommune inviteres til neste årsmøte


11. Annet:

Gjerder:

 • bruk av størmgjerder med eller uten strøm er forbudt for andre enn de med dyr på beite og vil bli fjernet
 • det lages informasjon fra hyttevelet om dette
Tann-Annorseter

Drammen 16. november 2013

 

Continue reading

Rapport fra Storfallsturen 2013

Lars Haugen rapporterer:

"Flott tur, som det støtt er ved lite vatn i elva og pent vær". Kun deltakere fra Brekkom:

Bilde

Continue reading

Tur til Storfallet

NewImage

Etter kontakt med seterfolk prøver vi på sparket- tur til Storfallet Torsdag 1: August.
Vi møtes ved Framigard Romsås på Stor- Tann kl. 18,00.
Deretter kjører vi til Baklivegen og går ned til toppen av Storfallet, deretter gammel hestveg ned til elva, og oppover langs elva til botn av fossen.
Forbehold om at det er oppholdsvær.

Med sommerhilsen Lars Haugen

Telefon 97148107

Epost gundershaugen krøllalfa bbnett.no

Med sommerhilsen Lars Haugen

Arrangementdato: 
1. August 2013 - 18:00 - 21:00
Continue reading

Samdalsturen 2013

I strålende vær fikk 9 deltakere innføring av tidligere tiders liv i Samdalen. Turleder Lars Haugen og Gudbrand Berg øste av kunnskap fra det som kommer som bok om Samdalen i høst. Gudbrand er også gjeter i Saubua og i tillegg var gjeteren i Tromsbua med på turen så det ble også en innføring i gjeting i Fåvang og Brekkom. Gjeteren i Tromsbua legger ut status med bilder og vær.

DSC 6698

DSC 6713

 

DSC 6716

Continue reading

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte

Slåttedag på Rollstulen - Øvre Sylte kl. 12.00. Bli med på Ljåslått, raking og hesjing på gammeldags måte. Salg av rømmegrøt, kaffe og kaker. Arr. Sør-Fåvang bygdekvinnelag og Varden 4H.

NewImage

En kommer til Rollstulen ved å kjøre fra Stortann mot Vesletann. Kryss Tromsa ved Åmotseter og ta vestover til høyre på Goppolvegen. Kjør forbi kapellet på Gullhaugen og nesten ned til bommen.

Arrangementdato: 
28. Juli 2013 - 12:00 - 16:00
Continue reading

Åpen seter på Stortann

På onsdager og søndager fram til 10. august er det åpen seter hos Beate og Arne Syverrud på Stortann:

DSC 6578

Åpningstider:

 • Servering er åpen fra 12-20
 • Fjøsstellet starter kl 16 og varer ca 1,5 timer

DSC 6593

DSC 6586

DSC 6612

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 12:00 - 20:00
Continue reading

Samdalstur

øndag 21. juli kl 10.00, blir det ny tur til Samdalen i Brekkom.

NewImage

Vi møtes på Storranden, der traktorvegen til Samdalen tar av fra Saubuvegen Samdalen innholder gamle utslåtter med tufter etter slåttebuer og liuer (løer)som var brukt av folket i Brekkom i flere hundre år. De fleste gardene i bygda hadde slåtter her.

Arrangementdato: 
21. Juli 2013 - 10:00 - 16:00
Continue reading

Referat fra årsmøtet 2012

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annorseter Hyttevel

Årsmøtet 2012 avholdt 28. juli 2012

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Börje Andersson.
Det var 15 stemmeberettigede til stede.

Bilde

1. Godkjenning av innkallingen:

Innkallingen ble godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent:
Börje Andersson ble valgt til møteleder og Frode Veian som referent.

3. Valg av to representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:
a. Torill Flyen
b. Knut Erik Godøen

4. Årsberetning for 2011:
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger.

5. Vedtektsendringer:
Forslag til endring av vedtekter:
Styret foreslår å endre navnet til hva det opprinnelig ble skrevet som. Annolseter er en senere konstruksjon som ikke har noe med det opprinnelige navnet på setra. Ola Styrk Hansen hadde ikke anledning til å møte på årsmøtet, men hadde levert skriftlig innsigelse mot navneendring, med begrunnelsen at det på alle kart og offentlige dokumenter står Annolseter. Innsigelsen ble ikke tatt til følge. En mindre rettelse i pkt 4 ble også foreslått. Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. Nytt navn på hyttevelet er med dette Tann-Annorseter hyttevel med domene tann-annorseter.no:


6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2011 ble gjennomgått av kasserer.
Årsregnskapet for 2011 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2013:

Budsjett for 2013 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2013 ble godkjent av årsmøtet. Kontingent for 2013 er med dette 450 kroner og støtte til løypepreparering kr 300 kroner. Budsjettert overskudd er på 620 kroner.

8. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen.
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv:

 • Knut Erik Godøen: styremedlem 2 år
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

 • Leder Bent Erik Børje Andersson fram til årsmøte for 2012
 • Kasserer Bent Flyen fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Olaug Widme fram til årsmøte for 2012
 • Styremedlem Knut Erik Godøen fram til årsmøte for 2013


Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:

 • Erik P Borgen 
 • Jo Terje Bakke 


Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Ole Reidar Rønningen for kommende årsmøteperiode.

9. Eventuelt:

 • Representanten fra utmarkslaget orienterte om at de ville sette i gang arbeid med merking av stier.
 • Ny bro over Røya på traktorveien til Røytjern ble etterlyst. Ansvar utmarkslaget.
 • Hærverk på Asbjørns plass har ført til at benker er ødelagt. Styret kommer med forslag til dugnad.
 • Styreleder orienterte om høringsbrev fra Ringebu kommune vedr. nye gjerderegler. Styret avgir høringsuttalelse.
 • Gro Huglen hadde sendt brev med ønske om at neste årsmøte tok opp sak om mulighet for utslipp til tett tank, dessuten etterlyste hun bedre informasjon om gaidete turer om sommeren. Brevet ble tatt til etterretning.


Otta 1. august 2012

 

Continue reading

Vedtekter for hyttevelet

Vedtekter for Tann-Annorseter hyttevel

1) Vellet har som formål å arbeide for medlemmenes felles interesser. Velets navn er Tann-Annorseter hyttevel med Internett-domenetann-annorseter.no.

2) Rett til medlemskap har hytte- og grunneiere innenfor Tann og Annorseters områder og eventuelt andre interesserte.

 • Innmelding skjer til styret
 • Årskontingenten fastsettes av årsmøtet. 
 • Medlemsåret er kalenderåret. 
 • Årskontingenten betales forskuddsvis. Styret kan beslutte et medlemskap strøket dersom kontingenten ikke betales i rett tid.

 3) Vellet ledes av et styre på 7 medlemmer, hvorav 2 representanter fra grunneierne.

 • Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Styret fører protokoll fra sine møter. 
 • Styret kan ikke uten spesiell fullmakt, eller årsmøtevedtak, forplikte medlemmene utover kontingenten. 
 • Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere.

4) Årsmøtet holdes normalt i løpet av sommerferien med kunngjøring til medlemmene, eller på annen forsvarlig måte med minst en måneds varsel. 
Sammen med innkallelsen sendes revidert regnskap samt redegjørelse for øvrige saker. 
Årsmøtet ledes av en møteleder valgt ved møtets begynnelse.

Årsmøtet behandler:

 • Styrets beretning Fra og med årsmøte 9. juli 2011 blir det årsberetning for årsmøteperioden som behandles. Perioden går fra den dato årsmøte avholdes og til neste årsmøte. 
 • Årsregnskap/revisors beretning (kalenderår) og budsjett
 • Valg. Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende tillitsverv overfor årsmøtet for votering og valg.
  • valg av leder 
  • valg av kasserer 
  • valg av styremedlemmer 
  • valg av revisor
   valg av webansvarlig
  • 2 representanter til styret fra Utmarkslaget oppnevnes av dem. 
  • Valgkomiteen består av det forrige styrets fratrådte medlemmer.
 • Fastsettelse av kontingent
 • Øvrige sakersom medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være meldt styret i hende innen 1. juni det året årsmøtet skal holdes, og behandles under eget punkt.
 • Dukker det opp flere saker enn de som er tilmeldt, behandles de etter årsmøte og da i et medlemsmøte med referat fra. 
 • Ved avstemming har hvert medlem en stemme. Skriftlig fullmakt kan gis. Avstemming skjer skriftlig dersom et av medlemmene ønsker det. Alle saker avgjøres ved alminnelig flertall blant møtende medlemmer med mindre annet er bestemt. (Jfr. 6 og 7). Ved stemmelikhet er styrets leder, eller den av styremedlemmene som er tilstede og oppnevnes ved ev. leders fravær, stemme avgjørende.
 • Årsmøteprotokoll underskrives av møteleder og 2 medlemmer valgt på årsmøtet. Utskrift av protokollen sendes samtlige medlemmer sammen med innkalling til årsmøtet. 

5) Ekstraordinært medlemsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 2/3 av medlemmene skriftlig forlanger dette. 

Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles.

6) Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 flertall.

