Ni setre i drift i Fåvang Østfjell

I tillegg til to setre i drift på Stortann er det syv andre setre i drift i Fåvang Østfjell. Vi tok en tur med tankbilsjåfør Gudbrand Fonstad i Litra for å se på hvor det forsatt hentes melk.

Første stopp var på Gopppolen, med utsikt til Kvia. Her setres det på Ruderudjordet:

Dsc 0238

Ruten starter innerst og den første tanken på 700 liter tømmes på få minutter:

Continue reading

Setring i Dala på Stortann

Arne og Beate Syverud setter i Dala (Kverndalen) fra 15. juli til 15. august. De har flyttet et gammel fjøs inn til låven noe som gir plass til fire kuer av gangen. Hvis du er på Stortann fram til 15. august kan du gjerne da en tur ned veien fra Framigard for se på melkingen som begynner kl 16.

Arne driver 12 kuer inn til melking:

201107312316

Kuene melkes av Beate:

Continue reading

Setring på Ødegård på Stortann

Thomas Ødegård er elektriker 10 måneder i året og budvor på Stortann to måneder i året. Han har kjørt gården Granum i Brekkom og han setrer nå på andre året, i 2011 er det ham selv som ligger på setra.

9 melkeyr er med i år, her venter de på å bli melket:

Dsc 0189

Mannlige budeie tar seg av kuene:

Continue reading

Sauesanking i Stubaital, Tyrol

På grunn av jeg holdt et foredrag i Wien fredag 10. september ble sausanking hos Brekkom Fellesdrift byttet ut med sausanking i Stubaital, Tyrol. Her er en sammenlikning til inspirasjon for sauesanking i Brekkom Fellesdrift:

DSC_0017.JPG

Lørdag var det fordeling av sanket sau i Volderau hvor 600 sauer skulle fordeles etter samme prinsipp som på Stortann:

DSC_0034.JPG

Tyrolsk Fjellsau (Tiroler Bergscahfe) er mye lydigere en norsk spæl- og dalasau, det var ikke mange gjetere som trengtes for å få sauene ned fra Ochsenalm til Volderau.

DSC_0036.JPG

Riksveien krysses på vei til innhegningen:

DSC_0056.JPG

600 sau fikk akkurat plass i innhegningen og sorteringen startet etter plukkmetoden:

DSC_0104.JPG

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2009

 

Referat fra årsmøte for 2009 i Tann-Annolseter hyttevel.

DSC_0219.JPG
24 Juli 2010 kl.1600 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Terje Skaftnes ønsket velkommen til årsmøtet for 2009 og det var 33 fremmøtte. Av disse var 22 stemmeberettige.

DSC_0220.JPG

1) Godkjenning av innkalling: Det var ingen merknader til innkallelsen.

2) Valg av møteleder: Terje Skaftnes ble valgt til møteleder.

3) Valg av 2 representanter til å undertegne møteprotokollen: Yngve Brustad og Oddvar Christoffersen.

4) Årsberetning: Terje S gjennomgikk årsberetning for 2009 uten kommentarer.

5) Regnskapsresultat og balanse for 2009: Bent Flyen gikk gjennom dette uten kommentarer.

6) Budsjett 2011: Bent Flyen gikk gjennom budsjettet.

 • Det er budsjettert med 100 medlemmer for 2011.
 • Påskeskirenn kr 2400.-
 • Regnskapsfører kr 2000.-
 • Løypeprep. Kr 275.- pr medlem.
 • GPS. Drift/vedikehold av denne må skje med sponsing utenom budsjettet til hyttevelet.
 • Preparering av akebakken kr. 1000.-

7) Valg:

 • Terje Skaftnes gjenvalgt som leder 1 år til , frem til årsmøte for 2010.
 • Ole Reidar Rønningen styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2009, styremedlem fram til årsmøtet for 2011.
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010.
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn Fyksen valgkomite
 • Ola Styrk Hansen valgkomite

8) Annet:
Utmarkslaget ved Arne Syverud informerte om at kostnaden for brua over mot Skotten ble kr. 115000.-. Breidalsveien 315000.- og gapahuken opp mot Høgåsen kr. 35000.‚ÄîTotal løypekosstnad for 2009 ble kr 67000.-

Terje S fortalt litt om ståa rundt dette med navn på veiene og status er at navnforslagene er oversendt kommunen i mars i år. Kommunen står for kostnaden av skilt og den er kr. 2000.- pr skilt, ferdig oppsatt.

