Åpning av fjellveier

DSC 0012

Det kom mye snø i fjellet etter påske, og den ble liggende lenge. Det var skiføre så sent som 19. mai. Friisvegen ble brøytet i forrige uke, og er nå åpnet for sommertrafikk. (1. juni)

Continue reading

Bompenger Tann-Annolseterveien

Sesongkort gjelder alltid fra 1. mai så husk å fornye kortet ditt. Foretrukket metode er via bank, husk å oppgi alle bilnummer kortet skal gjelde for.

Vegsselskapet Tann-Annolsetervegen tar følgende avgifter i 2013:

201206012238

 • Motorsykkel/moped: 15 kr
 • Personbil/traktor uten henger: 50 kr
 • Personbil, traktor med henger, buss, lastebil: 60 kr
 • Fellesbillett med Sabuvegen: 80 kr
 • Sesongkort 1. mai til 1. november: 600 kroner
 • Helårskort med påsken 1. mai til 30. april: 1300 kroner
Continue reading

33 sider seterhistorie

Den nye Seterhistoria for Ringebu inneholder 33 sider om Annolseter, Persletta og Stortann. Innledningen på ni sider skrevet av Erling Borgedal, som holder til i Borgedalen på Stortann (omtalt øverst på side 165). I Ringebu er det 78 seterstuler med 525 setre, 54 av dem eller litt over 10 prosent av setrene utgjøres av vårt område. 24 setre er i aktiv bruk i dag, to av dem på Stortann og ni av dem er i denne delen av Ringebu.

201112292354

Continue reading

Referat fra årsmøtet for 2010

 

Årsmøteprotokoll for Tann-Annolseter Hyttevel.
Årsmøtet for 2010 avholdt 9. juli 2011

Årsmøtet ble innledet av velets styreleder Terje Skaftnes.
Det var 18 stemmeberettigede til stede.

1. Godkjenning av innkallingen:
Innkallingen ble godkjent. Det ble bemerket at innkallingen i fremtiden bør sendes ut med post, og epost, sammen med årsmøtepapirene

2. Valg av møteleder og referent:
Terje Skaftnes ble valgt til møteleder og Ola Styrk Hansen som referent.

3. Valg av 2 representanter til å undertegne årsmøteprotokollen:

a. Jostein Huglen
b. Bjørn Fyksen

4. Årsberetning for 2010: 
Årsberetningen var lagt ut på velets hjemmeside. Hovedpunktene ble gjennomgått av styrets leder. Beretningen ble godkjent uten anmerkninger. 

5. Vedtektsendringer:
Styremedlem Ole Reidar Rønningen delte ut og redegjorde for styrets forslag til endring av vedtekter, hvor de viktigste endringene er: 
Endring av årstall fra 2005 til 19992 for når de første vedtektene ble fattet.
Antall medlemmer i styret endres fra 5 til 6 (utmarkslagets 2 representanter inkludert). Kasserer vil inngå som et styreverv. 
Årsberetningen endres fra kalenderår til å gjelde for årsmøteperioden dvs. fra juli til juli. Regnskapet vil fortsatt gjelde for siste hele kalenderår.
Vedtektsendringene ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6. Regnskap og revisjon:

Regnskap og revisjonsrapport for 2010 ble gjennomgått av kasserer. 
Årsregnskapet for 2010 ble godkjent uten bemerkninger av årsmøtet.

7. Budsjett for 2012:

Budsjett for 2012 ble gjennomgått av kasserer.
Budsjett for 2012 ble godkjent av årsmøtet.

8. Valg: 

Valgkomiteen har bestått av Ola Styrk Hansen og Bjørn Fyksen. 
Valgkomiteen fremla innstilling til følgende verv: 

 • Bent Erik Børje Andersson Leder 2 år 
 • Bent Flyen Kasserer 2 år 
 • Olaug Widme Styremedlem 1 år (gjenvalg) 
 • Liv Karin Huseby Revisor 1 år (gjenvalg) 


Disse ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Styret for årsmøteperioden 2011 til 2012 består således av:

Leder Bent Erik Børje Andersson 2 år
Kasserer Bent Flyen 2 år
Styremedlem Olaug Widme 1 år
Styremedlem Ole Reidar Rønningen 1 år

Oppnevnt til velets styre fra Brekkom Utmarkslag:
Erik P Borgen
Jo Terje Bakke

Valgkomite:
I tråd med tradisjonen om at 2 avgåtte fra styret danner valgkomite er det Terje Skaftnes og Bjørn Fyksen for kommende årsmøteperiode.
9. Eventuelt:

Under dette punktet fortalte Erik Borgen litt om utmarkslagets arbeid. I tillegg snakket Terje Skafnes om styrets kommende arbeid og aktuelle saker. I tillegg var ordet fritt.