7) Vellets oppløsning kan kun behandles på årsmøtet og krever 3/4 flertall. Fordeling av eventuelt overskudd tas opp til behandling på årsmøtet. Avstemmingen skal skje skriftlig.

Continue reading

Servering på Sygard Romsås

DSC 0005

På Sygard Romsås på Stortann er det åpent søndag 5.  august, fra kl. 12.00 til 18.00. Andre tidspunkt etter avtale. Vi serverer

 • rømmegrøt
 • spekemat
 • kaffe
 • mineralvann
 • vafler
 • kaker

Hytteutleie.

Arrangementdato: 
5. August 2012 - 12:00 - 18:00
Continue reading

Åpning av fjellveier

DSC 0012

Det kom mye snø i fjellet etter påske, og den ble liggende lenge. Det var skiføre så sent som 19. mai. Friisvegen ble brøytet i forrige uke, og er nå åpnet for sommertrafikk. (1. juni)

Continue reading

Bompenger Tann-Annolseterveien

Sesongkort gjelder alltid fra 1. mai så husk å fornye kortet ditt. Foretrukket metode er via bank, husk å oppgi alle bilnummer kortet skal gjelde for.

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2013:

201206012238

 • Motorsykkel/moped: 15 kr
 • Personbil/traktor uten henger: 50 kr
 • Personbil, traktor med henger, buss, lastebil: 60 kr
 • Fellesbillett med Sabuvegen: 80 kr
 • Sesongkort 1. mai til 1. november: 600 kroner
 • Helårskort med påsken 1. mai til 30. april: 1300 kroner
Continue reading

33 sider seterhistorie

Den nye Seterhistoria for Ringebu inneholder 33 sider om Annolseter, Persletta og Stortann. Innledningen på ni sider skrevet av Erling Borgedal, som holder til i Borgedalen på Stortann (omtalt øverst på side 165). I Ringebu er det 78 seterstuler med 525 setre, 54 av dem eller litt over 10 prosent av setrene utgjøres av vårt område. 24 setre er i aktiv bruk i dag, to av dem på Stortann og ni av dem er i denne delen av Ringebu.

201112292354

Continue reading

Referat fra årsmøtet for 2010

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annolseter Hyttevel.
Årsmøtet for 2010 avholdt 9. juli 2011

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Terje Skaftnes.
Det var 18 stemmeberettigede til stede.

1. Godkjenning av innkallingen:
Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at innkallingen i fremtiden bør sendes ut med post, og epost, sammen med årsmøtepapirene

2. Valg av møteleder og referent:
Terje Skaftnes ble valgt til møteleder og Ola Styrk Hansen som referent.

3. Valg av 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:

a. Jostein Huglen
b. Bjørn Fyksen

4. Årsberetning for 2010: 
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Vedtektsendringer:
Styremedlem Ole Reidar Rønningen delte ut og redegjorde for styrets forslag til endring av vedtekter, hvor de viktigste endringene er: 
Endring av årstall fra 2005 til 19992 for når de første vedtektene ble fattet.
Antall medlemmer i styret endres fra 5 til 6 (utmarkslagets 2 representanter inkludert). Kasserer vil inngå som et styreverv. 
Årsberetningen endres fra kalenderår til å gjelde for årsmøteperioden dvs. fra juli til juli. Regnskapet vil fortsatt gjelde for siste hele kalenderår.
Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2010 ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2010 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2012:

Budsjett for 2012 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2012 ble godkjent av årsmøtet.

8. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen. 
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv: 

 • Bent Erik Børje Andersson Leder 2 år 
 • Bent Flyen Kasserer 2 år 
 • Olaug Widme Styremedlem 1 år (gjenvalg) 
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

Leder Bent Erik Børje Andersson 2 år
Kasserer Bent Flyen 2 år
Styremedlem Olaug Widme 1 år
Styremedlem Ole Reidar Rønningen 1 år

Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:
Erik P Borgen
Jo Terje Bakke

Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Bjørn Fyksen for kommende årsmøteperiode.
9. Eventuelt:

Under dette punktet fortalte Erik Borgen litt om utmarkslagets arbeid. I tillegg snakket Terje Skafnes om styrets kommende arbeid og aktuelle saker. I tillegg var ordet fritt.

Annolseter 9. juli 2011

 

Continue reading

Brua over Meieribekken

Arne Syverrud har ryddet veiene fra Gammeldalen og opp til setrene. Han har også satt opp brua over Meieribekken/Sagbekken på veien til Annolseter:

Dsc 0025-1

Turmålet befunner seg ved den nest øverste furua før en kommer inn på Stortann ved Espedalen:

Continue reading