Oddvar Christoffersen tok opp vegavgift for påsken. Han synes dagens praksis virket noe urimelig da man i påsken skal betale en avgift for antall dager man er på setra selv om bilen står stille mellom ankomst og avreise. Arne Syverud svarte at de skulle ta opp saken på årsmøte for utmarkslaget i februar/mars 2011. Det ble presisert at utenom påsken betaler en per tur mens i påsken er det dagskort uansett antall turer.

Knut Erik Godøen foreslo en fartsgrense på ca. 30 km/t på stikkveiene (veiene inn fra seterveiene), og bruk av hundepose. Bruk av hundepose ble korrigert til å iallefall fjerne etterlatenskapene langs veien og særlig da foran andre hytteeieres innkjørsel.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grilling.

DSC_0225.JPG

DSC_0232.JPG

 

Continue reading

Til Østerdalen via Friisveien

Fra Brekkom kan en ta ned til Ringebu ved Hilstad. Ved å holde lia forbi Ringebu Presetegård kommer etter en tur med vakker utsikt fram til avkjøringen til Friisveien. Veien er sommeråpen til Østerdalen og tilbyr noen interessant avstikkere.

Ved Øksendalen kan en ta bomvei til Nysetra:

DSC_0202.JPG

Nysetervegen tar en ned mot Breia men det er ingen veiforbindelse til Annol. På nedsiden av Nysetra går det skogsbilvei som brukes av Trollsykling som kommer fram på oversiden av Skotten.

På Øksendalen er det fortsatt setring:

DSC_0197.JPG

Friisveien er vinterstengt fra Øksendalen.

Over fjellet er første avstikker Åsdalen som er en vakker blindvei med to setre. Her er en nærme Breitjønna og flyvraket.

Continue reading

Sauesanking 2010: 10-13. september

DSC_0025.JPG

Gjeter Oddbjørn Rosendal melder at styret i Brekkom Fellesdrift har bestemt at sauesanking skal foregå 10-13. september etter følgende årlige program:

 • Første sanking fredag 10. september
 • Manngard opp Samdalen lørdag 11. september, oppmøte kl 8 på Saubua
 • Kjøring av sauer fra Saubua med fordeling av sauer til den enkelte eier i støa ved bommen på Saubuvegen søndag 12. september kl 12 og utover
 • Fordeling av f√© mandag 13. september kl 12 og utover

Sauseanking anbefales, ta gjerne turen til tilskuerområdet på søndag.

Bilder fra sankingen i 2009:

DSC_0005.JPG

DSC_0039.JPG

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Til Østerdalen via Birkebeinerveien

Østfjellvegen tilbyr mulighet til å kjøre skogsbilveier helt ned til Brummundal sag. En kortere tur er å ta av ved Øvre Åstbru og følge Birkebienerveien østover:

DSC_0108.JPG

Fra Gopollen følger en skilt mot Digeråsen og betaler 25 kroner i bomavgift hvis en ikke har gjennomgående billettt til Østfjelvegen:

DSC_0116.JPG

I stedet for å ta til Tretten følger en skilt til Øyer:

DSC_0118.JPG

Ved avkjøring til Djupsli følges skilt til Øyer
DSC_0122.JPG

Continue reading

Fra Tretten til Gopollen: Østfjellvegen

DSC_0211.JPG

Østfjellvegen er et alternativ hvis en reiser via Tretten og vil ta en annen vei tilbake:

DSC_0206.JPG

Priser er som følger:

 • Person og traktor kr 40,-
 • Buss og lastebil kr 70

Det er også mulig å betale med kredittkort:

DSC_0208.JPG

Veien er ikke vinterbrøytet over til Gopollen.