Annolseter 9. juli 2011

 

Continue reading

Brua over Meieribekken

Arne Syverrud har ryddet veiene fra Gammeldalen og opp til setrene. Han har også satt opp brua over Meieribekken/Sagbekken på veien til Annolseter:

Dsc 0025-1

Turmålet befunner seg ved den nest øverste furua før en kommer inn på Stortann ved Espedalen:

Continue reading

Ni setre i drift i Fåvang Østfjell

I tillegg til to setre i drift på Stortann er det syv andre setre i drift i Fåvang Østfjell. Vi tok en tur med tankbilsjåfør Gudbrand Fonstad i Litra for å se på hvor det forsatt hentes melk.

Første stopp var på Gopppolen, med utsikt til Kvia. Her setres det på Ruderudjordet:

Dsc 0238

Ruten starter innerst og den første tanken på 700 liter tømmes på få minutter:

Continue reading

Setring i Dala på Stortann

Arne og Beate Syverud setter i Dala (Kverndalen) fra 15. juli til 15. august. De har flyttet et gammel fjøs inn til låven noe som gir plass til fire kuer av gangen. Hvis du er på Stortann fram til 15. august kan du gjerne da en tur ned veien fra Framigard for se på melkingen som begynner kl 16.

Arne driver 12 kuer inn til melking:

201107312316

Kuene melkes av Beate:

Continue reading

Setring på Ødegård på Stortann

Thomas Ødegård er elektriker 10 måneder i året og budvor på Stortann to måneder i året. Han har kjørt gården Granum i Brekkom og han setrer nå på andre året, i 2011 er det ham selv som ligger på setra.

9 melkeyr er med i år, her venter de på å bli melket:

Dsc 0189

Mannlige budeie tar seg av kuene:

Continue reading

Sauesanking i Stubaital, Tyrol

På grunn av jeg holdt et foredrag i Wien fredag 10. september ble sausanking hos Brekkom Fellesdrift byttet ut med sausanking i Stubaital, Tyrol. Her er en sammenlikning til inspirasjon for sauesanking i Brekkom Fellesdrift:

DSC_0017.JPG

Lørdag var det fordeling av sanket sau i Volderau hvor 600 sauer skulle fordeles etter samme prinsipp som på Stortann:

DSC_0034.JPG

Tyrolsk Fjellsau (Tiroler Bergscahfe) er mye lydigere en norsk spæl- og dalasau, det var ikke mange gjetere som trengtes for å få sauene ned fra Ochsenalm til Volderau.

DSC_0036.JPG

Riksveien krysses på vei til innhegningen:

DSC_0056.JPG

600 sau fikk akkurat plass i innhegningen og sorteringen startet etter plukkmetoden:

DSC_0104.JPG

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2009

 

Referat fra årsmøte for 2009 i Tann-Annolseter hyttevel.

DSC_0219.JPG
24 Juli 2010 kl.1600 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Terje Skaftnes ønsket velkommen til årsmøtet for 2009 og det var 33 fremmøtte. Av disse var 22 stemmeberettige.

DSC_0220.JPG

1) Godkjenning av innkalling: Det var ingen merknader til innkallelsen.

2) Valg av møteleder: Terje Skaftnes ble valgt til møteleder.

3) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen: Yngve Brustad og Oddvar Christoffersen.

4) Årsberetning: Terje S gjennomgikk årsberetning for 2009 uten kommentarer.

5) Regnskapsresultat og balanse for 2009: Bent Flyen gikk gjennom dette uten kommentarer.

6) Budsjett 2011: Bent Flyen gikk gjennom budsjettet.