En kan ta av på Tretten og følge skilt til Østfjellvegen eller egen vei fra E6 via Glomstad ved Losnavannet.

Når en har passer bommen følger en skilt til Gopollen og skal en til Stortann/Annol uten rundkjøringsbillett må en betale 25 kroner i bom ved kommunegrensen mellom Øyer og Ringebu:

Continue reading

Setring på Stortann

DSC_0052.JPG

Sommeren 2010 er setring blitt gjenopptatt på Stortann. På Ødegard setres det i 8 uker, budeie er Luka Natassja Olsen fra Oslo.

11 melkekyr venter utålmodig på å bli melket på morgenen:

DSC_0105.JPG

4 kuer hentes frem av gangen til 2 melkeplasser:

201008151821.jpg

Siden det nå er strøm på setra er det enklere å ha melkemaskin:

DSC_0146.JPG

Continue reading

Skottvegen fra Brekkom

DSC_0021.JPG

Skottvegen fra Brekkom tar deg opp på Skotten seter som er seteren en ser tvers over Breia fra Annol.

Priser er som følger:

DSC_0020.JPG

 • Personbil og traktor uten henger kr 30,-
 • Personbil og traktor med henger kr 40
 • Lastebil og buss uten henger: kr 70,-
 • Lastebil og buss med henger: kr 140,-
 • Motorsykkel og moped kr 10,-
 • Sesongkort for personbil kr 400,-

En tar av fra Brekkomsvegen 700 meter for Tann-Annolsetervegen

DSC_0018.JPG

Continue reading

Sauesanking og sortering 2009

Sauesanking og sortering 2009


Sauesanking og sortering
Originally uploaded by bflyen

Sauesanking og sortering foregikk i strålenende vær søndag 6. september. 500 sau ble sanket i fjellet på lørdag og fraktet ned til saugjerdene ved Stortann søndag morgen. Fra kl 12 ble sauene fordelt til den enkelte eier, søyene på en side og lammene på andre siden av fordelingsgangen. Rundt kl 15 startet kjøring av dyr til setervoller og ned i bydga. Det er et spektakulært skue som tiltrakk seg deltakere helt fra New Zealand.

Bilder er lagt ut på Flickr under Sauesanking og sortering, slik at alle de som følger med på bilder av transhumance kan se dem.

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2008

 

Referat fra årsmøte for 2008 i Tann-Annolseter hyttevel

11 Juli 2009 på Asbjørns plass, Stortann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 17 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Terje Skaftnes åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det ble presisert at møteinnkalling fra årsmøtet 2008 kun sendes på epost, web og oppslagstavler. Møteinnkallingen ble godkjent.

Sak 2 og 3: Valg av møteleder, referent og representanter

Terje Skaftnes ble valgt til møteleder. Yngve Brustad og Steinar Grøtterød ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Bent Flyen ble valgt til referent.

Sak 4: Gjennomgang av årsberetning for 2008

Årsberetning ble godtatt med uten kommentarer

Sak 5: Forslag til vedtektsendring (signeringsrett)

For å få godkjent foreningen i Brønnøysund må følgende allerede praktiserte rutine formaliseres;

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere‚"

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 6: Gjennomgang av regnskap for 2008

Driftsresutatet viser et underskudd på kr. 539,76. Utgående balanse for året var kr. 22 463,63. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2010

Budsjett ble gjennomgått. En budsjetterer med 100 medlemmer. Medlemskontingent var foreslått økt til 380 men årsmøtet foreslo å øke kontingent til 400 med grunnlag til at 20 kroner bare rakk til et par minutters parkering i Oslo. Forslaget på 400 kroner ble vedtatt og kasserer fikk fullmakt til å justere budsjettet i forhold til dette.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år, valgt på årsmøtet for 2007, leder fram til årsmøtet for 2009
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år,valgt på årsmøtet for 2007, styremedlem fram til årsmøtet for 2009
 • Olaug Widme styremedlem 2 år, ny, valgt på årsmøtet for 2008, styremedlem fram til årsmøtet for 2010
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomite
 • Kjell Gulaker valgkomite

Sak 7: Annet

Preparering over Langslohaugen

Det var innkommet forslag om at løypa fra Djuptjønn på Stortann over Langslohaugen til Saltbjørka ved Saubuveien prepareres i stedet for den nye løypa på Saubuvegen. Ønsket var kommet fordi løypa var et av de stedene med penest utsikt og at det var langt lettere å motivere barn å gå over Langslohaugen. Det var villighet til å betale ekstra for dette.

Utmarkslaget ved leder Harald Skogli svarte at dette var et økonomisk spørsmål men at det var et problem med at en snødrivene her var de mest problematiske i hele løypenettet, en riskikerte å kjøre i stykker traktoren. Løypebas Arne Syverrud svarte at han kunne kjøre der med weasel men da måtte det finnes penger til det.

Flere forslag til nye løyper ble foreslått, mellom setrene og via Langslohaugen. Utmarkslaget disponere ikke snøscooter og ønsker ikke å kjøre opp løyper med snøscooter.

Det ble ble vedatt at styret i hyttevelet skulle se på finansieringsmåter for i det minste få kjørt opp løype i vinterferien og påsken, da med weasel.

Veinavn

For at nødetater skal finne fram bør det settes navn på alle veier, i øyeblikket har årsmøtet i hyttevelet kun satt navn på Heiaveien fra Asbjørn Bakken til Bent Flyen. Det ble delt ut kart med nummer på veier og alle medlemmer ble bedt om å levere navneforslag til Bjørn Fyksen i styret i hyttevelet.

Det ble nevnt et tilfelle hvor et medlem hadde fått hjerteinarkt men ikke orket jobben med å prøve å forklare ambulanse hvordan en skulle finne fram på setra.

Det er gård- og bruksnummer samt løpenummer på hver hytte. Løpenummer finnes på offentilge kart og kan brukes, men det er tilfeldig tildelt etter ferdigstillelse av hytte, så de kan ikke brukes til veinummer.

Terje Skaftnes ønsket kart nederst på setrene hvor en kunne se vegnavn, i modell etter boligfelt.

Når en har vedtatt et forslag på vegnavn blir det sent til høring hos Utmarkslaget, deretter til veinavnkomiteen i Ringebu kommmune. Hvis godkjent regner en med at det er kommunen som er ansvarlig får å sette ut vegskilt.

Utmarkslaget informerer

Leder Harald Skogli i Utmarkslaget informerte om følgende:

- Gapahuk under Høgåsen

I samarbeid med Fiolen 4H blir det i høst satt opp gapahuk under Høgåsen i området i bakken nedenfor der løypa fra Tann og Annol møtes. 4H står for det meste av finansieringen og har derfor førsterett til gapahuken i påsken.

- Bru fra Tunga til Skotten

Utmarkslaget prøver å få opp bru over Breia ved Skotten, i det gamle råket fra Tunga til Skotten. Dette vil gjøre det mulig å gå på tur fra nydyrkningsområdene på Tunga innenfor Annol til Skotten seter. Hvis en er heldig kommer brua opp i høst, hvis ikke blir det til neste sommer.

- Merking av råk

Utmarkslaget starter med rydding og merking av løyper, den første løypa blir Hjelleråket fra pensjonatet på Annol til Røytjønnet. Merking gjøres ved at en blekker bjørka (tar vekk never i 30 cm bredde på stammen) slik en merket råk tidligere. En trenger hjelp fra medlemmer av hyttevelet i å rydde råket.