 • Det er budsjettert med 100 medlemmer for 2011.
 • Påskeskirenn kr 2400.-
 • Regnskapsfører kr 2000.-
 • Løypeprep. Kr 275.- pr medlem.
 • GPS. Drift/vedikehold av denne må skje med sponsing utenom budsjettet til hyttevelet.
 • Preparering av akebakken kr. 1000.-

7) Valg:

 • Terje Skaftnes gjenvalgt som leder 1 år til , frem til årsmøte for 2010.
 • Ole Reidar Rønningen styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2009, styremedlem fram til årsmøtet for 2011.
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010.
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn Fyksen valgkomite
 • Ola Styrk Hansen valgkomite

8) Annet:
Utmarkslaget ved Arne Syverud informerte om at kostnaden for brua over mot Skotten ble kr. 115000.-. Breidalsveien 315000.- og gapahuken opp mot Høgåsen kr. 35000.‚ÄîTotal løypekosstnad for 2009 ble kr 67000.-

Terje S fortalt litt om ståa rundt dette med navn på veiene og status er at navnforslagene er oversendt kommunen i mars i år. Kommunen står for kostnaden av skilt og den er kr. 2000.- pr skilt, ferdig oppsatt.

Oddvar Christoffersen tok opp vegavgift for påsken. Han synes dagens praksis virket noe urimelig da man i påsken skal betale en avgift for antall dager man er på setra selv om bilen står stille mellom ankomst og avreise. Arne Syverud svarte at de skulle ta opp saken på årsmøte for utmarkslaget i februar/mars 2011. Det ble presisert at utenom påsken betaler en per tur mens i påsken er det dagskort uansett antall turer.

Knut Erik Godøen foreslo en fartsgrense på ca. 30 km/t på stikkveiene (veiene inn fra seterveiene), og bruk av hundepose. Bruk av hundepose ble korrigert til å iallefall fjerne etterlatenskapene langs veien og særlig da foran andre hytteeieres innkjørsel.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grilling.

DSC_0225.JPG

DSC_0232.JPG

 

Continue reading

Til Østerdalen via Friisveien

Fra Brekkom kan en ta ned til Ringebu ved Hilstad. Ved å holde lia forbi Ringebu Presetegård kommer etter en tur med vakker utsikt fram til avkjøringen til Friisveien. Veien er sommeråpen til Østerdalen og tilbyr noen interessant avstikkere.

Ved Øksendalen kan en ta bomvei til Nysetra:

DSC_0202.JPG

Nysetervegen tar en ned mot Breia men det er ingen veiforbindelse til Annol. På nedsiden av Nysetra går det skogsbilvei som brukes av Trollsykling som kommer fram på oversiden av Skotten.

På Øksendalen er det fortsatt setring:

DSC_0197.JPG

Friisveien er vinterstengt fra Øksendalen.

Over fjellet er første avstikker Åsdalen som er en vakker blindvei med to setre. Her er en nærme Breitjønna og flyvraket.

Continue reading

Sauesanking 2010: 10-13. september

DSC_0025.JPG

Gjeter Oddbjørn Rosendal melder at styret i Brekkom Fellesdrift har bestemt at sauesanking skal foregå 10-13. september etter følgende årlige program:

 • Første sanking fredag 10. september
 • Manngard opp Samdalen lørdag 11. september, oppmøte kl 8 på Saubua
 • Kjøring av sauer fra Saubua med fordeling av sauer til den enkelte eier i støa ved bommen på Saubuvegen søndag 12. september kl 12 og utover
 • Fordeling av f√© mandag 13. september kl 12 og utover

Sauseanking anbefales, ta gjerne turen til tilskuerområdet på søndag.

Bilder fra sankingen i 2009:

DSC_0005.JPG

DSC_0039.JPG

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Fra Tretten til Gopollen: Østfjellvegen

DSC_0211.JPG

Østfjellvegen er et alternativ hvis en reiser via Tretten og vil ta en annen vei tilbake:

DSC_0206.JPG

Priser er som følger:

 • Person og traktor kr 40,-
 • Buss og lastebil kr 70

Det er også mulig å betale med kredittkort:

DSC_0208.JPG

Veien er ikke vinterbrøytet over til Gopollen.

En kan ta av på Tretten og følge skilt til Østfjellvegen eller egen vei fra E6 via Glomstad ved Losnavannet.

Når en har passer bommen følger en skilt til Gopollen og skal en til Stortann/Annol uten rundkjøringsbillett må en betale 25 kroner i bom ved kommunegrensen mellom Øyer og Ringebu:

Continue reading