Eventuelt

Øvre Tann vannlag

Øvre Tann vannlag kom med en oppfordring om at hvis vintervann skulle fortsatt fungere var det viktig at en ikke lukket springen i uttaket på oversiden av vanntaket, da ville vannet fryse og stoppe vanntilførselen ved Roligheten og lengre ned. Siden det sikkert andre medlemmer enn de i vannverket som hentet vintervann her var det viktig at alle viste det.

Tømming av septiktanker

Det ble tatt opp at kommunen ikke tillater hytteeiere å ha septiktanker fordi Ringebu kommune ikke har tilstrekkelig rensekapasitet til å ta imot dette. Dette vil over tid forurense grunnvannet. Kommunen har sendt ut en spørreundersøkelse i forbindelse med Eiendomsskatt og signaler tyder på at en vil innskjerpe utslippstillatelser.

Den generelle regel at alt en bærer inn over dørstokken kan en slippe ut som gråvann.

Styret fikk i oppgave å sjekke med kommunen om en ikke kunne utvide rensekapasiteten slik at hytteeire også kunne ha septiktank, særlig i at en nå bidrar med mer til kommunen gjennom eiendomsskatt.

Møtet ble avsluttet med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading

Referat fra årsmøte for 2007

 

Referat fra årsmøte i Tann-Annolseter hyttevel

Dscn1152-1

19 Juli 2008 på Asbjørns plass, Tann Seter.

Sak 0: Opptelling av stemmeberettigede medlemmer

Det møtte 23 stemmeberettigede medlemmer. Møtet startet kl. 16:00. Bjørn S. Hannevig åpnet møtet og ønsket velkommen.

Dscn1154-1

Sak 1: Godkjenning av innkalling

Det fremkom et ønske om at møteinnkalling i fremtiden plir satt opp på oppslagstavler samt bom på Fugleslåen forut for møtet. Møteinnkalling godkjent med denne kommentar.

Sak 2: Valg av møteleder, referent og representanter

Bjørn S. Hannevig ble valgt til møteleder. Bjørn Fyksen og Margrethe Hofseth ble valgt til representater til å undertegne protokollen. Torill Flyen ble valgt til referent.

Sak 3: Gjennomgang av årsberetning for 2007

Årsberetning ble godtatt med følgende kommentarer:

 • det ble anmerket at veien i Søre Brekkom fortsatt er gruset og "levert ferdig med vaskebrett".Hva har statens veivesen planlagt for denne veien i fremtiden? Lars Haugen nevte at entreprenøren sannsynligvis ikke fikk godkjenning av arbeidet fra Statens Veivesen, slik at veien sannsynligvis vil bli utbedret en gang til.
 • påskeskirennet: Rennet var en suksess med takk til Terje Skaftnes og Arne Syverud. Terje stiller seg åpen for inspill omkring hvordan påskeskirennet skal arrangeres i fremtiden- evt. om voksne også skal kunne delta. Det er også et ønske om å finne sponsorer for fremtidige renn. Antall deltakere i rennet bør fremkomme av fremtidige årsrapporter.

Sak 4: Gjennomgang av regnskap for 2007

Dscn1155-1

Driftsresutatet viser et overskudd på kr. 4494. Utgående balanse for året var kr. 20 981.63. Regnskapssituasjonen ble ansett som svært positiv på bakrunn av økt medlemsmasse samt lavere portoutgifter som føle av elektronisk kommunikasjon. Regnskapsfører foreslo å bruke kr. 2000 til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret slik at vi kan få et organisasjonsnummer. Dette for å unngå at hyttevelets balanse blir lagt til regnskapsførers private inntekt. Det ble besluttet å behandle denne saken under eventuellt. Regnskapet er godkjent av revisor Liv Karin Huseby. Det ble gjennomgått og godkjent.

Sak 5: Budsjett for 2009

Budsjett ble gjennomgått. Målet for 2009 er en økning til 90 medlemmer. Budsjettet ble godkjent med fortsatt medlemskontingent på kr. 350. Ingen videre kommentarer.

Sak 6: Valg

 • Terje Skaftnes Leder 2 år
 • Bjørn Fyksen styremedlem 2 år
 • Ola Styrk Hansen styremedlem 1år
 • Harald Skogli, leder Utmarkslaget styremedlem
 • Arne Syverud, løypeansvarlig Utmarkslaget styremedlem
 • Bent Flyen regnskapsfører
 • Liv Karin Huseby revisor
 • Bjørn S. Hannevig valgkomité
 • Kjell Gulaker valgkomité

Sak 7: Annet

Utplassering av containere

Det er satt opp nye containere med kildesortering for papir, glass og metall og restavfall. Dette vil sannsynligvis løse problemene med overfyllte containere vi har hatt i høytider og ferier. Skulle containerene fortsatt fylles opp for mye, finnes det et telefonnummer på siden av containeren hvor man kan ringe og si ifra. Det vil også bli satt opp en link på Tannol.no til renovasjonsselskapets webformular, slik at man også kan varsle renovasjonsselskapet per web.

Det ble også utrykket et ønske om å ha kildesortering av plast, siden dette allerede finnes for fastboende i Ringebu kommune. Bent Flyen tilbød seg å sjekke med MGR (Midt-Gudbransdal Renovasjon) om vi kan få en kontainer til plastinnsamling.

Bruk av aggregater

Utidig bruk av aggregater viser seg å være til sjenanse for mange. Det ble uttrykt et ønske om regulering av støy fra aggregater. Vi trenger avklaring om det står i reguleringsplanen at det ikke er lov å bruke aggregat for annen bruk enn byggevirksomhet, siden dette ike kom klart frem i møtet.

Oddvar kommenterte at det er mulig å bygge inn og isolere et aggregat. Aggregatet kan kun bygges inn dersom det har eksosannlegg.
Dscn7665

Hyttevelet vedtok at dersom vedvarende bruk av aggregat er til sjenanse for andre, må aggregatet bygges inn. Det kreves at aggregatet ikke skal høres utenfor eiers tomtegrense.

Dscn7661

Årsoppgjørsdisposisjoner

Bent Flyen fikk fullmakt til å bruke kr 2000 av overskuddet til å registrere hyttevelet som forening i Brønnøysundregisteret, slik at hyttevelet får et organisasjonsnummer. Dette reduserer årets overskudd til kr. 2494.

I forbindelse med dette formaliseres signaturregler:

"Styrets leder signerer for hyttevelet. Kasserer disponerer bankkonto med utbetalinger i henhold til budsjett opp til 5000 kroner. Ut over dette må kasserer ha styreleders godkjennelse. Ved styreleders fravær kan et annet styremedlem signere."

Hytteforbundet

Kari Flyen spurte om det ville væìre ønskelig å melde hyttevelet inn i Hytteforbundet. Styret utreder nærmere.

Gapahuk eller lavo under Høgåsen

Terje Skaftnes tok opp at det på måneskinnsturen i påsken burde settes opp en lavo eller an gapahuk under høgåsen. Styret vil diskutere dette med Utmarkslaget.

Utbedring av Djuptjønn og Lekja på Tann

Lars Romsaas foreslå utbedring av Djuptjønn som badedam for setras barn. I tidligere år har dette vært et populæìrt badested, men har ikke hatt vanntilgang på flere år. Harald Skogli foreslo at dette kunne gjøres i sammenheng med restaurering av Lekja, et av setras eldste kulturminner. Det ble vedtatt at Bent Flyen skulle stå ansvarlig for å søke stiftelsen UNI om midler til utbedring av grunnen i Djuptjønn og restaurering av Lekja i samarbeid med Utmarkslaget.

Møtet ble avsluttet kl 17:00 med sosialt samvær og grillfest.

 

Continue reading